pilot schoolstraat bs meander celebesstraat en omgeving

In mei 2020 zijn basisschool Meander en gemeente Nijmegen gestart met de pilot schoolstraat. Hierbij worden tijdens breng-  en haaltijden van de school de Celebesstraat en de Madoerastraat afgesloten met een hek. In het najaar van 2020 heeft onderzoeksbureau Ecorys een evaluatie uitgevoerd over deze schoolstraat. Ouders van de Meander en omwonenden konden hiervoor een vragenlijst invullen. 

Conclusies van de evaluatie
De doelstelling van de schoolstraat is het verbeteren van de verkeersveiligheid en het stimuleren van lopen / fiets in plaats van auto.  Uit de resultaten van de monitoring concluderen wij dat door de schoolstraat geen gedragsverandering (lopen / fietsen in plaats van de auto) heeft plaatsgevonden. Ook concluderen wij dat omwonenden geen verbetering in de verkeersveiligheid ervaren. De parkeerdruk is nu verplaatst van de Celebesstraat naar de omringende straten.  Wij hebben daarom besloten om de pilot schoolstraat te beëindigen. 

Schoolstraat tijdens de Corona-maatregelen
Op verzoek van basisschool Meander wordt de schoolstraat (in kleinere vorm) tot aan de zomervakantie doorgezet. Hierbij wordt de Celebesstraat vanaf het Sumatraplein tot aan de Madoerastraat afgezet voor motorverkeer. Wij nemen hiervoor een verkeersbesluit dat geldt tot aan de zomervakantie. Het besluit wordt gepubliceerd in de week van 22 maart 2021 in de Staatscourant. Belanghebbenden kunnen op dit besluit bezwaar maken. U kunt het besluit vinden op de site overheid.nl. Het besluit ligt gedurende een periode van 6 weken ter inzage. 

Meer informatie
Omwonenden en ouders van de Meander hebben een informatiebrief ontvangen over de pilot. Hierin vindt u meer informatie. De informatiebrieven staan bij de documenten. Ook het rapport van Ecorys van de evaluatie vindt u hier.


 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Idee is ingestuurd op 10-03-2021