Informatieavond Elzenstraat/Vlierestraat

Op de hoek van de Elzenstraat en de Vlierestraat, waar nu een schoolgebouw en de voormalige bibliotheek staat, gaat een herontwikkeling plaatsvinden.  Wij informeren u graag over de voorwaarden en ambities voor deze locatie en het daarbij behorende proces in de vorm van een digitale informatieavond op donderdag 26 november van 19.15 tot 21.00 uur. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.   

Wij informeren u over de plannen voor de Elzenstraat
De locatie is sinds het vertrek van de school en bibliotheek eigendom van de gemeente Nijmegen. De gemeente wil de locatie transformeren van school en bibliotheek naar een locatie voor woning en zorgwoningen.  De locatie wordt in twee gedeeltes ontwikkeld. Aan de Vlierestraat komen zorgwoningen en aan de Elzenstraat komen woningen.

Donderdag 26 november informeren wij u graag in eerst instantie voornamelijk over de locatie aan de Elzenstraat. Deze locatie wordt middels een openbare verkoopprocedure verkocht, waarbij de samenhang met de omgeving van groot belang is voor de gemeente. De gemeente stelt randvoorwaarden en ambities op. Denk hierbij aan de voorwaarden die al in het huidige bestemmingsplan zijn opgenomen, maar ook ambities met betrekking tot natuurinclusief bouwen, groen, duurzaamheid en dergelijke.  Voor deze locatie gaan wij op zoek naar een groep particulieren (CPO) die gezamenlijk deze locatie gaan bouwen en daar ook zelf gaan wonen. Onze verwachting is, dat partijen een plan indienen, dat rekening houdt met de voorwaarden en ambities. Hierdoor kan een goede creatieve invulling gegeven worden aan de locatie.

Wij informeren u graag over de verkoopprocedure en de veranderingen die gaan plaatsvinden. De plannen zijn nog niet volledig uitgewerkt en definitief, maar wij vinden het belangrijk om u tijdig te informeren. Ook vinden we het belangrijk om uw reactie te horen en eventuele vragen te kunnen beantwoorden.

De bijeenkomst vindt digitaal plaats
Wij hadden u graag persoonlijk geïnformeerd over de plannen tijdens een bijeenkomst in de wijk. Dit is vanwege de coronamaatregelen helaas nog niet mogelijk. De digitale bijeenkomst heeft de vorm van een webinar waarin we het plan toelichten en waar u uw vragen kunt stellen. Een webinar is vergelijkbaar met een normale bijeenkomst, alleen zit u nu in uw vertrouwde omgeving achter uw pc, tablet of telefoon.

U kunt deelnemen aan de digitale informatieavond via onderstaande link.
https://us02web.zoom.us/j/89048504971?pwd=ODJxVVZhSTVMeW4rd3BQNUl6Z0pDdz09

Alle omwonenden hebben een brief ontvangen met een wachtwoord om deel te kunnen nemen. Heeft u geen brief ontvangen of kunt u niet aanwezig zijn op deze avond? De digitale bijeenkomst nemen wij op en zal na 26 november nog twee weken te zien zijn zonder wachtwoord op deze pagina.

Mocht u vragen hebben dan kunt u uiteraard contact opnemen
Heeft u vragen over bijvoorbeeld het systeem, privacy of wilt u een telefonische afspraak maken voor een persoonlijk gesprek, omdat u niet over de digitale ervaring of middelen beschikt? Dan kunt u contact opnemen via 024-3293036 of via elzenstraat@nijmegen.nl.

Mogelijkheid om deel aan de informatieavond via buurtgroep De Nieuwe Vlier
Indien u niet in de gelegenheid bent om via internet aan de vergadering deel te nemen, kunt u contact opnemen met Buurtgroep De Nieuwe Vlier via Helene Stafleu, 06-49932157, Sleedoornstraat 13. Zij bieden de gelegenheid om op veilige afstand en in een goed geventileerde ruimte bij iemand thuis mee te kijken met en in te spreken op de online vergadering. Maximaal 1 persoon per adres.

Initiatiefnemer
Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Voor vragen kunt u contact opnemen via 024 – 329 30 36 of per e-mail via elzenstraat@nijmegen.nl. Berichten op MijnWijkplan worden niet beantwoord.

Reacties

Idee is ingestuurd op 17-11-2020