Stationsgebied, participatieplan gebiedsvisie

Hierbij treft u het participatieplan gebiedsvisie stationsgebied aan. 

Heeft u vragen, mail deze naar stationsgebied@nijmegen.nl

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Idee is ingestuurd op 29-03-2023