Weurtseweg: omvorming tot "snelle fietsroute".

Inleiding
Momenteel zijn de bouwactiviteiten aan het Waalfront volop gaande. In 2023 kan daarom begonnen worden met de verkeersinfrastructuur. De Laan van Oost Indië wordt vanaf de winter 2023 aangelegd. Ook het oostelijk deel van de Weurtseweg wordt in deze periode aangepast. Zo is vanaf de zomer 2023 vanaf het westen de verkeersroute Laan van Oost Indië – Weurtseweg naar het centrum beschikbaar.
Het deel van de Weurtseweg tussen de Nymaweg en de Laan van Oost Indië kan vanaf de zomer 2023 omgevormd worden. Nu heeft dit deel nog een verkeersfunctie, straks wordt dit deel een snelle fietsroute, waar auto’s en bussen ook kunnen rijden. Gemotoriseerd is er “te gast”.
Al eerder is de Waterstraat gereconstrueerd. De Kanaalstraat tussen de Waterstraat en de Weurtseweg heeft nog een oude inrichting en de nieuwe inrichting van dit deel vormt ook onderdeel van het project.

Planning
21 sept: Bewonersavond in het stadhuis.
jan. 2023 - jul. 2023: Aanleg Laan van Oost Indië en oostelijk deel Weurtseweg
sept. 2023 - dec 2023: Aanleg Weurtseweg-fietsstraat/Kanaalstraat

Bewonersbijeenkomst op woensdag 21 september
Het voorlopig ontwerp willen we graag aan u presenteren op woensdag 21 september van 19.30 uur tot ongeveer 21.00 uur in het stadhuis. We zullen u dan informeren over onze ideeën en we bespreken dit graag met u. We zijn benieuwd naar uw mening en ideeën over de nieuwe inrichting van de Weurtseweg en de Kanaalstraat.

De agenda van de avond is als volgt:
19.15 uur              Inloop
19.30 uur              Start presentatie
20.00 uur              Ophalen van ideeen/discussie.
21.00 uur              Einde

De voornaamste aanpassingen zijn:

  • De Weurtseweg tussen de Nymaweg en de Laan van Oost Indië wordt ingericht als snelle fietsroute. Daardoor zijn er geen fietspaden meer nodig en kan de weg zelfs smaller worden. Dit geeft ruimte voor een groenere inrichting.
  • In de Kanaalstraat en het deel van de Weurtseweg met oudere bebouwing worden de huisaansluitingen van de riolering vervangen.

Voorlopig Ontwerp
Het voorlopige ontwerp kunt u op deze website bekijken, klik op het ontwerp in de linker balk.

Meer weten/vragen?
Hebt u vragen over dit project, dan kunt u contact opnemen met de projectleider J. Dibbits via
024-3292889 of j.dibbits@nijmegen.nl.

 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Hallo, Wij wonen op de Weurtseweg 89 (naast de Industrie) maar hebben geen uitnodiging ontvangen voor de inloopavond.... Op de voorlopige schets is dit stuk van de Weurtseweg (net) niet zichtbaar; betekend dit dat daar niets gaat veranderen? Zo niet dan geen probleem., maar zo ja zouden wij toch ook graag willen weten wat er gaat gebeuren. Graag uw reactie. Mvrgr Johan van Puijenbroek Mail: johan.nl@live.nl

Antwoord

Beste, Zou er - vergelijkbaar aan de andere straten - kunnen worden nagedacht over een verkeersplateau ter hoogte van de Wilhelm Linnemanstraat? Aangezien de parkeerterreinen van niet één, maar twee woonblokken (tussen Winselingseweg/Wilhelm Linneman & tussen Wilhelm Linneman /Albert Trouwborststraat) hier hun in/uitgang hebben en er dus ook veel fietsverkeer hier oversteekt (denk met name jonge kinderen die op de fiets hier naar de basisschool Aquamarijn/Michiel de Ruyter fietsen)? Vr.gr. Roza Meuleman

Antwoord

Hallo Roza,Ik neem je vraag op in de lijst met reacties, te zien links op deze website. Deze maand geven we een antwoord op alle reacties.Met vriendelijke groet,John Dibbits

Antwoord
Idee is ingestuurd op 29-08-2022