Buurtpeiling plannen voormalige ROC Vossenlaan 44

Naar aanleiding van de informatiebijeenkomst op 2 december 2019 heeft de ontwikkelaar Bas van de Ven de plannen voor de Vossenlaan 44 aangepast. Zo is het gebouw voor de Waalboog gedraaid en ligt nu midden op de parkeerplaats en heeft dit gebouw, evenals het gebouw aan de Vossenlaan een verdieping minder. De ontwikkelaar en de Gemeente Nijmegen willen graag weten wat u van dit bijgestelde plan vindt. Omdat een bijeenkomst niet mogelijk is, is de informatie over het nieuwe plan in de buurt verspreid met een begeleidende brief van de gemeente. Stichting Hart voor Hazenkamp heeft gereageerd op de plannen en die reactie is eveneens verspreid. De drie stukken zijn als bijlage bij dit nieuwsbericht opgenomen. Als u wilt reageren kan dit naar Vossenlaan44@nijmegen.nl Graag een cc naar Hartvoorhazenkamp@gmail.com