Informatieavond Vlierestraat/Elzenstraat

Op de hoek van de Elzenstraat en de Vlierestraat, waar nu een schoolgebouw en de voormalige bibliotheek staat, gaat een herontwikkeling plaatsvinden.  Wij informeren u graag over de voorwaarden en ambities voor deze locatie en het daarbij behorende proces in de vorm van een digitale informatieavond op donderdag 26 november van 19.15 tot 21.00 uur. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.   

Wij informeren u over de plannen voor de Elzenstraat
De locatie is sinds het vertrek van de school en bibliotheek eigendom van de gemeente Nijmegen. De gemeente wil de locatie transformeren van school en bibliotheek naar een locatie voor woning en zorgwoningen.  De locatie wordt in twee gedeeltes ontwikkeld. Aan de Vlierestraat komen zorgwoningen en aan de Elzenstraat komen woningen.

Donderdag 26 november informeren wij u graag in eerst instantie voornamelijk over de locatie aan de Elzenstraat. Deze locatie wordt middels een openbare verkoopprocedure verkocht, waarbij de samenhang met de omgeving van groot belang is voor de gemeente. De gemeente stelt randvoorwaarden en ambities op. Denk hierbij aan de voorwaarden die al in het huidige bestemmingsplan zijn opgenomen, maar ook ambities met betrekking tot natuurinclusief bouwen, groen, duurzaamheid en dergelijke.  Voor deze locatie gaan wij op zoek naar een groep particulieren (CPO) die gezamenlijk deze locatie gaan bouwen en daar ook zelf gaan wonen. Onze verwachting is, dat partijen een plan indienen, dat rekening houdt met de voorwaarden en ambities. Hierdoor kan een goede creatieve invulling gegeven worden aan de locatie.

Wij informeren u graag over de verkoopprocedure en de veranderingen die gaan plaatsvinden. De plannen zijn nog niet volledig uitgewerkt en definitief, maar wij vinden het belangrijk om u tijdig te informeren. Ook vinden we het belangrijk om uw reactie te horen en eventuele vragen te kunnen beantwoorden.

Digitale informatieavond op donderdag 26 november
De bijeenkomst vond plaats op 26 november van 19.30 tot 21.00 uur. Wilt u de informatieavond terugkijken? Klik dan op onderstaande link. De presentatie kunt u terug vinden aan de linkerkant van uw scherm.

https://youtu.be/g3yZpWdi1SM

Tot de 58.00 min gaat het over de Vlierestraat, daarna gaat de presentatie door over de Elzenstraat.

Initiatiefnemer
Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Voor vragen kunt u contact opnemen via 024 – 329 30 36 of per e-mail via elzenstraat@nijmegen.nl. Berichten op MijnWijkplan worden niet beantwoord.

Reacties

Graag in de randvoorwaarden opnemen dat alle gebouwen in Hengstdal hun EIGEN STROOM EN WARMTE & KOELING moeten opwekken met een PVT-ZONPANELENBRON voor de warmtepomp. Dus PV en T op hetzelfde oppervlak als waar PV-zonpanelen alleen stroom leveren. Ik heb hierbij geen financieel belang. ---> PVT van TripleSolar.eu en warmtepomp van Nibe (efficiency 5.6) kost €7000 meer dan luchtbron, warmtepomp en PV-zonpanelen die alleen stroom leveren (efficiency 3,5). ---> PVT na 15 jaar verwarmen €5000 GOEDKOPER DAN GAS en €3000 GOEDKOPER dan luchtbron, warmtepomp en PV-zonpanelen. ---> Met PVT op gebouwen 2x MINDER ZONAKKERS EN CENTRALES nodig. Dus ruimte en geld over voor DUURZAME LANDBOUW, houtwinbossen en houtwoningen. Bij BUURT ENERGIE SYSTEEM HENGSTDAL HELAAS GEEN PVT-ZONPANELENBRON en zullen "INDUSTRIELE LUCHTBRONNEN", hun ventilatoren laten RONKEN om warm douchewater en warme huiskamers te maken. Lees meer op mijn LinkedIn.

Antwoord

Goede morgen ik volgde afgelopen donderdag de goed verzorgde digitale informatie avond . Graag zou ik uw reactie/ de reactie van de gemeente ontvangen op onderstaande drie vragen: 1) kunt u de opname van informatie, chatberichten , presentatie, vragen en antwoorden op deze plek beschikbaar maken ? 2) kunt u aangeven tot welke datum ik en andere buurtbewoners suggesties en vragen kunnen aanleveren die de gemeente nog kan meenemen in het verkoopdocument / tijdig kan beantwoorden ? 3) kunt u een indicatie geven wanneer en waar het definitieve verkoopdocument openbaar wordt ? Alvast bedankt voor uw reacties Dommerdal maandag 30 november 2020, groet henk horstink

Antwoord

ik heb bovenstaande vragen voor beantwoording gestuurd naar elzenstraar@nijmegen.nl

Antwoord

Goede vragen Henk! Vreemd dat Sharon Hermans meldt dat jou vragen niet hier worden beantwoord. Check even of je ze nu naar het juiste adres hebt gemaild, want je had in je laatste bericht "elzenstraar@nijmegen.nl" getypt in plaats van elzenstraaT. Succes!

Antwoord
Idee is ingestuurd op 17-11-2020