Vergroening binnenstad Molenstraat, Pauwelstraat, Houtstraat en Marikenstraat

De Nijmeegse binnenstad wordt groener, aantrekkelijker en nóg bruisender. Om dat voor elkaar te krijgen, is het Actieplan Binnenstad 2021-2022 gemaakt. Samen met Nijmeegse bewoners, ondernemers en bezoekers zijn plannen gemaakt en concrete acties gekozen om een extra impuls te geven aan de binnenstad.


Wat gaan we doen?
Als onderdeel van dit actieplan gaat de gemeente op vier locaties de straat vergroenen. Het gaat om de Houtstraat, de Pauwelstraat, de Molenstraat en de kruising van de Marikenstraat-Mariënburg. De bestrating wordt op verschillende plekken verwijderd en vervangen door diverse soorten beplanting en een enkele keer een boom. In de Molenstraat wordt ook de dode boom voor huisnummer 112 vervangen. Omdat we momenteel te maken hebben met leveringsprobelemen, plaatsen we eerst tijdelijke trottoirbanden. Deze worden later vervangen door definitieve trottoirbanden. 

Onder het kopje 'bestanden' vindt u de tekeningen van de nieuwe situatie. 


Planning werkzaamheden
De werkzaamheden starten in week 4 (22 januari) en worden uitgevoerd door de firma Donkergroen.


De verwachte planning is als volgt:
- 22 t/m 26 januari: Werkzaamheden Houtstraat
- 24 t/m 31 januari: Werkzaamheden Pauwelstraat
- 26 t/m 1 februari: Werkzaamheden Molenstraat
- 29 januari t/m 5 februari: Werkzaamheden Marikenstraat/Mariënburg

Naar verwachting zal op 6, 7 en 8 februari nog beplanting worden aangebracht.

Het kan zijn dat de planning door onverwachte omstandigheden verandert. Dit geven wij aan op deze pagina.

11-04-2024  Aanpassingen aan uitgevoerd ontwerp Houtstraat

In de week van 29 april wordt het aangepaste ontwerp Houtstraat uitgevoerd. Links op deze webpagina staat de tekening "Vergroenen_Houtstraat_v3.1."  We gaan van twee langgerekte perkjes naar 3 kortere en verplaatsen de 2 bankopstellingen. Ook staat de toelichtende brief links op deze pagina. Deze wordt op 11-04 in de straat bezorgd.

28-02-2024

Bij het ontwerp en de uitvoering van groenperkjes in de Houtstraat is e.e.a. niet goed gegaan. Er is een nieuw ontwerp gemaakt dat ook links op deze pagina is te zien.

13-02-2024

Inmiddels zijn op de vier locaties de groenperkjes gerealiseerd. Op de Marikenstraat is de beplanting nog niet aangebracht vanwege leveringproblemen. Streven is dat ook daar de beplanting is aangebracht vóór 24-02.

Naar huidige verwachting worden in maart de definitieve betonbanden geleverd. Dan worden ook de bankopstellingen in Molenstraat, Pauwelstraat en Marikenstraat aangebracht. Eerst de betonnen onderconstructie en daarna de houten bekleding.

Voor de Houtstraat is een aangepast ontwerp gemaakt. De tekening is links op deze pagina toegevoegd. Dit ontwerp wordt donderdag 15-02 besproken met betrokkenen waarna nog wat aanpassingen worden verricht aan de huidige situatie.


Wat merkt u van de werkzaamheden?
We zijn ons ervan bewust dat de werkzaamheden mogelijk enige overlast kunnen veroorzaken. Samen met de aannemer doen we er alles aan om dit zo veel mogelijk te voorkomen. De werkzaamheden veroorzaken geen afsluitingen.


Hulpdiensten en afval
Alle woningen/bedrijven blijven te allen tijde bereikbaar voor hulpdiensten zoals brandweer en ambulance. Afval kan tijdens de werkzaamheden worden aangeboden op de gewoonlijke ophaaldagen op de plaatsen die daar voor zijn bedoeld. Indien de ophaalplek tijdelijk niet bereikbaar is voor de afvaldiensten, verzorgt de aannemer de verplaatsing van afval naar een plek die wel bereikbaar is.

Feedback van de gemeente

Reacties

Idee is ingestuurd op 21-12-2023