ENGIE - terreinontwikkeling Hollandiaweg 11

Ontwerpbestemmingsplan
De plannen voor het ENGIE-terrein staan in het ontwerpbestemmingsplan “Nijmegen Kanaalhavens - 7 (Waal Energie)”. Het college van burgemeester en wethouders heeft  besloten om het plan ter inzage te leggen.

ENGIE Energie Nederland NV wil met de ontwikkeling van het terrein mogelijkheden creëren voor de energietransitie. Daarnaast is er ruimte voor bedrijven die op of aan het water werken.
De onderzoeken naar de mogelijkheden hiervoor zijn vastgelegd in de ontwerpmilieueffectrapportage. Het ontwerpbestemmingsplan is hier op gebaseerd.

Inzage stukken en reageren 
Vanaf donderdag 15 september tot en met woensdag 26 oktober 2022 is het plan (met alle bijbehorende stukken) tijdens kantooruren in te zien bij de Informatiebalie van de Stadswinkel, Mariënburg 30, Nijmegen.
Digitaal is het te bekijken via http://www.ruimtelijkeplannen.nl
Het ontwerp "Stedenbouwkundige raamwerk en beeldkwaliteit" is in te zien via deze link: https://nijmegen.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/25bb2482-9076-4ee7-8948-15cfa7a35a1b?documentId=c28994cb-3686-402c-93ac-a6ac8803757c&agendaItemId=99f7bc40-5436-48f3-af2a-bd74c385c51d
In voornoemde periode kan een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan worden ingediend. Dit kan zowel schriftelijk als digitaal.

Inloopbijeenkomst gemeente/burendag ENGIE zaterdag 1 oktober 2022
De gemeente houdt een inloopbijeenkomst voor bedrijven, omwonenden en geïnteresseerden op 1 oktober 2022 van 11.00 tot 14.00 uur op het ENGIE-terrein, Hollandiaweg 11, 6541 AH Nijmegen.
Op hetzelfde tijdstip houdt ENGIE open huis voor de naaste buren in de vorm van een “Burendag, op de koffie bij ENGIE”. 

Meer informatie
Uitgebreidere informatie over het vorenstaande (bijvoorbeeld over hoe een zienswijze moet worden ingediend), is te lezen in de uitnodigingsbrief voor de inloopbijeenkomst (zie bijlage op deze pagina). Deze brief is op 14 september 2022 huis-aan-huis bezorgd in de omgeving van het Engie-terrein.

Contactpersonen gemeente
Angela van Horrik, projectleider
Trudy Kaal, projectassistent

 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Idee is ingestuurd op 15-09-2022