Buslijn 6 Hatert

Buslijn 6 Hatert
In Hatert rijdt buslijn 6 sinds eind vorig jaar een nieuwe route. Daar is niet iedereen gelukkig mee. Op verzoek van bewoners heeft de gemeente gekeken of er andere routes mogelijk zijn. Er zijn 4 routes onderzocht op geschiktheid. De gemeente heeft nu besloten om te gaan voor de eenrichtingsvariant. Dat betekent dat de bussen stadinwaarts weer via de Thorbeckestraat en de Malderburchtstraat gaan rijden. Staduitwaarts blijven ze de route via de Van der Duyn van Maasdamstraat rijden. Meer informatie hierover vindt u in de brief in de bijlagen.

Aanpassing wegen
Om de bus zo goed mogelijk te laten rijden en te zorgen dat bewoners er zo min mogelijk overlast van ondervinden, past de gemeente de straten waar nodig aan. In december 2020 is de van der Duyn van Maasdamstraat aangepast (zie de brief voor details). Vanaf 24 maart vervangen we een stuk asfalt op de Cort van der Lindenstraat ter hoogte van de Thorbeckestraat.

Op 22 maart heeft de gemeente een brief gestuurd aan de bewoners waarin staat welke maatregelen nodig zijn voor het realiseren van de eenrichtingsvariant van buslijn 6 in Hatert. Daarin kondigen we aan dat de werkzaamheden aan de Malderburchtstraat en omgeving worden uitgevoerd vanaf begin juni tot half juli 2021.
Er zijn echter bezwaren ingediend op het verkeersbesluit over het verplaatsen van de bushalte. Deze procedure willen we eerst correct doorlopen voordat we verder gaan. Hierdoor lopen we helaas vertraging op en kunnen we de werkzaamheden niet uitvoeren voor de zomervakantie. Zodra we de werkzaamheden kunnen starten, informeren wij u daarover.

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u van maandag t/m vrijdag contact opnemen met Eef Neienhuijsen via e.neienhuijsen@nijmegen.nl of 06-20396409

 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Ik heb vanaf het begin gekozen voor keuze een laat de bussen gewoon rijden zo als nu. 37 jaar lang twee bussen door de Edisonstraat gereden je went er aan. Deze weg heeft al genoeg gekost

Antwoord

Beste Jan,Ik ben het honderd procent met je eens dat de bussen eigenlijk niet door Edisonstraat horen te rijden, maar daar zijn alleen de bussen en was er een reden. Hier het gaat niet om de bussen, het gaat er om dat de Malderburchtstraat versmalt is, en de fietsers er nauwelijks durven te rijden. Dat het verkeer (en de bussen) nu door de wijk worden gejaagd. Dat de straten in de wijk daarvoor breder zijn gemaakt. Dat er parkeerplekken zijn verdwenen, waar al een te kort was. Dat er in één straat 22 bussen en het extra verkeer racen. En dat alles omdat de ambtenaren een straat groen moeten maken. Juist in een 30 km zone zouden die stenen en de versmallingen horen om het verkeer te vertragen.

Antwoord

Sorry Jan voor mijn rommelige eerste reactie, maar ik ben het eerlijk gezegd moe dat er steeds over die bus gesproken wordt. Niet de bus mijn probleem! Dat een rondweg voor veel geld verkeersluw is gemaakt, is mijn probleem. Er is geen milieuwinst en het is niet veiliger, want het verkeer van de rondweg rijdt nu door de wijk. Juist de wijk (30km zone) dient verkeersluw te worden gemaakt, met gerecyclede steentje en verkeer werende middelen. Dat door dit project zijn er in een van de straten mensen die 22 bussen per uur langs hun raam of balkon krijgen, dat vind ik wel pijnlijk.

Antwoord

-In het nieuwe plan van van Gelder, brief van 26-08-2021, uitvoering buslijn 6, mis ik het weghalen van de halte lijn 6, richting centrum, op de van der Duyn van Maasdamstraat. Wordt dit gedaan in fase 3? Wat gebeurt er met de vreemde uitstulping van het voetpad? -We missen de opname van de digitale vergadering, is deze nog ergens te downloaden?

Antwoord

Hier wordt de oude bandenlijn weer hersteld, waardoor het trottoir weer eruit ziet als eerst. De rijbaan wordt dicht gestraat, dus is ook weer even breed als voor het inpassen van de buslijn hier. Er wordt géén asfalt aangebracht, dit wordt met straatklinkers gedaan. We gaan dit gelijktijdig met de laatste fase van de buslijn uitvoeren, week 41 (half oktober). De opname van de digitale vergadering staat inderdaad niet meer op deze pagina. Dit is omdat wij opnames van bewonersavonden 1 à 2 maanden laten staan.

