Groene speel- en ontmoetingsplekken in Nijmegen de toekomst

De gemeente wil in Nijmegen groene speel- en ontmoetingsplekken. Bewoners zijn het eens met dit plan. Dit blijkt uit een onderzoek onder het Nijmeegse stadspanel. Naast deze zogenoemde groene sociale knooppunten willen bewoners dat de kleinere speelplekken voor de kinderen van 0 t/m 5 jaar in de toekomst groener en natuurlijk worden ingericht. De gemeente neemt de resultaten van het onderzoek in de toekomst mee bij het (her)inrichten van speelplekken.

 

In september 2020 heeft de Raad de Omgevingsvisie “Nijmegen, stad in beweging” vastgesteld. Hieruit is één van de ambities dat Nijmegen aantrekkelijke en groene buitenruimtes krijgt die uitnodigen om te ontmoeten en te spelen. De keuzes die de gemeente hierin maakt, moeten aansluiten bij de wensen van bewoners. Daarom is hier onderzoek naar gedaan onder 1.353 leden van het Nijmeegse stadspanel.

 

Centraal gelegen, groene speel- en ontmoetingsplekken

Er blijkt veel animo te zijn voor speel- en ontmoetingsplekken. 71% van de ondervraagden vindt het een goed idee om per wijk één of meer centraal gelegen, groene plekken in te richten. Bewoners van alle leeftijden kunnen hier terecht om elkaar te ontmoeten, te bewegen en te spelen. Volwassenen en ouderen kunnen er bijvoorbeeld jeu de boulen of tafeltennissen. Verder staan er picknicktafels en zijn er schaduwplekken. Hoeveel van deze plekken er per wijk moeten komen, hangt af van de grootte en de opzet van een wijk.

 

Groene speelplekken voor kinderen van 0 t/m 5 jaar

Een meerderheid (65%) vindt het een goed idee om de kleinere wijkspeelplekken voor kinderen van 0 tot en met 5 jaar natuurlijker in te richten. In deze groene speelplekken maakt bijvoorbeeld een wipkip of klimrek plaats voor een zandbak, wilgenhutje of speelgroen. Voor kleinere kinderen vinden de ondervraagden het belangrijk dat ze dicht bij huis kunnen spelen in een veilige omgeving. Bewoners vinden het prima om voor een leuke speelplek 5 tot 10 minuten te moeten lopen of fietsen. 

 

Het vervolg

De gemeente neemt de resultaten uit het onderzoek mee bij het (her)inrichten van speelplekken in de stad. Samen met bewoners en kinderen bekijkt de gemeente de komende jaren de concrete invulling van de speelplekken in de verschillende wijken. De gemeente start vanaf vandaag met een proef in Hegdambroek (Lindenholt) en Brakkenstein. Hier moeten verschillende speelplekken worden vernieuwd.