Vervangen van het riool Antiloopstraat 1-47 en 2-46

 

Ontwerp

Eind augustus 2020 hebben wij overleg met omwonenden gehad over de plannen in de Antiloopstraat. Deze input hebben wij gebruikt om het ontwerp verder af te ronden. Op deze pagina in MijnWijkplan zijn toegevoegd;

  • het definitief ontwerp;
  • een bijlage met een toelichting op de snelheidsmetingen, aanpassingen en een beantwoording van de vragen.

Planning

Inmiddels is de aannemer bekend, de werkzaamheden worden uitgevoerd door Gebroeders van Venrooij. Binnenkort ontvangen direct omwonenden een brief met de planning en het ontwerp met de lichtmasten. Onder documenten kunt u de uitvoeringsplanning vinden en het ontwerp van het lichtplan. 

 

 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Beste bewoners van de Antiloopstraat,

 

Bij de voorbereiding van de plannen hebben we uitvoerig onderzocht of het slim was om gelijk een eenrichtingsweg te maken van (een deel) van de Antiloopstraat. Wij hebben gekozen om dit niet te doen om de volgende redenen:

  • Instellen van een richtingsverkeer werkt averechts op snelheid, er is geen “natuurlijke remming” van het verkeer uit de tegenrichting. 
  • Het instellen van eenrichtingsverkeer brengt nog het nadeel met zich mee dat bereikbaarheid van diverse woningen bemoeilijkt wordt. Verschillende bewoners zullen extra kilometers moeten afleggen om hun woning te kunnen bereiken. 

Het project is bijna klaar. Daarom zullen we deze pagina op mijnwijkplan op korte termijn verwijderen. Heeft u dan nog vragen, dan kunt u deze mailen aan de projectleider op j.schalkwijk@nijmegen.nl. 

Reacties

De argumenten inzake geen eenrichtingsverkeer lijken mij toch vooral gelegenheidsargumenten. Te meer daar gesteld wordt dat het risico van eenrichtingsverkeer “sneller rijden”juist veroorzaakt wordt doordat tweerichtingsverkeer sluipverkeer aantrekt. Tijdens de informatiesessie eerder in dit traject was er maar één heel ander argument, namelijk dat het eenrichtingsverkeer niet ingesteld kan worden zonder samenhang met een verkeersplan voor de hele wijk. Waarom is dat dan niet gewoon weer het argument? Als de gemeente gewoon geen wijzigingen door wil voeren omdat ze die bevoegdheid heeft en de wensen van de omwonenden niet terzake doen dan moet ze dat gewoon eerlijk durven zeggen. Het komt er per slot van rekening wel op neer.

Antwoord

Beste heer van Dijk, Bedankt voor uw reactie. Blijkbaar was onze reactie niet helemaal duidelijk. Wij bedoelen met de zin: "Het instellen van eenrichtingsverkeer brengt nog het nadeel met zich mee dat bereikbaarheid van diverse woningen bemoeilijkt wordt. Verschillende bewoners zullen extra kilometers moeten afleggen om hun woning te kunnen bereiken. " dat de samenhang van de hele wijk inderdaad zou wijzigen en wij dit op niveau van de wijk niet wenselijk vinden.

Antwoord

Hallo, inmiddels zijn aan de oneven kant van de Antiloopstraat de nieuwe lantaarnpalen geplaatst, maar daarbij staan er twee palen behoorlijk dicht bij elkaar. Ruim binnen de 20 meter. (hoek Steenbokstraat (nr 8.) tot aan Antiloopstraat nr 47. (ver binnen die ruimte staan er 2 kort bij elkaar. Wat is hier de gedachte achter en is er voldoende rekening gehouden met hinderlijke lichtinval? (die bij ons zowel aan de voorkant, als achterkant twee slaapkamers binnen schootsafstand heeft) Hgr Maarten Beeks

Antwoord

Beste heer Beeks,Voor de veiligheid en zichtbaarheid voor weggebruikers worden op kruisingen altijd lichtmasten geplaatst. Het kan dan met de verdeling zo uitkomen dat de tussenmaat met de eerste volgende lantaarn vanaf de kruising afwijkt, er dichter op staat. Wanneer het kan, worden de lantaarns op de erfgrens geplaatst zodat de lichtval in de woningen zo min mogelijk is. Echter bij uw perceel (hoekwoning met achter op het perceel een uitrit) gaat dat niet.

Antwoord

Goedendag, Inmiddels begint onze straat weer op een straat te lijken en wordt de breedte duidelijk zichtbaar. Hij wordt erg mooi! Het lijkt vrijwel onmogelijk om het 2 richtingsverkeer te laten. Wanneer straks alle auto's van de bewoners weer voor de deur staan zal er bij tegemoetkomend verkeer altijd iemand naar achteren moeten. Van daaruit wil ik dan ook vragen om nogmaals het een-richtingen beleid tav Antiloopstraat 33-49 te bekijken en bespreken. Mvrgr Marion Mulder, nummer 43

Antwoord

Helemaal eens en eenrichtingsverkeer richting noord voorkomt ook meteen het sluipverkeer van mensen die het verkeerslicht Hatertse weg / Steenbokstraat proberen te omzeilen.

