Gravelpad 83estraat-Vogelzang

Het bestaande pad is in natte periodes onbegaanbaar. Heel belangrijk voor sporten en wandelen 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Beste initiatiefnemer en buurtbewoners,

Goed nieuws, er is opdracht gegeven om de verharding aan te leggen. Binnenkort zal de gemeente overgaan tot uitvoering. Mochten er nog vragen zijn dan kunt u die stellen op wijkregisseurdukenburg@nijmegen.nl

Beste initiatiefnemer, u heeft aangegeven dat uw idee wel op grond van gemeente Nijmegen ligt en dit klopt inderdaad. Om deze reden hebben wij uw idee uit het archief gehaald en terug geplaatst bij de ideeën in de Weezenhof. Onze opzichters zijn ter plekke geweest en geven aan dat het technisch mogelijk is om een halfverhardingspad aan te leggen naar de Vogelzang. Het is belangrijk dat uw idee ondersteund wordt door de wijk / wijkbewoners. Probeer uw buurtgenoten naar mijn wijkplan te krijgen voor het uitdelen van hartjes en te reageren op uw idee! Succes!

Beste initiatiefnemer, we hebben uw idee intern besproken en het stuk grond waar uw idee over gaat is in niet in beheer van gemeente Nijmegen maar van Geldersch Landschap & Kasteelen. Om die reden kunnen wij uw idee niet in behandeling nemen via Mijn Wijkplan en verplaatsen wij uw idee naar het archief. Wellicht kunt u uw idee voorleggen aan Geldersch Landschap & Kasteelen. Zij zijn te bereiken via het e-maialdres: info@glk.nl of het telefoonnummer: 026 - 355 25 55. Mocht u meer of andere wensen hebben op grond van de gemeente Nijmegen dan zien wij deze graag tegemoet op MijnWijkplan. Als u hier nog vragen over heeft dan kunt u contactopnemen met de wijkregisseur via het e-mailadres: wijkregisseurdukenburg@nijmegen.nl

Reacties

Gepromoveerd naar In uitvoering op 07-12-2021

Het eerste deel van het pad is voorzien van stoeptegels, ooit neergelegd. Nu is de rest niet meer begaanbaar. Zou fijn zijn als daar iets aan gedaan wordt.

Antwoord
Gepromoveerd naar In uitwerking op 13-10-2021

Na 40 jaar glibberen wordt het nu echt gevaarlijk, dus graag de put dempen vóór..........

Antwoord

Het pad einde 83e straat naar het bos is onbegaanbaar als het nat is en het blijft lang nat en glibberig en daardoor gevaarlijk voor wandelaars. Fijn als dit aangepast wordt

Antwoord

Het eind van mijn straat Weezenhof 83 het pad naar het bos aan te passen als gravelpad nu is dat zo glibberig en gevaarlijk voor iedereen, Met vriendelijk groet

Antwoord
Idee is ingestuurd op 23-01-2021