Winkelsteegseweg: Snelheidsremmer & afsluiting

WINKELSTEEGSEWEG: SNELHEIDSREMMER

 

Hoe denkt de gemeente erover?

Sinds de drempels en wegversmallingen zijn aangelegd is de snelheid gedaald. 85% van het verkeer reed        42 km/uur of langzamer. Nu rijdt 85% van het verkeer 33 km/uur of langzamer. We ontvingen signalen van bewoners dat er een aantal ongelukken zijn gebeurd op de weg. Echter zijn hiervoor geen hulpdiensten gebeld of een schadeformulier bij de verzekering neergelegd. De ongevallen hebben we niet terug kunnen vinden in onze ongevallenstatistieken en niet kunnen verifiëren bij de hulpdiensten. We hebben geen beeld van de aard en ernst van de ongevallen. Aangezien er geen hulpdiensten zijn gebeld, gaan we ervanuit dat het geen slachtofferongelukken zijn geweest.

Wij zijn van mening dat de versmallingen uit deze proef positief bijdragen aan de verkeersveiligheid.

Wat werd er gezegd door bewoners op de avond?

De combinatie drempels en wegversmalling werken goed. Voornamelijk als het druk is, rijdt het verkeer hierdoor langzamer. Als het rustiger is, hoeven auto’s minder op elkaar te wachten en rijden ze wat harder. Een aantal bewoners geeft aan dat de drempels beperkt effect hebben. Niet iedereen was het hiermee eens.

Bebording

Bewoners vroegen om meer en duidelijkere bebording. Er werd aangegeven dat de 30 km/u-zone niet goed is aangegeven. Men ziet graag een herhaling van de 30 km/u-borden. Ook willen bewoners graag extra bebording om duidelijk te maken dat rechts voorrang heeft.

Voorrang van rechts

Daarnaast vroeg men om de versmalling verder van het kruispunt af te zetten. Sommige bewoners gaven aan dat rechts geen voorrang krijgt. Bestuurders zouden te veel in een keer moeten doen. Niet iedereen was het hiermee eens. Sommigen gaven aan juist met de versmallingen voorrang van rechts te krijgen, terwijl dat bij een hoge snelheid van het verkeer op de Winkelsteegseweg niet het geval was.

Parkeren en fietsen

Een aantal bewoners gaf aan het vervelend te vinden dat er auto’s ter hoogte van de zijdoorsteek parkeren. Ze willen graag dat er parkeervakken komen. Ook vroegen ze om deze zo vorm te geven dat parkeervakken duidelijk van de weg af staan.

Wat staat er te gebeuren

In de bijlage ziet u een schetsmatig bovenaanzicht van de versmalling.

Bebording

We plaatsen 2 borden met de tekst “rechts gaat voor” en we plaatsen één bord 30 km/u-zone herhaling. Bordjes plaatsen heeft doorgaans een beperkt effect. Verwacht hier niet te veel van. Het effect is meestal na      3 weken volledig weg. Hoe meer borden er geplaatst worden, hoe minder borden opvallen. Daarom is ons beleid om zo min mogelijk borden te plaatsen die geen juridische waarde hebben. De borden die we plaatsen die geen meerwaarde hebben worden op termijn weggehaald (bordensanering).

Voorrang van rechts

We vervangen de proefopstelling door één drempel en versmalling in plaats van twee. Anders zou de drempel erg dicht op andere drempels/plateaus komen te liggen. Deze nieuwe drempel komt dan tussen de Diamantstraat en de Smaragdstraat te liggen. Een ontwerptekening vindt u in de bijlage. Hierdoor hoeven automobilisten in theorie minder handelingen te doen. Een nadeel hiervan is dat de gemiddelde snelheid omhoog gaat, omdat er meer afstand is tussen de nieuwe drempel versmalling en de bestaande.

Parkeren en fietsen

We maken een parkeervak zodat het duidelijk is waar geparkeerd kan worden. Het effect is dat de doorgang voor fietsers en auto’s van de wegversmalling kleiner wordt. We voegen extra markering toe om te voorkomen dat fietsers tegen paaltjes/hekjes fietsen.

Planning

We verwachten het werk voor de zomer van 2024 uit te voeren. We beantwoorden de komende weken de laatste vragen van bewoners. Ondertussen vragen we een offerte aan voor de werkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden zullen we de oude snelheidsremmers weghalen.

Andere zaken

Parkeerverbod Winkelsteegseweg

Op de bewonersavond is gesproken over handhaven op ladende vrachtwagens op de Winkelsteegseweg/Hulzenseweg. Een aantal bewoners gaf aan dat er gehandhaafd zou moeten worden. Gemeente Nijmegen vraagt zich af: handhaven waarop? Er is namelijk geen parkeerverbod op de Hulzenseweg en laden en lossen is toegestaan in een parkeerverbodszone. Laden en lossen is namelijk niet hetzelfde als parkeren. We zijn niet voornemens om hier een parkeerverbod in te stellen. Op de avond werd geopperd om naast de weg een laad-/losstrook te maken. De ruimte naast de weg is aangewezen als groenbestemming. (Vrachtwagen)parkeren is hier niet toegestaan en we kunnen ook geen laadplaats maken.

 

WINKELSTEEGSEWEG: AFSLUITING

 

Geen afsluiting voor alle verkeer
De Winkelsteegseweg heeft last van snelheid en doorgaand verkeer. In de bijeenkomst op 29 januari is met bewoners gesproken over het effect van de gerealiseerde maatregelen en de mogelijk in de toekomst te nemen maatregelen op de Winkelsteegseweg. Het daadwerkelijk afsluiten van de Winkelsteegseweg voor doorgaand verkeer is ook besproken. Daarvan vonden de aanwezige bewoners het middel nu nog erger dan de kwaal. Een afsluiting wordt daarom nu niet gerealiseerd. Als de situatie wijzigt, kunnen we in samenspraak met bewoners de maatregel heroverwegen.

Afsluiten voor vrachtverkeer wordt onderzocht
Bij bewoners bestaat de wens om vrachtverkeer te weren. Probleem daarbij is dat op dit moment geen keermogelijkheid op de openbare weg beschikbaar is op het bedrijventerrein.  We gaan kijken of daar een oplossing voor te vinden is.

 

HEEFT U VRAGEN?

Twijfel niet om deze te stellen. U bereikt ons per mail via b.bosman@nijmegen.nl of telefonisch                          via 06 2967 4060. U kunt hieronder ook een reactie achterlaten.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Idee is ingestuurd op 12-03-2024