Winkelsteeg - Reactie op participatie over plannen Winkelsteeg

Reactie op participatie over Winkelsteeg

In dit document staan vragen en antwoorden naar aanleiding van de reacties tijdens de inloopbijeenkomsten op 4 en 6 oktober 2022 in de Jan Massinkhal, en de film over Winkelsteeg (‘Waar werken woont en wonen werkt’).

 

We hebben de vragen beantwoord op basis van de huidige stand van zaken én de onderzoeken die gebruikt zijn voor het ontwerpbestemmingsplan en de milieueffectrapportage voor Winkelsteeg. Er kunnen nog dingen veranderen. Bijvoorbeeld doordat we nieuwe kennis opdoen, of als iemand een zienswijze indient op het bestemmingsplan die leidt tot aanpassingen.

 

Bestemmingsplannen

Het (ontwerp)bestemmingsplan voor Kanaalknoop Zuid (klik op de link Met bestemmingsplan Kanaalknoop Zuid bouwt Nijmegen weer verder - Winkelsteeg Nijmegen voor meer informatie) ligt vanaf 21 december 2023 zes weken ter inzage tot en met 31 januari 2024. Op 16 januari 2024 organiseren we een inloopbijeenkomst voor betrokkenen.

 

Meer informatie

Meer informatie over de inloopbijeenkomsten, de ontwerpbestemmingsplannen en de ontwikkelingen in Winkelsteeg vindt u op de website van de gemeente https://winkelsteeg.nijmegen.nl/. Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u deze stellen via winkelsteeg@nijmegen.nl.

 

Of klik op de onderstaande links voor verdere informatie over Winkelsteeg:

Stationsomgeving Goffert - Veranderingen infrastructuur - MijnWijkplan

Winkelsteeg - Sportcentrum met zwembad - MijnWijkplan

Winkelsteeg - Waar werken woont en wonen werkt (Bestemmingsplan) - Goffert - MijnWijkplan