Bankjes in het park

In het park van de Heeskesacker zou het fijn zijn om hier en daar verspreid wat bankjes neer te zetten.

Mensen die de honden uitlaten, mensen die gewoon aan het wandelen zijn, en  noem het maar op.

Hoe fijn zou het zijn om dan even lekker op een bakje te kunnen gaan zitten, en gewoon genieten van dat dat moment.

Ik zou het in ieder geval wel heel erg fijn vinden.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Hartelijk dank voor dit idee. 

Helaas is dit op dit moment nog niet mogelijk. Op het moment dat we met de "wijkaanpak BOSS" naar de Ackerwijken komen wordt uw idee meegenomen en wordt u als bewoners gevraagd met ons mee te denken over invulling van speelplekken. Meer informatie vind u te zijner tijd op mijnwijkplan.

De Ackerwijken zullen in 2024/25 aangepakt worden wat het speellandschap betreft. 

Bewegen, ontmoeten, Spelen en Sporten in Nijmegen (BOSS)

De afgelopen periode en ook de komende jaren verandert er veel in het speellandschap. Speelplekken zijn verouderd en versteend en passen niet meer bij de wensen van deze tijd. Daarom hebben we in samenwerking met bewoners van onze stad en verschillende instanties een plan gemaakt voor bewegen, ontmoeten, spelen en sporten in onze stad: Het BOSS kader.

Per wijk kijken we wat nodig is voor een passende verdeling in het speellandschap. Hierbij is het belangrijkste dat alle kinderen de ruimte hebben om buiten te kunnen spelen op een veilige plek. Soms is dit een speelplek met speeltoestellen en soms is dit een speelveld.  Per wijk hebben wij hiervoor een budget. Helaas is dit niet altijd voldoende om alle speeltoestellen die er nu staan te behouden of te vervangen en daarom moeten we soms keuzes maken. Dit betekent dat wij op sommige speelplekken afscheid nemen van speeltoestellen. Voordat wij bij u in  de wijk aan de slag gaan ontvangt u uiteraard  van ons een brief. Hierin vragen wij u om met ons mee te denken over de invulling.

 

 

Nieuwgierig naar het Boss-kader? kijk op: nijmegen.nl/nijmegenspeelt

Het idee is intern besproken met de vakinhoudelijke adviseur spelen. Hieronder leest u een samenvatting van wat er besproken is:

Op dit moment is de gemeente via de wijkaanpak bezig met het herzien/herinrichten van de speel- en sportplekken in de Ackerwijken. Onderdeel van deze wijkaanpak is het ophalen van wensen uit de buurt.

De wens voor het plaatsen van extra bankjes in park de Heeskesacker wordt opgepakt door de projectleider en meegenomen in het plan.

Op dit moment kunnen we nog niet zeggen wanneer de bankjes geplaatst worden. Zodra we aan de slag gaan, doen wij daarvan een aankondiging, onder andere wie MijnWijkplan.

Reacties

Dat is ook een heel goed idee

Antwoord

Niet alleen daar maar ook langs de fiets wandelroute Lindenholt maakt geschiedenis.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 25-02-2022