St. Agnetenweg 25

Op het terrein van de Sint Agnetenweg 25 waar voorheen een aannemersbedrijf gevestigd was zijn plannen voor nieuwbouw van zorgwoningen voor De Waalboog. De Waalboog biedt zorg aan ouderen. Projectontwikkelaar Klokgroep gaat deze zorgwoningen bouwen. Het gaat om 45 woningen verdeeld over drie verdiepingen met op elke verdieping een gemeenschappelijke huiskamer. Door de ligging van de woningen ontstaat een grote en rustige tuin die veilig door de nieuwe bewoners gebruikt kan worden. Voor uw informatie is een kopie van het artikel dat eerder in het wijkblad Lindenholt Leeft heeft gestaan aan deze brief toegevoegd.

Om de bouw van deze zorgwoningen mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan nodig. Het bouwplan is inmiddels zover gevorderd dat we dit hebben kunnen vertalen in een ontwerpbestemmingsplan.


 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Op het doodlopende stuk St. Agnetenweg zal een 30 km zone ingesteld worden. Aan het begin van dit stuk zal een verkeer remmende maatregel aangelegd worden zodat het verkeer niet automatisch met dezelfde snelheid door kan rijden. De aanleg en communicatie hierover zal opgepakt worden nadat de beoogde bouw van de zorgwoningen aan de St. Agnetenweg 25 is afgerond. Angela van Horrik, projectleider

Conform toezegging op de informatie-avond is een bestand toegevoegd waarop ingegaan wordt op een aantal van de gemaakte opmerkingen over de verkeersituatie nabij de St. Agnetenweg 25 Angela van Horrik, projectleider

Reacties

Ik lees dat diverse inwoners kanttekeningen maken bij de veiligheid, dat kan ik me goed voorstellen en daar sluit ik me bij aan. Mijn verwachting is echter dat de zorgwoningen er toch wel komen, ongeacht of er draagvlak is. Graag wil ik jullie op het initiatief wijzen van R van Lotringen. Dit initiatief roept de gemeente Nijmegen op om iets te doen aan de onveilige situatie van de Nieuwstadweg en de St. Agnetenweg. Het mooi zijn als de gemeente hier mee aan de slag gaat om te zorgen voor een veilige en duidelijke verkeerssituatie. Voor nu en voor in de toekomst. Het initiatief is te bereiken via de volgende link: https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/project/-nieuwstadweg--st-agnetenweg-ombouwen-van-50--kmh-naar-30-kmh-zone

Antwoord

Spijtig dat de gemeente Nijmegen zich opnieuw verschuilt achter een bureau en ongevoelig blijkt voor de ervaringen en meningen van omwonenden van de St Agnetenweg ter hoogte van de de bocht met de Nieuwstadweg en het doodlopende stuk richting kanaal. De informatie over o.a. de verkeersonveiligheid is genoegzaam bekend bij de gemeente. Als alles wat 'een kwestie is van...' ( zie reactie in 'Feedback' mevrouw Van Horrik ) nageleefd wordt, dan zou de wereld er anders uitzien, niet dan? Met het bagatelliseren van de realiteit verandert die niet! Ik verkeerde tot voor kort in de kennelijk naïeve veronderstelling dat overheid en burgers door samenwerking tot voor iedere betrokken partij acceptabele oplossingen kunnen komen. In plaats daarvan lijkt men hier in dit mooie stuk van Lindenholt zijn standpunt te moeten bevechten. Kortom: ik kan mij volledig vinden in de overige reacties. Een preactieve, op meer veiligheid gerichte houding van de gemeente is hier meer dan op zijn plaats!

Antwoord

Tijdens de zeer goed geleide avond over de bebouwing van het voormalige bedrijfsterrein van Van Swam viel het me op dat er gemakkelijk heengestapt werd over de zorgen van ons als omwonenden over de ingewikkelde verkeerssituatie van de kruising Agnetenweg- Nieuwstadweg, Agenetenweg overgaand in een fiets-wandelpad langs het kanaal en de daarbij komende aan- en afvoerweg van het te bebouwen terrein. Aangezien ik daar vrijwel dagelijks fiets en al een keer slachtoffer geweest ben van een foutparkeerder weet ik dat je daar nu al zeer oplettend moet zijn om de verkeerssituatie te overzien. Als het verkeersaanbod door het gebruik van de nieuwbouw en intensiever gebruik van de winkels tegenover de aan- en afvoerstraat gaat toenemen hoef je geen helderziende te zijn om te begrijpen dat het daar vaker fout zal aflopen. Gemeente: Neem je verantwoordelijkheid!

Antwoord

Gewoon een duur onderzoeksbureau waar de gemeente een abonnement heeft lopen en die uitsluitend van achter hun bureau gegevens verzamelen waar de politie bij betrokken is geweest. Hierdoor ontstaat een alles behalve realistisch beeld van de verkeersveiligheid op de locatie.

Antwoord

Even nog over de gegevens van Viastat: Waar is mijn melding dat er een verkeersruzie gaande was waarbij een mogelijk wapen getrokken is(Heb ik zelf bij 112 gemeld), Waar is de melding dat er 's nacht om 04.30 uur een witte VW polo uit de bocht is gevlogen tegen de betonnen paaltjes + lantaarn paal tot stilstand kwam na een korte inspectie van de bestuurder weer hals over kop doorreed(Ook dit heb ik waargenomen en gemeld bij de gemeente) en waar is de melding dat er tussen de twee betonnen paaltjes door(er ontbrak er eentje van een vorige ongeluk) een busje van de Pizza tent mij bijna van de fiets reed(Ook dit is mij overkomen en gemeld bij de gemeente waarop ze het ontbrekende paaltje alsnog herplaatst hebben). Deze hiervoor vermeldde voorvallen zijn van het afgelopen jaar. Al deze gegevens zijn niet bij Viastat bekent en dat is alleen wat ik weet volgens mij wonen er meer mensen in de omgeving van deze verkeerssituatie.

