Definitieve avond- en nachtafsluiting centrumstraten

Vanaf 1 maart 2024 vindt de avond- en nachtafsluiting van de Van Welderenstraat, Arksteestraat, de kop van de Molenstraat en een deel van de Eerste en Tweede Walstraat plaats dagelijks van 21.00 tot 06.00 uur. De avondafsluiting geldt voor auto’s, motoren en vrachtwagens. Een kaartje van het afgezette gebied, vindt u links tussen de bijlagen

De boetes bedragen per overtreding:

€180,- voor het tegen de rijrichting inrijden (bord C2) en; 

€120,- voor het zonder ontheffing inrijden van het gebied tijdens de geslotenverklaring (bord C1 met bijbehorend onderbord).

Deze bedragen zijn exclusief administratiekosten.

De afsluiting is gerealiseerd na het uitvoeren van een proefafsluiting in 2022/2023. Vanwege de positieve uitkomsten van de proef wordt de avondafsluiting definitief gemaakt. Onderaan deze pagina kunt u teruglezen hoe wij deze proef hebben uitgevoerd.

Afsluiting: geen hekken maar camera toezicht

De definitieve afsluiting wordt gerealiseerd met verkeersborden en cameratoezicht. De camera’s scannen uw kenteken aan het begin van de afsluiting. Bewoners en ondernemers met toegang tot het gebied mogen doorrijden. Personen die geen toegang hebben en ondanks de verbodsborden het gebied inrijden, ontvangen een boete.

Heeft u overdag geparkeerd in een van de straten die ’s avonds worden afgesloten of op het Molenpoortdak? Dan kunt u altijd de afgesloten straten verlaten.

Wie mogen er langs de avond- en nachtafsluiting?

  • - Bewoners en ondernemers met een vergunning voor  zone Centrum mogen langs de afsluiting rijden om te parkeren.
  • - Bewoners en ondernemers met een vergunning voor zone B mogen langs de afsluiting rijden om zone B te bereiken.
  • - Bewoners binnen het gebied met een gehandicaptenparkeerkaart mogen langs de afsluiting rijden.
  • - Nood- en hulpdiensten mogen altijd doorrijden,
  • - Voetgangers, fietsers en brommers hebben altijd toegang tot het gebied.
  • - Taxi's hebben uitsluitend toegang met een ontheffing! (Deze ontheffing is aan te vragen via de volgende link;https://www.nijmegen.nl/diensten/parkeren-verkeer-en-vervoer/toestemming-inrijden-gebied-tweede-walstraat/ )

Voor de specifieke regeling over wie wel en niet door afsluitingen mogen rijden, verwijzen we naar de Beleidsregels ontheffingen artikel 87 RVV 2023-A (zie de bijlage aan de linkerzijde van deze pagina).

Toegang aanvragen
Woont u binnen het afgesloten gebied en/of heeft u een parkeerplaats op eigen terrein dan moet u toegang regelen om langs de afsluiting te mogen rijden. U kunt dit regelen door een ontheffing aan te vragen via: Parkeren, verkeer en vervoer - Gemeente Nijmegen.  Op deze site kunt u ook toegang aanvragen wanneer u tijdelijk met een motorvoertuig bij uw woning of onderneming moet zijn.

Let op! In de pilotfase volstond het om uw gegevens door te geven. Met de invoering van het definitieve beleid heeft u voor toegang een ontheffing nodig. Aan de aanvraag voor een ontheffing zijn legeskosten verbonden. Informatie, tarieven en wijze van aanvragen van een ontheffing vindt u op www.nijmegen.nl.

Bezoekers
Tijdens de afsluiting kunnen bezoekers niet in de afgesloten straten parkeren. In plaats daarvan kunnen zij parkeren in de parkeergarages Keizer Karel of Mariënburg of in een ander deel van het centrum. Na 18.00 uur betaalt het bezoek in de parkeergarages € 0,50 per uur.