Antwoord

De halte komt nu vlak vóór de volgende bushalte, volgens Maps op 200mtr, de halte die voor de halte staat ligt op 800 mtr. Daarom zou het veel beter zijn de halte weer op de oude plaats terug te zetten (van vóór de renovatie) Daarnaast komt de nieuwe halte op het drukste stuk van de weg, vlak bij de splitsing waar er dan een bus moet stoppen. Onoverzichtelijk en dus onveilig. Daar komt bij dat de bus die uit het centrum komt, daar over de linkerkant moet rijden om de bocht te kunnen maken, zeker als er verkeer op de vd Duyn v Maasdamstraat staat te wachten. Komt weer een uitstulping, inham of blijft de bus op de weg stil staan?

Antwoord

nog een aanvulling: Waarom moet de bus überhaupt dwars door de woonwijk heen rijden? Vele bewoners hebben er ENORM veel last van dat de bussen vlak langs het huis heenrijden, dus waarom niet gewoon helemaal buiten de woonwijk om en via Grootstalselaan en Hatertseweg? De Gemeente Nijmegen wil alle bussen weren uit de binnenstad en vervolgens laten ze de bussen wel dwars door een woonwijk heen rijden...? ?

Antwoord

Deze wethouders hebben geen enkele interesse voor de bewoners, zij zijn alleen maar druk met symboolpolitiek. Als je ziet wat Groen Links van plan is in Nijmegen. Alleen projecten waar ze het woord groen in kunnen gebruiken, maar het resultaat van de projecten is voor hen van generlei belang. Parkeren in wijken onmogelijk maken of nog liever hiervoor te laten betalen. Doorgaande straten afbreken. (Graafseweg, Malderburchtstraat) Verplicht warmtenet, waarvan de haalbaarheid op langere termijn onzeker is, maar waardoor de macht over energie nog maar bij een of enkele leveranciers komt te liggen. Plannen voor "Arnhem Nijmegen Foodvalley als 5e kroonjuweel van metropoolregio’s in Nederland", terwijl men nog niet in staat is om 1 km straat zodanig te renoveren dat de bewoners en het milieu er baat bij hebben. En het meest kwalijke is wel dat men nergens verantwoording voor aflegt en niet reageert!

Antwoord

Geheel eens! Ingevolge de algemene beginselen van behoorlijk bestuur: hoor ons en laat ons mee praten over plannen die de belangen van de bewoners rechtstreeks - tot in de huiskamer - raken!!

Antwoord

Ik heb 2 weken geleden naar B&W een mail gestuurd en helaas is daar tot op heden geen reactie op gekomen (alleen een ontvangstbevestiging). Het lijkt mij netjes dat de gemeente het probleem voor de bewoners gaat oplossen i.p.v. dat er een 2-strijd ontstaat tussen de bewoners onderling. Uiteindelijk willen we er allemaal niet op achteruit gaan in ons woongenot. Dus via deze weg nogmaals het verzoek aan B&W om dit probleem serieus op te pakken en op te lossen ! Luister naar de bewoners ! En laat ons ook meedenken en meebeslissen ! Vergeet niet dat al deze kosten die gemaakt zijn, betaald worden van onze belastingcenten, dus ga daar serieus mee om!

Antwoord

De reactie van Dhr. Alders heb ik als PDF bijgevoegd aan de bijlagen.

Antwoord

Het is jammer dat de chat log van de avond niet na leesbaar is daar werden ook de nodige sugestiues gedaan , die nu niet terug te lezen is voor andere.

Antwoord

Volgens mij is er met de chat helemaal niets gedaan. Jammer want ik zag enkele hele goede reacties en opmerkingen voorbijkomen.

Antwoord

Sinds een paar jaar woon ik in de Thorbeckestraat. Inderdaad gaf de busroute behoorlijke geluidslast. De bus reed vlak langs het huis, omdat we geen voortuinen hebben. Echter, ook voor de bewoners langs de huidige busroute zal de geluidslast aanzienlijk zien. Moeilijk te beoordelen wie er het meeste 'lijdt'. Het lijkt me redelijk om de last wat te verdelen en daarom voor de eenrichtingroute te kiezen. Wat me wel altijd verbaasd heeft, is de 2 bochten zo kort achter elkaar. Van Couwenberg naar Thorbeckestraat. Dit lijkt me zowel voor chauffeur, reizigers als bewoners extra overlast geven vanwege het remmen en optrekken.

