Winkelcentrum Weezenhof: nieuwbouw

Nieuwbouw
Ontwikkelaar Dornick BV is eigenaar van het afgebrande winkelcentrum en heeft plannen gemaakt voor een herontwikkeling van het gebied met een supermarkt, (medische) voorzieningen en woningen. Om deze plannen mogelijk te maken, is een bestemmingsplanwijziging nodig.

Inloopbijeenkomst 21 oktober 2021 Dornick BV
Op donderdag 21 oktober 2021 is er van 17.00 tot 20.00 uur een inloopmiddag -avond in de aula van de Prins Clausschool, Weezenhof 4002, Nijmegen, geweest. Omwonenden zijn hiervan via een huis-aan-huisbrief in kennis gesteld (zie bijlage op deze pagina). Ook andere wijkbewoners waren van harte welkom.
De plannen voor de nieuwbouw van het winkelcentrum zijn nu in het stadium dat de ontwikkelaar het ontwerp van de nieuwe bebouwing met de omwonenden wil delen. Ook wordt de mogelijke inrichting van het omliggende terrein getoond.

Inloopbijeenkomst gemeente over ontwerpbestemmingsplan 3 oktober 2022
Het afgelopen jaar is gewerkt aan een ontwerpbestemmingsplan. Op 13 september jl. besloot het college van burgemeester en wethouders om het ontwerpbestemmingsplan met de naam "Nijmegen Dukenburg 2021 - 1 (Winkelcentrum - Wezenhof)" voor inzage vrij te geven.
Over dit plan is er op maandag 3 oktober a.s. van 17.00 tot 20.00 uur een inloopbijeenkomst in Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 7039, 6537 EP Nijmegen.
Meer informatie over deze bijeenkomst, de publicatie en de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan en de mogelijkheid om hier op de reageren, vindt u in de uitnodigingsbrief op deze pagina. Deze brief is op 14 september 2022 huis-aan-huis bezorgd in heel de wijk Weezenhof.

April 2023
Alle zienswijzen zijn samengevat in een zienswijzennota en voorzien van een beoordeling door het college van burgemeester en wethouders. Iedere reclamant heeft bij brief van 6 april 2023 een antwoord ontvangen op zijn/haar zienswijze.
De volledige (geanonimiseerde) zienswijzennota vindt u als bijlage op deze pagina. 

Het ontwerpbestemmingsplan (inclusief zienswijzennota) is ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Het raadsvoorstel treft u eveneens als bijlage aan op deze pagina.
Naar verwachting wordt het bestemmingsplan in mei 2023 door de gemeenteraad behandeld.

Informatie over de plannen
Via de website www.nijmegen.nl/winkelcentrumweezenhof, informeert de gemeente u zo volledig mogelijk over dit project.
Wilt u meer weten over de plannen, kijk dan op de website van de ontwikkelaar Hendriks Vastgoed (een link hier naar toe, vindt u ook op voornoemde gemeentelijke website).

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

https://www.hendriksvastgoed.com bevat tekeningen en illustraties, ik denk dat dat een heel stuk in de richting komt van wat we wilden. De informatie lijkt ongeveer 19 november geplaatst te zijn. De begroting is misschien nog iets lastiger, maar als men wil dat argumenten op basis van kosten en rendement serieus genomen worden zal e.e.a. toch onderbouwd moeten zijn lijkt me.

Antwoord

Het lijkt er op, als ik het plan begrijp, dat het aantal winkels (e.d.) in het ontwerp van Dornick BV juist *minder* wordt dan het huidige aantal in het half afgebrande winkelcentrum. Het is zelfs de vraag of hier nog wel sprake is van een winkelcentrum, of dat het in essentie alleen nog maar een supermarkt is. // Dit roept meteen de vraag op of de wijk met de huidige (niet optimale) situatie eigenlijk niet nog beter af is dan met het plan van Dornick BV. Eigenlijk is het antwoord al meteen duidelijk. // De gemeente ziet graag de bouw van extra woningen in Dukenburg, maar moet dit dan op deze manier? Is dit echt een rationele keuze, past dit plan in de wijk, op deze plaats? Zijn er geen geschiktere mogelijkheden voor Nijmegen om extra woningen te realiseren? Dan kan de Weezenhof een echte reconstructie van een echt winkelcentrum krijgen. Desnoods kan de gemeente zelf op de eigen grond een plan (laten) maken, als Ton Hendriks het weigert!

Antwoord

Helemaal mee eens.Ik heb nog liever geen winkelce trum voor mn deur dan dit gedrocht.Er was al jaren sprake van dat er teveel winkels zijn voor het aantal inwoners.Hier gaat het vooral om woningen te bouwen en het winkelcentrum is bijzaak.De lidl heeft aangegeven nog niet te weten of ze wel blijven. Ze gaan ook nog een zaak in WC Dukenburg openen.Samen met Meyhorst en hatert kan ik mij niet voorstellen dat het rendabel is in een nieuw duur pand in te trekken.We gaan het zien.

Antwoord

@Trudy Kaal: nog iets vernomen van de presentatie van het ontwerp en hoe die op het internet gepubliceerd wordt? Het zou deze week gebeuren!

Antwoord

Beste belangstellenden voor dit project,Allereerst excuus voor deze late reactie. De gemeente begrijpt jullie ongeduld. De ontwikkelaar is nu bezig om de presentatie die gegeven is tijdens de inloopbijeenkomst, én de video, op een site te zetten. Zodra dat gelukt is en wij de link krijgen, delen we hem hier met jullie.Met vriendelijke groet, Trudy Kaal (projectassistent gemeente Nijmegen)

Antwoord

Bedankt, we wachten met spanning af, en ook op de begroting van het project! Pas dan is te zien wat er bij het reconstructie-project allemaal binnen een marktconform rendement voor Ton Hendriks haalbaar zou moeten zijn.

Antwoord

Platform Weezenhof pakt dit op. Overigs , hoor ik ook over bewoners initiatieven. Denk dat het beter is, op dit moment, dat het beter is , alle goedbedoelde initiatieven te koppelen.

Antwoord

Zes duidelijke foto's (van Bart Huitsing), in afwachting van de hele presentatie: https://nextdoor.nl/news_feed/?post=17592204017294&is=neighbor_profile_17592187662152

Antwoord

Mooi als verzamelpunt voor alle info en/of relevante linkjes! Straks hopelijk ook alle materialen van de presentatie van donderdag 21-10-2021 17u-20u. Dan weten we precies waarover we het hebben als we suggesties, ideeën en bezwaren voor de plannenmakers hebben. Contactinfo voor de juiste afdeling van Dornick BV zou ook handig zijn. Ook de info van het Bewonersplatform Weezenhof over alternatieven verdient een plekje hier.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 19-10-2021