Vergroenen Ridderstraat-Eiermarkt

De Ridderstraat en de Eiermarkt zijn momenteel erg versteend. Daar willen we graag verandering in aanbrengen door meer groen toe te voegen. Op diverse plekken verwijderen we de bestrating en vervangen deze door bomen (in totaal 8/9 stuks) en diverse soorten beplanting. Ook verplaatsen we zes invalide parkeerplaatsen en twee parkeerplaatsen voor deelauto’s.

Inloop Spreekuur
Op donderdag 28 september kunt u tussen 17.30 en 18.30 in het stadhuis in ruimte B.014
terecht om de tekening van de nieuwe situatie te bekijken en vragen te stellen.

Werkzaamheden
Volgens de huidige planning starten de werkzaamheden op dinsdag 3 oktober. Wij
verwachten dat de werkzaamheden begin december klaar zijn. Tijdens de uitvoering van
de werkzaamheden blijven de ingang van de Parkeergarage Eiermarkt en het parkeerdek
daarboven bereikbaar.

De werkzaamheden bestaan uit diverse graafwerkzaamheden. Deze zullen tegelijk met archeologisch onderzoek worden uitgevoerd. Hierna is er nog grond- en straatwerk nodig. Als laatste wordt de aanplant van nieuwe bomen en planten verzorgd.

Parkeerplaatsen

De twee invalide parkeerplaatsen naast de ingang van de parkeergarage worden verplaatst naar de hoek Ridderstraat/Hoogstraat.  Daar worden ze samengevoegd met 4 bestaande invalide parkeerplaatsen. De huidige plekken bljven toegankelijk tot de nieuwe plekken op de Ridderstraat open gaan.

De twee parkeerplaatsen voor deelvoertuigen verplaatsen naar de huidiige invalide parkeerplaatsen. Ook hier blijven de huidige plekken toegankelijk tot de nieuwe plekken naast de parkeergarage aangepast zijn.

Actieplan Binnenstad

Deze werkzaamheden zijn onderdeel van het ‘Actieplan Binnenstad’, dat samen met bewoners, bezoekers en ondernemers is gemaakt om een extra impuls te geven aan de binnenstad. Op MijnWijkplan zijn diverse acties te vinden die onder dit programma vallen. Ook delen we updates via: 

  • Instagram Hartje Nijmegen 
  • Youtube Hartje Nijmegen
  • Facebook Hartje Nijmegen 

Contact
Wij doen ons uiterste best om zo min mogelijk hinder te veroorzaken. Mocht u als
omwonende toch overlast ondervinden, dan vragen wij hiervoor uw begrip. Heeft u vragen
of wilt u problemen melden, dan kunt u contact opnemen met projectleider Eduard
Schilling via +31 6 4613 8625 of e.schilling@nijmegen.nl.

Eduard Schilling
Projectleider

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Mooi plan, ik als bewoner Riddestraat 16 ben wel blij met nog meer groen naast mijn voordeur. De route naar eiermarktgarage zal er van opknappen! Ik hoop net als het vorige commentaar dat er boven op de eiermarkt oom meer vergroening komt ter hoogte van de achterzijde ridderstraat no 16, 14 en 12 2 parkeerplekken vergroent worden!

Antwoord

Opvallend en teleurstellend dat niet teruggegrepen is op de oorspronkelijke beplantingsplannen bij aanleg medio tachtiger jaren. Toen werden tweemaal zoveel bomen geplant als er nu in de Stockumstraat staan. Twee tussenstaande bomen werden door vandalisme vernield en uiteindelijk boog de gemeente hiervoor haar hoofd en zag af van herplanting. Bij herbestrating werden de betreffende groenvakken zelfs verwijderd. Waarom nu niet opnieuw bomen aangeplant tussen de drie platanen die destijds wél overleefden en de straat nu tenminste een enigzins groen aanzien geven?!

Antwoord

Heel goed plan. Van mij mag er ook een stuk parkeerplaats (op de eiermarkt) vergroend worden. Dan maar minder parkeerplaatsen maar wel een mooier gezicht.

Antwoord

Dank voor je reactie Anja. Beleid van gemeente is er op gericht dat parkeren op straat in de binnenstad wordt teruggedrongen. Misschien in een later stadium dus nog meer ruimte voor groen.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 12-09-2023