Postweg (gedeelte tussen Gelderselaan en Dommer van Poldersveldtweg): asfaltdeklaag vervangen en aanpassing aansluiting Postweg - Kwakkenbergweg

Postweg (tussen Gelderselaan en Dommer van Poldersveldtweg: het betreft het vervangen van de deklaag van het asfalt. Tevens wordt er vergroend: verkeersgeleider en de hoek Postweg-Kwakkenbergweg.De fietspaden behouden hun huidige (beperkte) breedte.

Voor de ontwerp-tekening: zie onder bestanden

Vragen hierover kunnen gesteld worden aan de wegbeheerder: Jeroen de Cortie: j.de.cortie@nijmegen.nl

Uitvoering vindt nog plaats in 2019.

 

 

 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Op deze tekening zijn reacties binnen gekomen. De wegbeheerder kijkt samen met verkeerskundige wat hier precies moet gebeuren. Uitvoering vindt op zijn vroegst in 2019 plaats. 27-12-2018 JS

Reacties

Gepromoveerd naar In uitwerking op 04-11-2019
Idee is ingestuurd op 15-08-2018