Leefbaarheid Lindenholt

Wij constateren dat de verkeersdrukte in stadsdeel Lindenholt steeds verder toeneemt. Dit heeft als gevolg: gezondheidsrisico’s door geluidsoverlast, afnemende verkeersveiligheid en een slechte luchtkwaliteit. De luchtkwaliteit wordt mede verslechterd door de ingesloten positie van Lindenholt door meerdere verontreinigende invloeden, zoals het Maas-Waalkanaal, nabije industrie, havengebied, de vuilverbranding en snelwegen rondom Lindenholt. Wij willen graag in gesprek komen met de Gemeente Nijmegen om tot passende verkeersremmende maatregelen te komen en hiermee de leefbaarheid in Lindenholt te vergroten. 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Idee is ingestuurd op 18-04-2023