Beplanting vijver Weesenhof 37e en 83e str

Het einde van de vijver tegen pad van HatertseBroek met struiken omzomen geeft een coulisse effect. Wordt romantischer, natuurlijker.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Beste initiatiefnemer, hartelijk dank voor het indienen van uw idee op MijnWijkplan. Uw idee staat al op de planning en wordt in het najaar van 2021 uitgevoerd. Er wordt beplanting aangebracht. De beplanting wordt niet direct langs de waterkant geplant omdat dit vanuit Het Waterschap niet gewenst is in verband met het onderhoud van de vijver. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met mijn collega Arno Kokke (opzichter groen) via het e-mailadres a.kokke@nijmegen.nl.

Reacties

Gepromoveerd naar In uitvoering op 16-02-2021
Gepromoveerd naar In uitwerking op 16-02-2021
Idee is ingestuurd op 26-01-2021