Weurtseweg: omvorming tot "snelle fietsroute".

Inleiding
Momenteel zijn de bouwactiviteiten aan het Waalfront volop gaande. In 2023 kan daarom begonnen worden met de verkeersinfrastructuur. De Laan van Oost Indië is in 2023 aangelegd. Ook het oostelijk deel van de Weurtseweg is in 2023 aangelegd.
Zo is vanaf 2023 vanaf het westen de verkeersroute Laan van Oost Indië – Weurtseweg naar het centrum beschikbaar.
Het deel van de Weurtseweg tussen de Nymaweg en de Laan van Oost Indië kan omgevormd gaan worden. Voorheen had dit deel nog een verkeersfunctie, straks wordt dit deel een snelle fietsroute, waar auto’s en bussen ook kunnen rijden. Gemotoriseerd verkeer is er “te gast”.
Al eerder is de Waterstraat gereconstrueerd. De Kanaalstraat tussen de Waterstraat en de Weurtseweg heeft nog een oude inrichting en de nieuwe inrichting van dit deel vormt ook onderdeel van het project.

3 bewonersavonden

Tijdens de voorbereiding zijn er drie bewonersavonden gehouden. De eerste avond werd het Schetsontwerp gepresenteerd. Op de tweede avond ging het met name over de knippen voor autoverkeer. Op de derde avond werd het definitief ontwerp getoond. Op deze pagina staat een link naar het Definitief Ontwerp.
 

Planning

Voor het deel ten westen van de kruising Weurtseweg-Waterstraat is de planning als volgt:

  • In week van 11 maart: sturen brieven met planning en fasering, contactadressen, hinder, ed.
  • Dinsdag 2 april: Start werkzaamheden wegvak Weurtseweg tussen Winselingseweg en Waterstraat
  • 24 mei: Dit wegvak is gereed.
  • Omstreeks 27 mei: start werkzaamheden wegvak ten westen van de Winselingseweg
  • Voor 4daagse: Dit wegvak gereed.

Het deel ten oosten van de kruising Weurtseweg-Waterstraat is na de zomer van 2024 gepland. Voorafgaand aan deze werkzaamheden zal een bewonersavond gepland worden. 

In het document Planning ziet u de fases grafisch weergegeven.


Meer weten of heeft u vragen?

Twijfel dan niet om contact op te nemen. U bereikt mij telefonisch op
024-3292889 of per e-mail via j.dibbits@nijmegen.nl.

 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Gepromoveerd naar In uitvoering op 01-04-2024

Mijnheer Dibbets, Wij spraken elkaar twee maanden geleden, en toen gaf u aan te verwachten dat uiterlijk in november zou worden gestart met de werkzaamheden. Wat is er gebeurd met deze ambitie? Starten in maart/april volgend jaar betekent dat alle bewoners aan de Weurtseweg de lente- en (met een beetje pech) de zomermaanden in de rotzooi zitten.

Antwoord

Beste BD, We gaan in het eerste kwartaal van 2024 beginnen met de Weurtseweg om te vormen tot een fietsstraat. We hopen dit voor de zomer gerealiseerd te hebben. Vooruitlopend op die werkzaamheden gaan we binnenkort de Weurtseweg onder de Oversteek afsluiten voor autoverkeer. Dan is er in de Weurtseweg minder autoverkeer te verwachten. Als de oversteek over de Laan van Oost Indie bij de Winselingseweg verbeterd is, sluiten we de Weurtseweg onder de oversteek af. John Dibbits Projectleider