Antwoord

Dus als je naar de feiten kijkt: • Aantal bewoners • Afstand woninggevel/straat • Soort wegdek/geluidshinder • verkeersveiligheid • Wegbreedte • Verkeersdrukte • Bus geschiktheid • Kosten • Bus overstap mogelijkheden • Gemaakte afspraken met bewoners van Malderburchtstraat en Thorbeckestraat over de reconstructie van de straat. Dan kun je op basis hiervan concluderen dat de beste optie (met zo min mogelijk schade en zo min mogelijk getroffen bewoners) het handhaven van de huidige busroute door de Cort van der Lindenstraat en de van der Duyn van Maasdamstraat (4/4).

Antwoord

Als je kijkt naar de feiten: in de MBS + Thorbeckestraat veel meer direct aanwonenden dan in de straten van de huidige route; woningen in met name de Thorbeckestraat en ook de nieuwe flat aan de MBS heel dicht aan de straat (dichter dan in de straten van de huidige busroute). Bovendien ligt in de straten van de huidige busroute asfalt wat de geluiden dempt en is de weg -behalve in de bochten- breed genoeg. In de MBS en ThBS liggen nu klinkers, wat veel meer verkeers-geluidsoverlast geeft dan asfalt, zoals in de straten van de huidige busroute het geval is. 3/4

Antwoord

Tijdens een van de eerste bijeenkomsten werd aan bewoners van de Malderburchtstraat en Thorbeckestraat gemeld dat er klinkers zouden komen. Wij hebben direct gewaarschuwd voor meer geluidshinder. Maar de gemeente sprak met ons af dat de straat verkeersluwer zou worden. Geen bussen meer, smallere weg, verkeersheuvels etc. Hierdoor is het nu ook veel veiliger geworden voor alle verkeer. Alle bewoners in de MBS en Th.BS die ik gesproken heb zijn blij met het eindresultaat. Het viel dan ook rauw op ons dak dat er nu een discussie is ontstaan over de huidige busroute. 2/4.

Antwoord

Via via heb ik gehoord dat de digitale bijeenkomst online stond, deze heb ik terug gekeken. Ik ben het geheel met de reactie van I. Anders hieronder eens. Er ontstaat nu een veel te eenzijdig beeld doordat voor veel bewoners uit de Malderburchtstraat (MBS) en Thorbeckestraat (Th.BS) de digitale drempel te hoog was (bij een fysieke bijeenkomst zouden meer mensen van onze straten geweest zijn, zoals ook bij vorige bijeenkomsten over het MBS-project het geval was) en ook omdat wij tevreden zijn met het eindresultaat van de MBS, precies zoals met ons de afgelopen jaren is afgesproken. Hierin is inmiddels 1,4 miljoen euro gemeenschapsgeld geïnvesteerd 1/3.

Antwoord

E. Neienhuijsen heeft op de online bijeenkomst m.i. duidelijk op basis van onderzoeksresultaten de voors en tegens van de 4 route opties vermeld, met in acht neming van objectieve, meetbare criteria: aantal bewoners, afstand woninggevel/straat, wegbreedte, verkeersdrukte, busgeschiktheid, kosten. Hieruit blijkt dat de huidige route de beste keus is: Route geschikt voor busdienstregeling: combo buslijn 6 + 8. Wegbreedte grotendeels in orde voor tweerichtingsverkeer. Minder bewoners van omliggende straten. Asfalt maakt minder lawaai + busrijcomfort is beter. Geen plaatsing extra drempels + bushaltes nodig. Relatief kleine aanpassingen nodig. Wij willen daarom handhaving van de huidige route: het is de meest geschikte, meest verkeersveilige route. Wij zijn blij met het eindresultaat van de duurzame reconstructie van de MBS én de huidige route, nl. geen busherrie meer, verkeersveiliger (nu minder kans op racebaan effect op MBS) en mooiere straat geworden. 3/3

Antwoord

Bewoners van de MalderBS hebben al meer dan 30 jaar last gehad van het tweerichtingsverkeer van de bussen (de oude route): Zelfs met asfalt toen hadden wij enorm veel last van bussenherrie m.n. in de zomer: onmogelijk om rustig op je balkon te zitten. Ramen/balkondeuren konden zomers niet open vanwege de busherrie, de TV werd onverstaanbaar. I.t.t. bijv. de C. van der Lindenstraat zou er nu, met klinkers op MBS, nóg meer geluidsoverlast ontstaan als bussen hier weer zouden gaan rijden. En er werd toen veel te hard gereden vanwege de kaarsrechte weg: het was écht een levensgevaarlijke weg voor m.n. fietsers. Er zijn toen al jaren veel klachten over geweest en dit is ook diverse malen bij de Gemeente aangekaart. Ook in o.a. de Thorbeckestraat staan de huizengevels (op het voormalig “Circusplein”) dichtbij de straat en hebben geen voortuinen. Dus wij willen beslist niet terug naar de oude route met de noodzakelijke 1,5 m. wegverbreding met kans op nóg harder rijdend verkeer. 2/3

