Weurtseweg: omvorming tot "snelle fietsroute".

Inleiding
Momenteel zijn de bouwactiviteiten aan het Waalfront volop gaande. In 2023 kan daarom begonnen worden met de verkeersinfrastructuur. De Laan van Oost Indië wordt vanaf de winter 2023 aangelegd. Ook het oostelijk deel van de Weurtseweg wordt in deze periode aangepast. Zo is vanaf de zomer 2023 vanaf het westen de verkeersroute Laan van Oost Indië – Weurtseweg naar het centrum beschikbaar.
Het deel van de Weurtseweg tussen de Nymaweg en de Laan van Oost Indië kan vanaf de zomer 2023 omgevormd worden. Nu heeft dit deel nog een verkeersfunctie, straks wordt dit deel een snelle fietsroute, waar auto’s en bussen ook kunnen rijden. Gemotoriseerd is er “te gast”.
Al eerder is de Waterstraat gereconstrueerd. De Kanaalstraat tussen de Waterstraat en de Weurtseweg heeft nog een oude inrichting en de nieuwe inrichting van dit deel vormt ook onderdeel van het project.

Bewonersavond 19 januari 2023
Om u meer te vertellen over de herinrichting van de Weurtseweg tussen de Nymaweg en de Laan van Oost Indië organiseren wij een bewonersavond op 19 januari 2023 van 19.30 - 21.00 uur in de Biezantein, Waterstraat 146. We willen dan het Voorlopig Ontwerp met u delen. In deze brief leest u meer over het ontwerp en de planning.

Links op deze pagina leest u de binnengekomen reacties en de antwoorden van de gemeente.

Op 23 september hebben we de eerste bewonersavond gehouden in het stadhuis. De belangrijkste verbeteringen/wijzigingen, die we daarna aan het ontwerp hebben aangebracht, zijn:

We maken de Weurtseweg autoluwer.
Uit het verkeersmodel bleek dat er stad inwaarts toch nog behoorlijk veel autoverkeer op de Weurtseweg zou blijven rijden. Dat vinden we ongewenst en daarom hebben we het ontwerp aangepast zodat er minder verkeer in de Weurtseweg zal gaan rijden.
Het ontwerp gaat uit van de volgende knippen voor autoverkeer:
1 Weurtseweg ter hoogte van het Westerpark. Zo rijdt er geen (sluip)verkeer meer via de Kanaalstraat – Mercuriusstraat naar de Weurtseweg.
2 en 3 De aansluitingen van de Rivierstraat en de Fliertse Beekstraat op de Weurtseweg. Zo is er geen autoverkeer meer tussen Koningsdael en de wijk ten zuiden van de Weurtseweg.
4 In de Weurtseweg tussen Waterstraat en de Ferry Portierstraat. Dit voorkomt autoverkeer van het zuid-oostelijk deel naar het noordwestelijk deel. Op deze wijze wordt de Weurtseweg echt autoluw en kan de fietsroute mooi ingebed worden in het groen.

Parkeervakken zijn ingetekend
In september is een parkeeronderzoek uitgevoerd, dit staat op de website. Met name in het oude deel van de Weurtseweg kunnen parkeerplaatsen vervallen.

Autoluwe fietsstraat
Op het autoluwe deel van de Weurtseweg kan de fietsroute nog smaller worden. De breedte van een autoluwe fietsstraat is 4.80m.

Groen noordzijde Koningsdael
Ter hoogte van Koningsdael verleggen we de Weurtseweg iets naar het zuiden. Daardoor ontstaat er aan de noordzijde ruimte voor (kleinere) bomen.

Planning
Na deze bijeenkomst worden uw opmerkingen en reacties verwerkt. En gaan we verder met de uitwerking naar een Definitief Ontwerp (DO). Om het concept-DO met u te bespreken houden we weer een bewonersavond, waarschijnlijk in maart/april.

Voorlopig Ontwerp
Het voorlopige ontwerp kunt u op deze website bekijken, klik op het ontwerp in de linker balk.

Meer weten/vragen?
Hebt u vragen over dit project, dan kunt u contact opnemen met de projectleider J. Dibbits via
024-3292889 of j.dibbits@nijmegen.nl.

