Dennenbos beter onderhouden en zorgen voor nieuwe aanplanting van dennenbomen..

Het dennenbos is door de grote storm enorm gehavend. Bomen zij  omgevallen. Sommige bomen zijn nog prima, hebben alleen een handje nodig omhoog te komen weer. Zorgen voor nieuwe aanplanting dennenbomen, zodat het bos ook een toekomst blijft houden.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Is deze wens nog actueel? Wanneer er meer likes komen voor deze wens, kunnen we in gesprek met de bosbeheerder. Of is er al contact geweest met de bosbeheerder hierover? Jullie hebben tot eind oktober de tijd om nog meer likes te verzamelen. Vraag uw wijkgenoten te liken en mee te praten.

Dat klopt helemaal Jacqueline. Dank voor je bijdrage. Eventuele nieuwe aanplant voor het Douglasbos en het onderhoud is aan de gemeente en het bosbeheer namens de gemeente. LET OP geïnteresseerden: je kunt aangeven hoe belangrijk je het bos vindt en of je bij wilt dragen aan het onderhoud (schoonhouden bijv.)

Dank u voor het plaatsen van uw idee op mijnwijkplan. Fijn dat u ons digitale platform hebt gevonden! Het is belangrijk dat uw idee ondersteund wordt door de wijk / wijkbewoners. Probeer uw buurtgenoten naar mijn wijkplan te krijgen voor het uitdelen van hartjes en te reageren op uw idee! Succes!

Reacties

Van origine is het bos een productiebos van Douglassparren op rabatten t.b.v. van de scheeps- en mijnbouw. Een monocultuur dus. In de loop der jaren zijn er bomen door stormen omgewaaid, cq. preventief gerooid of 'vestzak-broekzak' gerooid. Daardoor kreeg nieuwe ondergroei de kans. In de loop van 2000 (2005?) heeft het de status bos verkregen. Het is dus geen productiebos meer, maar ook geen aangeharkt park. Het is een bos en daar mogen bomen omvallen en blijven liggen voor de biodiversiteit , zolang ze geen gevaar vormen. Voor de rust én veiligheid zou het bos ook gevrijwaard moeten worden van fietspaden omdat dat anders wandelaars, meestal met honden, hun leven niet zeker zijn door voorbij zoevende (E)-fietsers en misschien wel brommers.

Antwoord
Gepromoveerd naar In uitvoering op 08-02-2019

Maryse dit plan is door Klaas Bomert met bewoners uitgebreid overlegt. Dit najaar is de uitvoering.

Antwoord

Goed plan om het Douglasbos op de agenda te plaatsen. Het is een trieste aanblik om iedere dag langs de gekapte bomen te fietsen en te zien dat er niets gebeurt. Voortvarendheid lijkt hier op zijn plaats. Ben ook benieuwd naar de ideeën van Klaas. Als bewoners deze site niet vinden komen er ook geen ideeën. Misschien ouderwets, een avond organiseren in het wijkcentrum Meijhorst, flyeren en een open eerste gesprek met omwonenden en belangstellenden (voorkeur voor een avond i.v.m. werk overdag). Uit gesprekken met omwonenden blijkt dat iedereen een afwachtende houding aanneemt. Nogmaals ben benieuwd naar de toekomst van het Douglasbos. Een verontruste bewoner. Ook van mij de groene groeten, Frank Rietveld

Antwoord

Het is een prima idee het onderhoud en herstel van de schade aan te pakken. Het valt wel onder een heel ander budget en afdeling dan deze wijkplannen. Voor het Doulasbos moet er zeker samen met de bewoners nagedacht worden, ik ben ook erg benieuwd welke ideeen Klaas Boomert( onze bosbeheerder) hiervoor heeft. Groene groet, Jacqueline Veltmeijer

Antwoord

Waar staan we nu met het bos? Ik heb nog geen update ontvangen en ook geen e-mail adres voor suggesties aan Klaas.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 01-03-2018