Ecologische verbinding Fort Kijk in de Potstraat

Betrokken buurtbewoners hebben een plan bij de gemeente ingediend om de hoek van de Fort Kijk in de Potstraat en de Groesbeeksedwarsweg ecologisch in te richten. In het beplatingsplan is gekozen voor dichte laagblijvende struiken als schuilgelegenheid voor kleine marterachtigen en bodembedekkende bloemen voor bijen en vlinders.

Idee bewoners
Op de hoek van de Fort Kijk in de Potstraat en de Groesbeeksedwarsweg is een overhoek van ongeveer 46 m2. In deze overhoek staan 2 bomen. De bodem is doorworteld met stevige boomwortels. Op initiatief van aangrenzende bewoners is een wijkplan opgesteld waarin de overhoek wordt ingeplant. 

De straat Fort Kijk in de Potstraat maakt onderdeel uit van een ecologische verbinding tussen de natuurparels; Begraafplaats Daalseweg en Julinanapark. Deze ecologische verbinding wordt genoemd in het Biodiversiteitsplan van de gemeente Nijmegen. De ecologische verbinding langs de Fort Kijk in de Potstraat moet volgens dit plan verder ontwikkeld worden voor onder andere vlinders en kleine marterachtigen (w.o. steenmarter). In het wijkplan is beplatingsplan gekozen met een strook dichte laagblijvende struiken als schuilgelegenheid voor kleine marterachtigen en bodembedekkende bloemen voor bijen en vlinders.

Foto's van het plan zijn bijgevoegd. 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Beste buurtbewoners,

Vandaag is er een gesprek met de initiatiefnemers van het plan op locatie geweest. De wens is om het plan in het najaar te realiseren. De initiatiefnemer zal mogelijk het plan nog wat finetunen en draagvlak in de buurt ophalen.

Het is belangrijk dat het idee ondersteund wordt door wijkbewoners. Probeer uw buurtgenoten naar Mijn Wijkplan te krijgen voor het uitdelen van hartjes en te reageren op dit idee! Vindt u het ook leuk om mee te helpen met het onderhoud? Laat het weten in de reacties. 

Reacties

Idee is ingestuurd op 07-05-2024