Vergroenen Ridderstraat-Eiermarkt

De Ridderstraat en de Eiermarkt zijn momenteel erg versteend. Daar willen we graag verandering in aanbrengen door meer groen toe te voegen. Op diverse plekken verwijderen we de bestrating en vervangen deze door bomen (in totaal acht à negen  stuks) en diverse soorten beplanting. Ook verplaatsen we zes invalidenparkeerplaatsen en twee parkeerplaatsen voor deelauto’s naar een andere locatie in het gebied.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Werkzaamheden afgerond eind november 2023

Inmiddels zijn de groenvakken gerealisserd en is de aanplant verricht. In dit jaargetijde is alles nog wat "grauw" zoals is te zien buiten en op de foto's bij de bestanden links op deze pagina.

Naar verwachting kunnen we in de loop van voorjaar 2024 beduidend "groenere foto's" maken.

---------------------------------------------------------------------------

Ontwerp

U vindt het ontwerp en het groenplan in de bijlage. Tijdens de uitvoering komen we soms onvoorziene zaken tegen. Mogelijk kunnen de plannen daardoor nog enigzins wijzigen. 

 

Werkzaamheden

Volgens de huidige planning starten de werkzaamheden op dinsdag 3 oktober. Wij verwachten dat de werkzaamheden begin december klaar zijn. De werkzaamheden bestaan uit diverse graafwerkzaamheden. Deze worden tegelijk met archeologisch onderzoek uitgevoerd. Hierna is er nog grond- en straatwerk nodig. Als laatste planten we nieuwe bomen en planten aan.

 

Bereikbaarheid

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijven de ingang van de Parkeergarage Eiermarkt en het parkeerdek daarboven bereikbaar. De Eiermarkt, de Ridderstraat en de Stockumstraat blijven bereikbaar voor hulpdiensten, de afvalwerkwerkingsdienst en laden- en lossen.

 

Verplaatsen (invaliden)parkeerplaatsen

De twee invalidenparkeerplaatsen naast de ingang van de parkeergarage worden verplaatst naar de hoek Ridderstraat/Hoogstraat (zie tekening in de bijlage). Daar worden ze samengevoegd met vier bestaande invalidenparkeerplaatsen. De huidige plaatsen blijven toegankelijk tot de nieuwe plaatsen op de Ridderstraat open gaan. Mogelijk zijn er tijdens de uitvoering tijdelijk twee parkeerplaatsen minder beschikbaar.

 

De twee parkeerplaatsen voor deelvoertuigen verplaatsen naar de locatie van de huidige invalidenparkeerplaatsen (zie tekening bijlage). Ook hier blijven de huidige plaatsen toegankelijk tot de nieuwe plekken naast de parkeergarage aangepast zijn.

 

Actieplan Binnenstad

Deze werkzaamheden zijn onderdeel van het ‘Actieplan Binnenstad’, dat samen met bewoners, bezoekers en ondernemers is gemaakt om een extra impuls te geven aan de binnenstad. Op MijnWijkplan zijn diverse acties te vinden die onder dit programma vallen. Ook delen we updates via:

  • Instagram Hartje Nijmegen
  • Youtube Hartje Nijmegen
  • Facebook Hartje Nijmegen

 

Contact

Wij doen ons uiterste best om zo min mogelijk hinder te veroorzaken. Mocht u als omwonende toch overlast ondervinden, dan vragen wij hiervoor uw begrip. Heeft u vragen of wilt u problemen melden, dan kunt u contact opnemen met projectleider Eduard Schilling via +31 6 4613 8625 of e.schilling@nijmegen.nl.

 

Eduard Schilling

Projectleider

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Bedankt voor het inloopspreekuur het was erg verhelderend.

Antwoord

Bedankt voor het inloopspreekuur het was erg verhelderend.

Antwoord

Mooi plan, ik als bewoner Riddestraat 16 ben wel blij met nog meer groen naast mijn voordeur. De route naar eiermarktgarage zal er van opknappen! Ik hoop net als het vorige commentaar dat er boven op de eiermarkt oom meer vergroening komt ter hoogte van de achterzijde ridderstraat no 16, 14 en 12 2 parkeerplekken vergroent worden!

Antwoord

Dank voor je reactie Liesbet. Zie ook verderop mijn reactie bij het bericht van Anja Vermeeren. In de toekomst dus mogelijk nog meer vergroening.

Antwoord

Opvallend en teleurstellend dat niet teruggegrepen is op de oorspronkelijke beplantingsplannen bij aanleg medio tachtiger jaren. Toen werden tweemaal zoveel bomen geplant als er nu in de Stockumstraat staan. Twee tussenstaande bomen werden door vandalisme vernield en uiteindelijk boog de gemeente hiervoor haar hoofd en zag af van herplanting. Bij herbestrating werden de betreffende groenvakken zelfs verwijderd. Waarom nu niet opnieuw bomen aangeplant tussen de drie platanen die destijds wél overleefden en de straat nu tenminste een enigzins groen aanzien geven?!

Antwoord

Dank voor je reactie Martin. Vanuit de "eisen" die we nu aan boomplekken stellen is meer ruimte nodig dan in het verleden werd aangehouden. Met 8 of 9 nieuwe bomen en de aanplant van "aardig wat" vierkante meters beplanting maken we nu een hele stap in de vergroening. Zoals ook in de andere commentaren is geantwoord ontstaat er meer ruimte als in de toekomst parkeerplaatsen op straat komen te vervallen.

Antwoord

Heel goed plan. Van mij mag er ook een stuk parkeerplaats (op de eiermarkt) vergroend worden. Dan maar minder parkeerplaatsen maar wel een mooier gezicht.

Antwoord

Dank voor je reactie Anja. Beleid van gemeente is er op gericht dat parkeren op straat in de binnenstad wordt teruggedrongen. Misschien in een later stadium dus nog meer ruimte voor groen.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 12-09-2023