Definitieve avond- en nachtafsluiting centrumstraten


Vanwege de positieve uitkomsten van de proef wordt de avondafsluiting van de centrumstraten Van Welderenstraat, Tweede en Eerste Walstraat, Molenstraat en Arksteestraat definitief gemaakt.

Van 5 september 2022 tot en met 15 januari 2023 heeft de gemeente met proefafsluitingen onderzocht of het leefklimaat in de buurt verbeterd kan worden. De Van Welderenstraat, Eerste en Tweede Walstraat zijn, samen met een stuk van de Molenstraat, van het begin van de avond tot het begin van de ochtend afgesloten geweest voor gemotoriseerd verkeer. Tegelijkertijd werd op de Arksteestraat eenrichtingsverkeer doorgevoerd.

Deze proef was een wens van bewoners en ondernemers uit deze straten om verkeersoverlast tegen te gaan. Deze straten worden in de avonduren bezocht door automobilisten en motoren die op hoge snelheid rond rijden. De gemeente onderzocht welke gevolgen de afsluiting zou hebben voor de omgeving.
 

Wat zijn de resultaten van de proefafsluiting?

Tijdens de verschillende fasen van de proef zijn er enquêtes ingevuld door ondernemers, werknemers, bewoners en bezoekers in zowel het afgesloten gebied als de directe omgeving. Hieruit blijkt dat de verkeersveiligheid, sociale veiligheid en leefbaarheid tijdens de proef aanzienlijk verbetert en de ervaren hinder vermindert. Dit is te zien in de waardering voor de woon-, werk- of verblijfsomgeving. Uit onderzoek blijkt dat 91% van direct aanwonenden en 83% van de mensen uit het omliggend gebied vóór de proef aangeeft overlast te ervaren. Het resultaat van de proef is dat dezelfde omgeving een ruime voldoende scoort.

Naast een lichte verhoging van de parkeerdruk en vermindering van de bereikbaarheid voor een deel van de ondernemers (logistiek) blijken er door de afsluiting verder géén merkbare verplaatsingen van de overlast naar andere straten in de omgeving van het gebied plaats te vinden.
 

Waar, wanneer en welke tijden geldt de afsluiting?

De Arksteestraat, Molenstraat, van Welderenstraat en de Tweede en Eerste Walstraat zijn van 18.00 tot 06.00 uur, en op koopavonden van 21.00 tot 06.00 uur afgesloten. De keuze voor een afsluiting van 18.00 tot 06.00 uur krijgt steun van de grootste groep van bewoners, bezoekers en ondernemers. We verwachten dat de avond- en nachtafsluiting in november 2023 ingaat.


Bezwaar en beroep

Het verkeersbesluit dat deze afsluiting mede mogelijk maakt is gepubliceerd op 4 oktober 2023 in het Gemeenteblad en staat op officielebekendmakingen.nl. Dit besluit ligt gedurende zes weken vanaf publicatie voor eenieder ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 30 Nijmegen (maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur en op donderdag van 09.00-20.00 uur).

  • - Gedurende deze termijn kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht door belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, postbus 9105, 6500 HG Nijmegen.
     
  • - Het is mogelijk om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen via een webformulier in de digitale balie van de gemeente Nijmegen (www.nijmegen.nl). Voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift dient u in het bezit te zijn van een DigiD.
     
  • - Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de Rechtbank Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Ook zijn de beleidsregels ontheffingen bijgewerkt, deze zijn in te zien op officielebekendmakingen.nl.


Hoe werkt de afsluiting?

De afsluiting geldt voor auto’s, motoren en vrachtwagens. Voetgangers, fietsers en scooters mogen wel de straten in. Nood- en hulpdiensten mogen altijd doorrijden. De avondafsluiting wordt gerealiseerd via cameratoezicht, en ondersteund door bebording. Op de Molenstraat wordt er een ‘poller’ geplaatst.

Heeft u overdag geparkeerd in een van de straten die ’s avonds wordt afgesloten of op het Molenpoort-dak? Dan kunt u altijd de afgesloten straten verlaten.


Parkeren

Bewoners en ondernemers met een vergunning in zone Centrum mogen langs de afsluiting rijden om te parkeren. De camera’s en poller scannen uw kenteken aan het begin van de afsluiting.

Tijdens de afsluiting kunnen bezoekers niet in de afgesloten straten parkeren. In plaats daarvan kunnen zij parkeren in de Keizer Karel of Mariënburg parkeergarage of in een ander deel van het centrum. Na 21.00 uur betaalt het bezoek in de parkeergarages € 0,50 per uur.


Meer informatie en veelgestelde vragen

Op dinsdag 27 juni jl. is er in het Eigen Kwartier een toelichting gegeven op de plannen. Op 11 juli jl. was er een bewonersavond georganiseerd hieromtrent. Van beide bijeenkomsten kunt u de stukken downloaden (zie Presentatie en Posters).

Heeft u een vraag bekijk het document Vraag & Antwoord op deze pagina of stuur een e-mail naar afsluiting-tweedewalstraat@nijmegen.nl. Via die weg kunt u ook een persoonlijke afspraak maken.


Collegestukken

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Idee is ingestuurd op 28-06-2023