Concept beheervisie Nijmeegse Stadsbosjes

Beste bewoner,

Het afgelopen jaar heeft gemeente Nijmegen gewerkt aan het opstellen van een nieuwe beheervisie voor de Nijmeegse Stadsbosjes. Hierin wordt beschreven welke doelen de gemeente voor ogen heeft met de bosjes en hoe dit zich vertaalt naar het concrete bosbeheer. Tijdens het opstellen van de beheervisie is dankbaar gebruik gemaakt van de bijdragen die zijn geleverd door omwonenden, geïnteresseerden en deskundigen. Hiervoor is een informatieavond georganiseerd en zijn met onder andere omwonenden, actieve werkgroepen en IVN-leden terreinbezoeken afgelegd aan alle bosjes waarop deze visie van toepassing is. De inspanningen van alle betrokkenen hebben geleid tot een concept beheervisie. Voordat deze visie definitief wordt gemaakt stellen we u graag nog een keer in de gelegenheid de visie in alle rust door te nemen en eventuele vragen en reacties aan de gemeente voor te leggen.

De concept beheervisie Nijmeegse Stadsbosjes vindt u in de bijlage van dit bericht. Wij verzoeken u uw reacties uiterlijk 5 september 2022 aan ons kenbaar te maken via b.de.beijer@nijmegen.nl . Aansluitend worden alle reacties verzameld en in behandeling genomen, waarna de definitieve beheervisie wordt vastgesteld én in gebruik genomen zal worden.

Met vriendelijke groet,

 

Bas de Beijer

Senior vakinhoudelijk adviseur groen