Antwoord

De gemeentelijke reactie bevestigd onze eerste indruk van de gemeente tijdens de hoorzitting. Er is niet gekeken buiten het plangebied. De aangehaalde resultaten van onderzoeksbureau Viastat waar de gemeente mee schermt zeggen niets. Dit bureau bekijkt alles vanachter haar bureau. Ik ben zelf bij het ongeluk geweest wat Berry van Driel over schreef en heb het verkeer geregeld. Wij hebben hier geen foto's van (niet passend). Wel hebben wij foto's van de betonnen palen in de gevaarlijke bocht die in de voorgaande jaren al minimaal 3 keer platgereden zijn door auto's die met hoge snelheid uit de bocht vlogen. Viastat zal dit pas registreren als er tussen de auto en betonnen palen een fietser of voetganger geplet wordt. Fietsers en voetgangers die door de onoverzichtelijk situatie ten val komen en bijna ongelukken blijven ook buiten beeld. Er moeten dus eerst doden of gewonden vallen. Als het kalf verdronken is............

Antwoord

Even een korte reactie op de ingezonden(pdf) brief van mevrouw Angela van Horrik. Weet niet waar ze de info vandaan hebben maar dat het niet klopt ervaren wij iedere dag aan de lijve. Geen letsel sorry maar waar is het ongeval van onze buurtbewoonster die door een auto komende vanaf het doodlopende stuk vol op de motorkap geschept is en met ernstige verwondingen door een ziekenauto naar de eerstehulppost is gebracht. Om maar een voorbeeld te noemen. Het lijkt erop dat wederom de gemeente de situatie bagatelliseert. Het roept om actie om de gemeente wakker te krijgen om onze verkeersveiligheid hiervan niet de dupe te laten worden. Het lijkt wel op de Groenestraat waar ook geen problemen zouden zijn wat door een verkeerskundige onderzocht was. Ga nu maar eens kijken wat voor chaos het daar dagelijks is met verkeer het wachten is op ernstige ongelukken voordat men tot inkeer komt.

Antwoord

Hoewel ik geen probleem hebben met de realisatie van zorgwoningen op deze locatie, maar mij wel af vroeg over hoe de gemeente in de plannen omgegaan is met zaken als verkeersveiligheid en parkeerproblematiek rond het project heb ik besloten deel te nemen. Ik hoopte tijdens de informatie avond duidelijkheid te krijgen over de uitkomsten van dit verkeerskundig onderzoek. De verkeersveiligheid en parkeerproblematiek rondom het horecapand in de bocht van Agnetenweg/Nieuwstadweg zijn al jaren een zorg voor veel bewoners. Het onderwerp verkeersveiligheid en parkeerproblematiek werd vermeden of afgekapt met “daar komen we later op terug”. Verder dan dat er een “globale beoordeling” heeft plaatsgevonden ging het niet. Dat de geschetste problematiek zich direct voor de ontsluitingsweg van het project afspeelt werd afgedaan met de mededeling dat dit niet binnen het plangebied valt. Vreemd.

Antwoord

Hoewel ik geen probleem hebben met de realisatie van zorgwoningen op deze locatie, maar mij wel af vroeg over hoe de gemeente in de plannen omgegaan is met zaken als verkeersveiligheid en parkeerproblematiek rond het project heb ik besloten deel te nemen. Ik hoopte tijdens de informatie avond duidelijkheid te krijgen over de uitkomsten van dit verkeerskundig onderzoek. De verkeersveiligheid en parkeerproblematiek rondom het horecapand in de bocht van Agnetenweg/Nieuwstadweg zijn al jaren een zorg voor veel bewoners. Het onderwerp verkeersveiligheid en parkeerproblematiek werd vermeden of afgekapt met “daar komen we later op terug”. Verder dan dat er een “globale beoordeling” heeft plaatsgevonden ging het niet. Dat de geschetste problematiek zich direct voor de ontsluitingsweg van het project afspeelt werd afgedaan met de mededeling dat dit niet binnen het plangebied valt. Vreemd.

Antwoord

Het is prima dat er iets wordt gedaan aan de achterstand die Lindenholt heeft op het gebied van voorzieningen met name voor senioren. Dit project draagt hieraan zeker bij. Helaas is er bij dit postzegelproject (inbreiding in bestaande bouw) niet genoeg gekeken naar de enveloppe waarop de postzegel geplakt moet worden. In de directe omgeving bestaan al jarenlang problemen op het gebied van verkeersveiligheid, parkeerproblemen, overlast horeca . Voor de kwaliteit van dit project moeten deze problemen ook meegenomen worden .Een veilige en rustige woonomgeving lijkt me hiervoor een absolute voorwaarde.

Antwoord

Het idee is prima goed voor de wijk Lindenholt voorziet zeker in een behoefte nu en in de toekomst voor bewoners van de wijk. Hoop dat de gemeente nu ook werk maakt van de huidige onveilige en verwarrende situatie bij de toekomstige ingang van deze nieuwbouw? Het is ons als omwonende sinds zeker 1995 niet gelukt de gemeente zover te krijgen.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 23-11-2020