Dobbelmannweg: informatie over vrijgekomen schoollocatie

Op donderdag 20 juni 2019 heeft de gemeente Nijmegen een informatieavond gehouden in wijkcentrum ’t Hert over de invulling van de vrijgekomen schoollocatie aan de Dobbelmannweg 7. Inmiddels is de openbare verkoopprocedure afgerond en heeft het college van burgemeester en wethouders de koop en ontwikkeling van de locatie gegund aan Dura Vermeer. Deze ontwikkelaar heeft, met haar planvoorstel voor 11 grondgebonden woningen, de hoogste totaalscore behaald voor de door de gemeente gestelde ambities. Inmiddels zijn het schoolgebouw en de gymzaal gesloopt en vinden op de locatie in voorbereiding op de ontwikkeling diverse onderzoeken plaats. Om u te informeren over het plan en het vervolgproces hebben wij op dinsdag 30 juni a.s. een digitale informatieavond gehouden.

Digitale bewonersavond

Het webinar vond plaats op dinsdag 30 juni. Via onderstaande link kunt u de avond zonder wachtwoord terugkijken. Deze link is beschikbaar tot en met 16 juli 2020.

https://youtu.be/EXIaE1xo4H0

Vragen?
Heeft u vragen over het systeem, privacy of wilt een telefonische afspraak maken voor een persoonlijk gesprek, omdat u niet over de digitale ervaring of middelen beschikt, dan kunt u contact opnemen met
024 3293036 of mailen naar dobbelmannweg@nijmegen.nl.

Initiatiefnemer
Gemeente Nijmegen
Deelnemers
Marjolijn Evers
Feedback van de gemeente
Gemeente Nijmegen

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met 024 3293036 of mailen naar dobbelmannweg@nijmegen.nl. Berichten op MijnWijkplan worden niet beantwoord.

Reacties
Wim Bilo

Het is jammer dat er is gekozen voor een project waarbin alleen de allerrijksten in staat zullen zijn een woning ( 800.000 euro +) te bemachtigen. Een gemiste kans om een gevarieerde doelggroep op de Hazenkamp een plek te geven. De gemeente wil toch een meer gevarieerde wijkopbouw?

Antwoord
Idee is ingestuurd op 22-06-2020