Terugblik op proefafsluiting

Van 5 september 2022 tot en met 15 januari 2023 heeft de gemeente met proefafsluitingen onderzocht of het leefklimaat in de buurt verbeterd kan worden. De Van Welderenstraat, Eerste en Tweede Walstraat zijn, samen met een stuk van de Molenstraat, van het begin van de avond tot het begin van de ochtend afgesloten geweest voor gemotoriseerd verkeer. Tegelijkertijd werd op de Arksteestraat eenrichtingsverkeer doorgevoerd.

Deze proef was een wens van bewoners en ondernemers uit deze straten om verkeersoverlast tegen te gaan. Deze straten worden in de avonduren bezocht door automobilisten en motoren die op hoge snelheid rond rijden. De gemeente onderzocht welke gevolgen de afsluiting zou hebben voor de omgeving.

Resultaten van de proefafsluiting

Tijdens de verschillende fasen van de proef werd het afgesloten gebied steeds verder uitgebreid. Ook is onderzoek gedaan naar verschillende afsluitingstijden. Per fase zijn er enquêtes ingevuld door ondernemers, werknemers, bewoners en bezoekers in zowel het afgesloten gebied als de directe omgeving. Hieruit blijkt dat de verkeersveiligheid, sociale veiligheid en leefbaarheid tijdens de proef aanzienlijk verbetert en de ervaren hinder vermindert. Dit is te zien in de waardering voor de woon-, werk- of verblijfsomgeving. Uit onderzoek blijkt dat 91% van direct aanwonenden en 83% van de mensen uit het omliggend gebied vóór de proef aangeeft overlast te ervaren. Tijdens de proef scoort de omgeving een ruime voldoende.

Naast een lichte verhoging van de parkeerdruk en vermindering van de bereikbaarheid voor een deel van de ondernemers (logistiek) blijken er door de afsluiting verder géén merkbare verplaatsingen van de overlast naar andere straten in de omgeving van het gebied plaats te vinden. 

De resultaten van de onlangs in mei gehouden enquête zullen binnenkort op deze pagina gepresenteerd worden.

Bezwaar enkele ondernemers

Er is in oktober 2023 een verkeersbesluit genomen om de afsluiting mogelijk te maken. Dit besluit is gepubliceerd op 4 oktober 2023 in het Gemeenteblad en staat op officielebekendmakingen.nl. Dit besluit lag gedurende zes weken vanaf publicatie voor eenieder ter inzage. Ook zijn de beleidsregels ontheffingen bijgewerkt, deze zijn in te zien op officielebekendmakingen.nl.

Nadeelcompensatie

Ondernemers die als gevolg van de uitvoering van het verkeersbesluit inkomsten missen kunnen hiervoor financiële compensatie vragen. Hoe u dit kunt doen en waaraan het verzoek moet voldoen, ziet u in de gemeentelijke nadeelcompensatieverordening op www.overheid.nl.

Collegestukken

De collegestukken en de reactie op twee ingezonden brieven namens diverse ondernemers kunt u hier terugvinden: 

Meer informatie en veel gestelde vragen

Voor de zomer zijn er bijeenkomsten georganiseerd om een toelichting gegeven op het verkeersbesluit en het plan om de verkeersafsluiting definitief te maken. Op dinsdag 27 juni 2023 zijn de plannen gepresenteerd aan het Eigen Kwartier en op maandag 3 juli 2023 is er een bewonersavond georganiseerd. Van beide bijeenkomsten kunt u de presentatie en posters downloaden. Deze bestanden vindt u aan de linkerzijde van deze pagina. Hier vindt u ook een document met veel gestelde vragen.

Contact

Heeft u een vraag bekijk het document Vraag & Antwoord op deze pagina of stuur een e-mail naar afsluiting-tweedewalstraat@nijmegen.nl. Via die weg kunt u ook een persoonlijke afspraak maken.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Gepromoveerd naar In uitvoering op 28-02-2024
Idee is ingestuurd op 28-06-2023