Nieuw bomenbeheerplan voor Nijmegen

Nieuw bomenbeheerplan voor Nijmegen
Een groene stad is de ambitie. Bomen geven verkoeling bij hitte en zijn belangrijk om overlast te voorkomen als het hard regent. De gemeente heeft hier al veel in gedaan met het uitgangspunt: hoe meer groen van bomen, hoe beter. Gezonde bomen zijn hierin onmisbaar. Het college stelde het nieuwe beheerplan voor bomen vast. Dit plan gaat over het behoud en beheer van de 63.500 bomen in Nijmegen. 

Gezonde bomen
Met onderhoud en beheer zorgt Nijmegen voor gezonde bomen. Bomen worden alleen gekapt als ze zorgen voor een onveilige situatie of behouden geen duurzame keuze is. Als een boom weggaat komt er niet altijd op dezelfde plaats een boom terug. Dit hangt af van wat kan voor de ontwikkeling van de boom. De nieuwe bomen zijn zoveel mogelijk soorten die van oorsprong hier voorkomen of voor soorten die beter passen omdat het klimaat verandert. 

Veiligheid, behoud van ecologische waarden en vergroening
Het nieuwe bomenbeheerplan richt zich op veiligheid in de openbare ruimte, er wordt ingezet op behoud van ecologische waarden en het vergroenen van de openbare ruimte. In het plan staat uitgewerkt wat er gedaan wordt om bomen veilig en gezond te houden. Zo vinden er inspecties en specialistische onderzoeken plaats, en hebben we aandacht voor oude bomen.  Daarnaast worden hiermee ook de ecologische waarden behouden en verbeterd. Bomen willen we bijvoorbeeld zo lang mogelijk behouden en we laten dood hout en blad liggen waar het kan. Tot slot staat er in het nieuwe bomenbeheerplan hoe er wordt gezorgd dat bomen gezond oud kunnen worden. Hiermee wordt er een zo groot mogelijke bijdrage geleverd aan een groene en gezonde leefomgeving. Zo blijven ook dode bomen en bomen in de aftakelingsfase staan. Maar alleen wanneer dit veilig kan.

Wat zien inwoners van het onderhoud en beheer?
De gemeente kijkt per boom en per plek wat er nodig is. Dat betekent dat niet alle bomen op dezelfde manier worden gesnoeid en nieuwe takken aan de stam blijven zitten als het kan. Dode bomen zijn ook nog waardevol. Deze blijven staan of liggen als het veilig is en past op de plek. Daarnaast worden er nieuwe bomen geplant waar ze kunnen uitgroeien en zo oud mogelijk kunnen worden. Tot slot is er extra aandacht voor Veterane bomen. Dit zijn zeer oude en waardevolle bomen.
Meer weten over bomen? Kijk dan op de pagina bomen