Jezuïtenlaan 13-19: opnieuw inrichten plantsoen (namens bewoner geplaatst)

Bewoner verzoekt om herstel plantsoen Jezuïtenlaan 13-19 in verband met hardnekkig onkruid en veel afvalpuin in de grond waardoor de planten niet groeien. Grondverbetering en weghalen puin is noodzakelijk. Bewoner wil meedenken om dit plantsoen samen met buren / omwonenden opnieuw in te richten en te onderhouden. Mogelijk zijn er meer bewoners / omwonenden die mee willen denken / doen. Afgesproken is om bewonersbijeenkomst te houden voor omwonenden van dit plantsoen. Deze heeft inmiddels plaatsgevonden. Bewoners zijn bezig met ontwerp - plantkeuze en gaan dit plantsoen zelf onderhouden. Participatie.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Er is een particpatie-overeenkomst afgesloten. Bewoners gaan dit plantvak zelf onderhouden. Eerst wordt het door bewoners, samen met gemeente / DAR, ingeplant op 14 april 2018. U bent van harte welkom om handje te helpen.

In een groot deel van het plantsoen wordt de beplanting gerooid. Het plantsoen wordt gebruiksklaar gemaakt. In voorjaar 2018 wordt het plantsoen opnieuw ingericht. Bewoners denken mee en gaan waarschijnlijk het plantsoen onderhouden. Bewonersparticipatie.

Reacties

Gepromoveerd naar In uitvoering op 14-03-2018
Idee is ingestuurd op 27-09-2017