Antwoord

Er moet echt wel wat meer gebeuren aan de Laan van Oostindië voordat die onderdoorgang gesloten kan worden. Momenteel is er inderdaad een bescheiden aanzet tot oversteek bij de Winselingseweg, maar alleen een extra stuk stoep is nog zwaar onvoldoende. Om deze oversteek echt veilig te maken is minstens een middengeleider en/of een zebrapad nodig, zeker met de flinke hoeveelheid auto- en fietsverkeer aldaar die zich naar de sportvoorzieningen begeeft. Ook moet het zicht vanuit de andere kant van de Winselingseweg verbeterd worden, door een (ecologisch oninteressant) bosje aan de kant van het fietspad weg te halen. Verder is er nog steeds sprake van rare scheve oversteeksituaties bij de Jans Kloppenburgstraat, en slecht zicht bij de zebra t.h.v. de Willem Linnemanstraat. Zolang deze knelpunten nog niet opgelost zijn is het sluiten van de Weurtseweg voor doorgaand verkeer veel te vroeg.

Antwoord

Staat niet in verhouding tot de actuele oversteeksituatie van de weurtseweg waar zowel geen sprake van oversteekplaatsen als ventweg is

Antwoord

Da's ook problematisch, zeker. Maar verplaatsen van het probleem heeft ook weinig zin. Beter kunnen bewoners van beide kanten van de wijk hierin met elkaar optrekken. En bij een snelle verbetering van de Laan van Oostindië kan de Weurseweg omgebouwd worden zoals gewenst. En misschien kunnen daar in de tussentijd nog iets meer remmende maatregelen genomen worden.

Antwoord

Meneer Dibbets. Waar staan we precies vandaag de dag? Is de aanbesteding in de markt gezet? Is er überhaupt progressie? Wanneer zullen de werkzaamheden starten? Veel vragen. Als u en uw werkgever de moeite zouden nemen om ons (buurtbewoners, en met name de bewoners van de huizen aan de racebaan de Weurtseweg ) proactief te informeren, dan was dit gezeur aan uw adres niet nodig. Graag spoedig een update, anders voel ik me genoodzaakt op hoger niveau bij de Gemeente Nijmegen informatie in te winnen.

Antwoord

Beste BD, Ook twee maanden geleden gaf ik al aan dat we in het 1e kwartaal van 2024 gaan starten met de werkzaamheden. De planning is niet gewijzigd. John Dibbits, projectleider gemeente

Antwoord

Beste meneer Dibbets, fijn dat u hier reageert. Wat kunt u zeggen over de huidige planning v.w.b. het aanpakken van de oversteeksituaties aan de Laan van Oostindië, en dan met name bij de Winselingseweg en de Jans Kloppenburg naar Wilhelm Linnemanstraat? Daar is namelijk al wel wat veranderd/verbeterd, maar het voldoet echt nog niet voor een situatie met veel meer doorgaand verkeer. Wij als omwonenden vrezen een beetje dat de onderdoorgang Weurtseweg al wordt afgesloten voordat hier echt goeie maatregelen zijn genomen.

Antwoord

Hoi Rick, hoe zo te vroeg? de raad heeft in 2012 al aangenomen dat de weg wordt omgebouwd. Bewoners aan de weurtseweg zijn gelokt door de ontwikkelaar om te kopen aan de weurtse weg met dit type weg. het wordt al mee genomen in de WOZ als opslag. de planning was 2018, we zijn 6 jaar verder.

Antwoord

Dat snap ik goed, en ik begrijp ook dat de Weurtseweg in de huidige vorm niet voldoet voor doorgaand verkeer. Maar de afsluiting is te vroeg om precies de zaken die ik in mijn vorige reactie ook benoemde: de Laan van Oost-Indië is nu nog niet veilig genoeg. En we zien nu precies gebeuren wat wij al vreesden: de onderdoorgang Oversteek bij de Weurtseweg wordt afgesloten voordat er voldoende maatregelen zijn genomen op de Laan van O-I. Jammer dat de Gemeente z'n eerdere toezeggingen -die ik persoonlijk van de wethouder heb gekregen- niet goed nakomt.