 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Fijn dat de weurtse weg, zoals het plan was, nu daadwerkelijk een autoluwe fietsstraat wordt. Compliment dat er daarbij ook rekening gehouden wordt met sluipverkeer door de woonwijken tussen noord en west door de knip op strategische plaatsen te zetten. Dit betekent veiligere toegang richting het park en de basisschool voor de kinderen wonend boven de weurtse weg. De fietsroute is daarmee ook gelijk verbeterd doordat (doorgaand) verkeer de fietsroute niet meer kruist. Verder sluit ik me aan bij alle maatregelen die de snelheid uit het verkeer kunnen halen op de LvOI.

Antwoord

Beste E.J., E.H. en Leon, Zeker is het mooi dat het stuk Weurtseweg waar jullie wonen autoluw gaat worden.....maar de Weurtseweg is langer dan alleen dat stuk.Als jullie straks met de bakfiets over moeten steken midden in de hellende bocht van het onveilige stuk Weurtseweg (want dat blijft het doordat er daar geen enkele snelheidsbeperkende maatregel wordt genomen) wil ik jullie nog wel eens horen.Het zou fijn zijn als jullie ook eens wat verder zouden kijken dan alleen je eigen stukje leefomgeving; er wonen namelijk meer mensen aan de Weurtseweg.

Antwoord

Hallo, ik wil graag even melden dat ik begrijp dat er nog best wat zorgen zijn bij bewoners (over toenemende drukte en daardoor onveiligheid) maar dat ik het in basis een heel mooi plan vind. De gemeente Nijmegen maakt er eindelijk serieus werk van om de stad fietsvriendelijker en schoner te maken (en niet alleen met poeha-marketing maar met echte plannen) en de automobilist (ik ben er zelf ook een, met 2 kleine kinderen) steeds vaker op de 2e of 3e of 6e plek te zetten. Die gedragsverandering (auto vaker laten staan en alternatieven zoeken) zal voor veel mensen (inclusief mijzelf) lastig zijn, maar is op lange termijn wel de beste oplossing om de stad, mooier, veiliger en schoner te maken.

Antwoord

Ik ben ook erg te spreken over de plannen van de Gemeente Nijmegen en sluit me volledig aan bij de woorden van E H!Ja, het is raadzaam om nog eens kritisch te kijken naar de inrichting van de laan van Oost-Indië. Vwb het autoluwer van de Weurtseweg; dit kan me niet snel genoeg doorgevoerd worden. Iedere dag dat ik die racebaan nu over moet steken leg in m'n eigen leven (en die van m'n kinderen) in de waagschaal.

Antwoord

Beste Johan, Dus we gaan gewoon wachten tot ze een overstekend kind of een fietser omrijden? Dat lijkt me toch echt geen plan. Dit lijkt erg op korte termijn planning…er is kennelijk geen rekening gehouden met het feit dat aan de laan van oost Indië een volwaardig deel vd wijk is gebouwd met kinderen etc. Beroerde planologie … erg jammer Groet Hans

Antwoord

Helemaal mee eens! Echt bijzonder dat hier niet over na is gedacht. Groet Anouk

Antwoord

Is bij het zetten van de knippen in de Weurtseweg wel genoeg rekening gehouden met de definitieve inrichting van de laan van Oost-Indië? Bestemmingsverkeer voor het deel van Koningsdaal tussen de Weurtseweg en de Laan van Oost-Indië kan straks alleen nog maar via de ventweg op de Laan van Oost-Indië de tussenliggende straten bereiken. Dit levert extra drukte op deze ventweg en de tussenliggende straten op. Kan er niet gekozen worden voor een mindere drastische oplossing dan knippen in de Weurtseweg waarbij deze wel toegankelijk blijft voor bestemmingsverkeer? Doorgaand verkeer kan ook geweerd worden door het nemen van minder drastische maatregelen zoals wegversmallingen, drempels etc.

