Kinderdorp Neerbosch-Vernieuwing Openbare Ruimte

Het Kinderdorp Neerbosch is een historisch waardevol, enigszins afgelegen gebied in het noordwesten van Nijmegen. Het gebied wordt omringd door industrie en de snelweg A73, maar de historie van het Kinderdorp, die nog op veel plekken is terug te zien, geven het gebied een dorps en groen karakter. Het gebied is vanaf de oprichting van de Weesinrichting Neerbosch in 1967 tot eind 2021 in handen geweest van particulieren. De laatste decennia heeft de openbare ruimte weinig aandacht gekregen en is daardoor behoorlijk verouderd. De gemeente heeft daarom Kinderdorp aangewezen als één van gebieden die prioriteit moeten krijgen betreft het opknappen van de openbare ruimte.

De gemeente Nijmegen gaat de komende jaren in verschillende projecten met Kinderdorp aan de slag. Als eerste gaan we aan de slag met het herinrichten en opknappen van de openbare ruimte. We gaan oa. de straten, riolering, verlichting en groenplekken binnen Kinderdorp vernieuwen of verbeteren. De afgelopen jaren zijn op enkele plekken aan de rand van Kinderdorp al werkzaamheden verricht. In dit project gaan we ons concentreren op de plekken in Kinderdorp die nog niet zijn aangepakt. In 2024 gaat een projectteam aan de slag met het ontwerp voor de openbare ruimte en voeren we noodzakelijke onderzoeken uit. De werkzaamheden in de wijk starten naar verwachting in 2026.

Naast het opknappen van de openbare ruimte wil de gemeente ook de aankoop van de gronden terug verdienen met het toevoegen van nieuwe functies, zoals extra woningen. Voor het realiseren van deze nieuwe ontwikkelingen zijn ook (ondergrondse) aanpassingen nodig in de openbare ruimte. Tot slot, wordt er ook gewerkt aan een beschermingsprocedure voor het waardevolle erfgoed van Kinderdorp.

Participatie

We zetten in op brede betrokkenheid van de omgeving vanaf de eerste aanzet voor het schetsontwerp tot en met de fysieke oplevering van de herinrichting. Daarmee streven we naar een breed gedragen inrichting die aansluit bij de doelstellingen van zowel gemeente Nijmegen als de belanghebbenden in de wijk.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Idee is ingestuurd op 28-03-2024