Vervangen riool IJsbeerstraat en Bisonstraat

In een deel van de Bisonstraat en de IJsbeerstraat wordt het riool vervangen. Omdat de weg hier helemaal bij open gaat, pakken we dan ook gelijk de weg aan. 

Projectgebied IJsbeerstraat Oost: 

Dit is het stuk vanaf de Steenbokstraat tot en met de kruising met de Kameelstraat. Hier willen we het volgende doen:

1) vervangen riool en de huisaanslutingen

2) afvoeren van regenwater naar infiltratievakken in het groen aan beide kanten van de weg

3) het pleintje voor de woningen IJsbeerstraat 1 t/m 13 wordt  veranderd in groen. Zo worden hier ook infiltratievakken gemaakt waar het regenwater naar toe kan. De bomen staan grotendeels op het riool en worden gekapt en vervangen door nieuwe bomen. 

Projectgebied IJsbeerstraat West / Bisonstraat

Dit is het stuk van de IJsbeerstraat vanaf de Nijlpaardstraat tot aan de Bisonstraat èn het stuk van de Bisonstraat tot aan de kruising met de Luipaardstraat. 

Hier willen we het volgende doen:

1) het riool en de huisaansluitingen worden vervangen

2) de bomen in de Bisonstraat worden vervangen door nieuwe gezonde bomen met een betere kwaliteit. Tussen de nieuwe bomen maken we parkeervakken.

3) op de hoek Bisonstraat en IJsbeerstraat maken we een infiltratievak waar het regenwater van de IJsbeerstraat naartoe kan stromen.  

   

Initiatiefnemer
Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Het plan bevat de rooiing van alle bomen aan de zijde van de Bisonstraat. Is het een idee om deze bomen aan de overzijde van de straat of in het plantsoen aan de overzijde over te planten? De meeste bomen zijn zeker zo gezond als de oudere bomen die aan de Dobbelmanweg staan. Als er toch volop gegraven wordt rondom de bomen kunnen ze net zo goed uitgegraven worden. In het plantsoentje op de hoek met de Ijsbeerstraat zijn twee van de drie nog jonge bomen (Acers) al dood, dus daar kunnen er in ieder geval een paar geplaatst worden. Dat brengt me ook op het idee voor de gemeente om in de potentieel warme/ hete periode van april tot oktober kwetsbare bomen in de openbare ruimte systematisch extra water te geven.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 24-11-2020