Het Nijland - ophogen en bruikleen groenstroken

In Het Nijland worden waar mogelijk en gewenst groenstroken in bruikleen gegeven aan de bewoners. De gemeente zorgt ervoor dat de groenstrook opgehoogd wordt (plaatsen banden en aanleveren grond). De bewoners mogen/kunnen de groenstrook eventueel bij hun tuin betrekken en naar eigen wens en inzicht inrichten en onderhouden. We stellen samen een participatiecontract op waarin we een aantal afspraken vastleggen.

In het najaar van 2017 worden weer een aantal groenstroken naast woningen in bruikleen gegeven aan bewoners. Bij een aantal bewoners zal de grond opgehoogd worden. CW02102017

Initiatiefnemer
Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Gepromoveerd naar In uitwerking op 02-10-2017
Idee is ingestuurd op 17-05-2017