Antwoord

Ik sluit me daar graag bij aan. Er komt veel onnodig verkeer door de straat alleen maar om het stoplicht Hatertse weg / Steenbokstraat te vermijden.Ik zie ook geen nadelen aan het invoeren van eenrichtingsverkeer. Als de gemeente die wel ziet laat svp weten welke dat zijn.

Antwoord

Goedendag, wij wonen op nummer 43 en hebben een carport en garage achter onze woning. De doorgang is tussen nummer 39 en 41. Eerder heb ik aangegeven dat de uitrit qua gele belijning meer naar nummer 41 zou moeten gaan en wat minder naar nummer 39. Vooralsnog zie ik op de tekening dat de belijning hetzelfde blijft als dat nu de situatie is. Dit maakt dat de geparkeerde auto voor nummer 41 op de scheidslijn staat van de inrit. Hierdoor is dat erg krap. Graag een ruimere gele belijning. Kan dit aangepast worden ? Alvast bedankt, Frank en Marion Mulder

Antwoord

Hallop Marion, Ik heb de tekening beoordeeld, en ik begrijp wat je bedoeld. Het lijkt mij slimmer, maar ook handiger, om dit in het werk op te lossen.Ik geef het ook nog door aan de ontwerper zodat hij op tekening hier een aantekening van kan maken zodat het met de aannemer\ besproken wordt .met vriendelijke groet,Jan Schalkwijk Projectleider gem. Nijmegen

Antwoord

Goedemiddag, Wij wonen op Antiloopstraat 26 en hebben vandaag een brief van jullie ontvangen over de herinrichting. Als ik het goed zie op de plattegrond op de website, hebben alle huizen met een oprit een aparte tegelvorm. Deze ontbreekt echter bij ons huis, terwijl we nu wel een oprit / parkeerplaats hebben. Hopelijk kan dit nog worden aangepast. Alvast dank. Met vriendelijke groeten, Ben en Hester

Antwoord

Hallo Hester,Bedankt voor je bericht,Dit laten we in het werk aanpassen.Bij iedere inrit worden de daarvoor geschikte bestrating aangebracht. met vriendelijke groet,Jan Schalkwijk

Antwoord

Over 5 dagen gaat het beginnen volgens de planning. Ik heb nog geen brief gezien. Heb ik iets gemist?

Antwoord

Goedemorgen. Sinds enkele maanden zijn wij de nieuwe bewoners van Antiloopstraat 16. Ik zag dat in het nieuwe plan geen inritblokken voor ons huis gelegd worden, terwijl er op ons perceel wel een inrit en parkeergelegenheid voor onze auto is. Kan deze aanpassing nog worden doorgevoerd in het plan? Mvg, Bart Brugmans

Antwoord

Beste heer Brugmans, de tekening is aangepast. Als u op de hoogte over dit project wilt worden gehouden, kunt u een mail sturen naar s.rietvelt@nijmegen.nl. Dan neem ik u op in de maillijst.

Antwoord

Beste mevrouw Rietvelt & mevrouw Behet, Naar aanleiding van de bijgewoonde online - straatbijeenkomst en de onlangs ontvangen stukken van mevrouw Rietvelt hierbij een reactie van een afvaardiging uit de Antiloopstraat nr. 1 - 27. Wij verzoeken u te heroverwegen om niet te kiezen voor hergebruik van de betontegels (stoeptegels) en de stenen die wederom gebruikt worden voor de opnieuw aan te leggen parkeerhavens. Dit omwille van de volgende twee redenen: 1. hergebruik juichen wij toe maar deze tegels zijn echt aan vervanging toe; 2. op de eekhoornstraat is enkele jaren geleden ook gekozen voor het vervangen van de betontegels. Nu kiezen voor hergebruik zorgt niet voor eenheid. We zien de reactie met belangstelling tegemoet. Met vriendelijke groet, Ruben Lamboo

Antwoord

Bedankt voor uw reactie. Ik zoek uit waarom destijds bij de Eekhoornstraat deze keuze is gemaakt, dit nemen wij mee in onze beslissing hierover. Binnenkort wordt de informatie over dit project geactualiseerd op mijnwijkplan.

Antwoord

Beste Suzan,We zijn benieuwd hoe het ervoor staat mbt de vraag die wij enige tijd geleden hebben gesteld. Bij voorbaat dank voor de reactie.Mvg.Ruben Lamboo

Antwoord

Beste heer Lamboo, beste Ruben, wij hebben de stoeptegels nog eens kritisch beoordeeld en zijn van mening dat deze kunnen worden hergebruikt. Het huidige beleid van de gemeente is om de materialen zoveel mogelijk te hergebruiken, omdat de grondstoffen steeds schaarser worden. Ik heb niet kunnen herleiden waarom in de Eekhoornstraat destijds een andere keuze is gemaakt. Op dit moment gaan we er daarom vanuit dat de tegels worden hergebruikt. De aanbesteding is bijna klaar, binnenkort volgt meer informatie over het project.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 23-07-2020