Antwoord

Bij de online bijeenkomst waren helaas nauwelijks bewoners aanwezig van de straten waar de bus eerder reed, maar nu niet meer rijdt. Waarschijnlijk komt dit door de digitale drempel + omdat wij t.a.v. de huidige busroute geen klachten hebben. Daarbij komt nu dat degenen die zich niet hebben aangemeld voor de digitale bewonersavond nu ook niet weten dat deze bijeenkomst is opgenomen + op MijnWijkplan is geplaatst. Zij hebben geen mail/brief met een link naar de opname ontvangen en kunnen deze dan nu ook niet terugzien + eventueel nog op reageren. Het was beter geweest om alvast een melding van de te plaatsen opname te maken in de uitnodigingsbrief aan iedereen van 16-09-2020. Nu wordt de Gemeente te eenzijdig met belangen/klachten van uitsluitend bewoners van de huidige busroute geconfronteerd. De bezwaren van bewoners van de Malderburchtstraat (MBS) + Thorbeckestraat zijn nu sterk onderbelicht gebleven. Om een wat evenwichtiger beeld van meningen in de wijk te geven reageer ik nu: 1/3

Antwoord

Ik heb de reactie van mevrouw Steenhagen met belangstelling gelezen en sluit me hier volledig bij aan. Zelf woon ik bijna 20 jaar aan de van der Duijn van Maasdamstraat. Sinds er twee bushaltes (heen en terug) tegenover mijn slaapkamer zijn, lever ik een deel van mijn nachtrust in. De geluidsoverlast is enorm. Vooral bij het stoppen en optrekken. Is het geen idee om elektrische bussen te laten rijden? De bus heeft tientallen jaren over de malderburchtstraat gereden aan de rand van de wijk. Dit geeft minder overlast in de wijk zelf, maar het lijkt erop dat een zogenaamde " duurzaamste" straat van Nijmegen meer prioriteit heeft. Graag wil ook ik graag betrokken worden bij verdere besluitvorming.

Antwoord

De reactie van Janneke Steenhagen heb ik als PDF bijgevoegd aan de bijlagen. Het bericht was te lang om in de reacties te zetten.

Antwoord

De 'oude' route heeft sterk mijn voorkeur, daar de ligging van de bushaltes in de oude situatie gunstig was voor mij en de huidige geluidsoverlast sterk is toegenomen. Daarnaast is de Malderburchtstraat voor het grootste deel maar aan één kant bebouwd, waardoor de overlast van die route, minder mensen treft.

Antwoord

In aanvulling op mijn eerdere reactie op busroute lijn 6. Zoals bekend is zijn veel bewoners van de straten waar nu de bus rijdt niet gelukkig met de ontstane situatie na reconstructie van de Malderburchtstraat. Als beleidsmaker/bestuurder zou ik ook zeggen dat mensen altijd maar iets te nuilen moeten hebben. Soms terecht, soms onterecht. In dit geval is de kritiek terecht. Nu kunt u deze kritiek naast u neerleggen, maar waarom wordt er geen peiling gehouden onder de chauffeurs; zij zijn de mensen "op de werkvloer", zij hebben de ervaring, zij weten of het praktisch is en niet; én wat een goed alternatief is. Als dan blijkt dat de chauffeurs een alternatief hebben, zal men zeggen dat het protest toch zinvol is geweest.

Antwoord

Ik heb tijdens de video avond weinig nieuws gehoord eiegenlijk meer een plan wat van achter een buro ontworpen is,en heb ik het idee dat we als wijkbewoner weinig inbreng hebben. Inmiddels worden de nachten korter door slaap gebrek als de bus 3 meter van je bed af lang rijdt (hoekhuis FR.v/d Puttestraat). Jammer dat het zo moet lopen en ik het gevoel heb dat het plan als gesmeden is alleen nog uitgevoerd moet worden.

Antwoord

Mijn ervaring als vrachtwagenchauffeur (VG&L) is dat men zo weinig mogelijke manoeuvres moet maken om de locatie veilig te bereiken. Mijn visie is om lijn 6 -Dukenburg-Neerbosch Oost te laten rijden via Malderburchtstraat - Couwenbergstraat. Voordeel hier is dat de chauffeur daar maar één bocht hoeft te nemen, zowel heen als terug. Zeer prettig voor de chauffeur van een gelede bus. De tweede optie is via de oude route Thorbeckestraat , C. v.d. Lindenstraat naar de Couwenbergstraat. Hier moet chauffeur 2 extra handelingen doen: afremmen en bocht insturen. Dat is voor een gelede bus lastig. Bijkomend pluspunt is tijdwinst, gezien het strakke tijdsschema.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 29-09-2020