Antwoord

Hallo, is er nagedacht over de extra verkeersdruk die dit mogelijk op de Laan van Oost Indie gaat opleveren? En wat gaat er gebeuren om de snelheid uit het gemotoriseerd te halen? In de straten naar het Noorden , maar ook in de Jan Nieraethstraat is veel 'kinderverkeer' dat per fiets de Laan van Oost Indie oversteekt om naar scholen etc te gaan. Graag reactie. Vriendelijke groet, Hans Timmermans

Antwoord

Beste JHans, met dit issue ben ik al lange tijd bezig maar dan voor het stuk Weurtseweg voor De Industrie.En, tot nog toe is het antwoord; 'de Weurtseweg en Laan van Oost-Indie zijn ontsluitingswegen aangeduid als S101; dit betekend géén zebrapaden of andere snelheidsremmende maatregelen. Zoals ik heb begrepen gaan dus op de Laan van Oost-Indie ook de bestaande zebrapaden verdwijnen.........

Antwoord

Bij de inloop twee weken geleden over de herinrichting van de straat heb ik begrepen dat dit geen S 101 een meer is. Die gaat nu via de Marialaan en Industrieweg. Ik mag toch ook hopen dat het zebrapaden niet verdwijnt, en dat er ook meer oversteekmogelijkheden bijkomen. De wijk is heel kinderrijk, en op dit moment lijken de plannen zwaar onvoldoende om een veilige oversteek te garanderen.

Antwoord

Klopt het dat het einde van de ferry portierstraat wordt afgesloten met plantenbakken? Aan het einde van de weurtseweg? Dit om sluipverkeer tegen te gaan? Zo niet; wat wordt gedaan om dit sluipverkeer door deze straat te beperken? Vriendelijke groet, Freek

Antwoord

Beste, Ter hoogte van De Industrie zijn twee vluchtheuvels in de tekening aangegeven. Bij de noordelijke lijkt de suggestie te worden gedaan dat daar een zebra oversteekplaats komt, zo is mij verteld, want ik kan dit zelf niet zien. Mocht daar geen zebra gepland zijn, kan dan worden bekeken of een zebra alsnog kan worden aangelegd. Ik ben zeer slechtziend, woon in de flat naast De Industrie en zou met die oversteekplaats enorm geholpen zijn en wellicht ben ik niet de enige. Met vriendelijke groet, Falco van Dinteren

Antwoord

Ik maak me zorgen over de verkeersdrukte in de Kanaalstraat, het deel tussen de Waterstraat en het park. Het is nu al druk in de straat met vaak te hard rijdende auto's en auto's die tegen het verkeer inrijden in de Oude Rijnstraat. Dit wordt na de 3 knippen alleen maar meer. Er wonen veel jonge kinderen (circa 30 jonger dan 12 jaar!) in dit deel van de Kanaalstraat. Hoe zorgt de gemeente dat de straat veilig blijft?

Antwoord

Met de komst van de knippen 2,3 en 4 betekend dat de wijk alleen nog maar ontsloten wordt voor auto's via de kanaalstraat ? Zo ja, is er rekening gehouden met het verhoogde autoverkeer op de kanaalstraat door de maatregel?

Antwoord

Hallo, Wij wonen op de Weurtseweg 89 (naast de Industrie) maar hebben geen uitnodiging ontvangen voor de inloopavond.... Op de voorlopige schets is dit stuk van de Weurtseweg (net) niet zichtbaar; betekend dit dat daar niets gaat veranderen? Zo niet dan geen probleem., maar zo ja zouden wij toch ook graag willen weten wat er gaat gebeuren. Graag uw reactie. Mvrgr Johan van Puijenbroek Mail: johan.nl@live.nl

Antwoord

Beste, Zou er - vergelijkbaar aan de andere straten - kunnen worden nagedacht over een verkeersplateau ter hoogte van de Wilhelm Linnemanstraat? Aangezien de parkeerterreinen van niet één, maar twee woonblokken (tussen Winselingseweg/Wilhelm Linneman & tussen Wilhelm Linneman /Albert Trouwborststraat) hier hun in/uitgang hebben en er dus ook veel fietsverkeer hier oversteekt (denk met name jonge kinderen die op de fiets hier naar de basisschool Aquamarijn/Michiel de Ruyter fietsen)? Vr.gr. Roza Meuleman

Antwoord

Hallo Roza,Ik neem je vraag op in de lijst met reacties, te zien links op deze website. Deze maand geven we een antwoord op alle reacties.Met vriendelijke groet,John Dibbits

Antwoord
Idee is ingestuurd op 29-08-2022