Stationsgebied verkeersstructuur Westerkwartier Nijmegen

Update september 2020 UWV-locatie

De gemeente Nijmegen en de ontwikkelaar gaan het UWV-terrein onderzoeken. Daar komt nieuwe bebouwing.

We onderzoeken bodem, archeologie en niet gesprongen explosieven. Om het terrein goed in beeld te krijgen maken we eerst proefsleuven. Met grondboringen is in week 5 gestart.

Deze proefsleuven starten op 18 mei. De fietsenstalling aan de Tunnelweg zal vanaf 29 mei enkele weken gesloten zijn. Afhankelijk van de resultaten bepalen we of er nog verder onderzoek nodig is.

Vragen:  h.klomp@nijmegen.nl of m.eikholt@nijmegen.nl

 

 

Initiatiefnemer
Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Gepromoveerd naar In uitwerking op 04-11-2019
Idee is ingestuurd op 14-02-2019