Bedrijventerrein De Grift en Rietgraaf en omgeving.

Bedrijventerrein De Grift en Rietgraaf en omgeving
 

Bestaand bedrijventerrein krijgt een nieuw bestemmingsplan
Om ontwikkelingen, zoals uitbreidingswensen van bestaande bedrijven op het bedrijventerrein De Grift en Rietgraaf en omgeving en ontwikkelplannen rondom het plangebied mogelijk te maken, is een actueel juridisch kader in de vorm van een nieuw bestemmingsplan voor het bestaande bedrijventerrein nodig. Om tot een bestemmingsplan te komen, zijn op verschillende momenten gesprekken gevoerd met bedrijven in het gebied en bewoners die in de buurt van het plangebied (De Grift en Rietgraaf) wonen. De informatie die hiermee is opgehaald, is verwerkt in het bestemmingsplan. 

In 2023 is het bestemmingsplan voor De Grift en Rietgraaf vastgesteld en op dit moment loopt er een beroepsprocedure bij de Raad van State. Hoe lang deze beroepsprocedure duurt is op dit moment niet te zeggen. De inhoud van de beroepen heeft er toe geleid dat de gemeente het bestemmingsplan op een paar punten heeft hersteld. Het herstelbesluit wordt na de zomer aan de raad voorgelegd.

Revitalisering
Met het bestemmingsplan start de gemeente ook om De Grift en Rietgraaf toekomstbestendig te maken. Hiervoor zoeken we uit welke werkzaamheden er in het gebied moeten gebeuren, hoe we zo goed mogelijk aan kunnen sluiten bij de beeldkwaliteit van de uitbreiding en wat de wensen van de bedrijven in het gebied zijn. Hiervoor is een eerste informatiebijeenkomst georganiseerd op 30 november en gaan we dit jaar verder met de bedrijven in gesprek.

30 november 2023 | Informatiebijeenkomst bedrijventerrein De Grift 
Op 30 november is voor de bedrijven op het bestaande terrein De Grift (omgeving Koopmanstraat Groothandelsweg) een informatiebijeenkomst georganiseerd. Gezamenlijk zijn de positieve en negatieve punten van het bedrijventerrein opgehaald en besproken. Ook is ruim aandacht gegeven aan de kansen die worden gezien voor het gebied. De gemeente heeft tijdens de bijeenkomst inzicht gegeven over de toekomstige beeldkwaliteit van de beoogde uitbreiding aan de hand van een presentatie.

5 april 2023 | Bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld
De Raad van de gemeente Nijmegen heeft bij besluit van 5 april 2023 het bestemmingsplan vastgesteld. Het resultaat is een actueel juridisch kader voor het bedrijventerrein. De actuele versie van het bestemmingsplan is terug te vinden op: Ruimtelijkeplannen.nl[JHB|C1] 

28 februari 2023 | college B en W - besluitvorming en zienswijzenota
Het college heeft het bestemmingsplan voor de actualisatie van het bestaande bedrijventerrein De Grift en Rietgraaf en de zienswijzennota vastgesteld. Het bestemmingsplan wordt nu aan de gemeenteraad aangeboden om vast te stellen. De publicatie van het raadsbesluit vindt plaats in april 2023.

16 mei 2022 | Inloopbijeenkomst
Maandagavond 16 mei vond een inloopavond plaats over ontwikkelingen rond bedrijventerrein De Grift en Rietgraaf. Ongeveer 100 omwonenden, vertegenwoordigers van bedrijven en andere belangstellenden bezochten de avond. Tijdens de avond werd informatie uitgewisseld en zorgen en aandachtspunten geuit, zoals over de aanpassing van de Griftdijk en Stationsstraat, de planning, de verwachte verkeersdrukte en aansluitingen van het fietspad. Daarnaast gaven lokale ondernemers en grondeigenaren hun specifieke wensen aan.

• Bekijk de informatie die getoond is tijdens de avond hiernaast bij bestanden

Meer informatie
Via deze pagina krijgt u updates over de ontwikkelingen van bedrijventerrein De Grift en Rietgraaf.

Meer weten over de andere twee projecten? Kijk dan:

Ook kunt u op de website van de gemeente kijken bij het dossier De Grift. Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u deze stellen via degrift@nijmegen.nl

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Idee is ingestuurd op 10-05-2022