’s Gravensandestraat

De straat zal in het laatste kwartaal van 2018 opnieuw worden ingericht. Ten aanzien van de voorgenomen herinrichting zijn twee bewonersavonden geweest waarvoor aanwonenden middels een brief zijn uitgenodigd. Tijdens de tweede bewonersavond welke heeft plaatsgevonden op 6 september 2018 is de tekening zoals toegevoegd besproken “BF9178-TE-VO-2251 presentatietekening 5-9-2018.pdf”. Dit ontwerp is tot stand gekomen op basis van de door de bewoners aangeleverde informatie. De opmerkingen die op 6 september zijn gemaakt worden in het definitieve ontwerp verwerkt.

Met vragen ten aanzien van de voorbereiding en de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met dhr. A. Bergsma, alex.bergsma@rhdhv.com

 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Gepromoveerd naar In uitwerking op 04-11-2019

Is het teveel moeite om de opnieuw uitgewerkte tekening te plaatsen????

Antwoord

Is het mogelijk om de juiste uitgewerkte tekening te plaatsen?

Antwoord
Idee is ingestuurd op 21-09-2018