Antwoord

Beste John, We spraken elaar een week of 4 geleden over de planning. U gaf toen aan dat de aanbesteding heeft plaatsgevonden en dat de betreffende aannemer de communicatie rondom de planning verder op zich zou nemen, én dat de voorziene startdatum is gewijzigd naar 1 april (en dus niet in het 1e kwartaal zoals u in eerdere berichten liet weten). Opvallend, maar tevens tekenend voor de beperkte communicatie tot dusver, is dat we tot op de dag van vandaag (8 maart) niets gehoord hebben. En dat, terwijl u aangaf dat er nog een bewonersavond komt voordat de schop op of rond 1 april de grond ingaat. Ik, naast veel andere bewoners van de Weurtseweg, hebben dringend behoefte aan communicatie m.b.t. de planning. Wij horen graag spoedig van u

Antwoord

Beste B D, De aannemer heeft inmiddels een bewonersbrief rondgedeeld. Deze kunt u vinden aan de linkerzijde bij de documenten. Daarin staat alle informatie over de aanvang en waar begonnen wordt. Met vriendelijke groet, John Dibbits Projectleider gemeente

Antwoord

Beste meneer Dibbits, waarom is deze brief niet verspreid in de aanpalende wijk die richting de Waal ligt? De omwonenden van de Laan van Oost-Indië hebben net zo goed last van de afsluiting als de bewoners van de Weurtseweg. Weer een gevalletje slechte communicatie van de gemeente, echt zonde dat dit elke keer zo gaat.

Antwoord

Beste heer Dibbits, ik lees hier dat “De gemeente druk bezig is met bestek en aanbesteding en naar verwachting na aankomende winter in het eerste kwartaal van 2024 gestart gaat worden”, maar tijdens de presentaties op bewonersavonden (zie PDFs onder dit item) werd gecommuniceerd dat er in september gestart werd en dat het mogelijk in december zou zijn afgerond. Dat zijn veel woorden om te zeggen dat er (misschien) in maart 2024 gestart gaat worden met de werkzaamheden. Wanneer is het de bedoeling dat dit project is afgerond, want de tijdelijke plastic wegversmalling is niet zo heel effectief en het lijkt nog wel even te duren dus voordat het verkeer dan ook echt genoodzaakt is via de LvO te gaan rijden. Klopt mijn redenering en zijn er nog plannen mbt tot de tijdelijke aanpassingen of snelheids beperkingen op de Weurtseweg?

Antwoord

Beste EH, We gaan in het eerste kwartaal van 2024 beginnen met de Weurtseweg om te vormen tot een fietsstraat. We hopen dit voor de zomer gerealiseerd te hebben. Vooruitlopend op die werkzaamheden gaan we binnenkort de Weurtseweg onder de Oversteek afsluiten voor autoverkeer. Dan is er in de Weurtseweg minder autoverkeer te verwachten. Als de oversteek over de Laan van Oost Indie bij de Winselingseweg verbeterd is, sluiten we de Weurtseweg onder de oversteek af. John Dibbits Gemeentelijk projectleider

Antwoord

Ik snap heel goed dat de bewoners van de Weurtseweg het willen, maar dat afsluiten van de onderdoorgang is in de huidige staat van de Laan van Oostindië nog veel te vroeg. Er zijn teveel knelpunten voor de verkeersveiligheid. Zie mijn reactie hierboven.

Antwoord

Hallo, Wat wordt de doorgaande route voor fietsers vanuit de stad richting de Kanaalstraat en Waterstraat? Fietsen zij over de Weurtseweg en hoe maken ze dan de veilige oversteek ter hoogte van de Industrie, waar de weg (met voorrang) afbuigt naar de Laan van Oost Indie?

Antwoord

Fijn dat de weurtse weg, zoals het plan was, nu daadwerkelijk een autoluwe fietsstraat wordt. Compliment dat er daarbij ook rekening gehouden wordt met sluipverkeer door de woonwijken tussen noord en west door de knip op strategische plaatsen te zetten. Dit betekent veiligere toegang richting het park en de basisschool voor de kinderen wonend boven de weurtse weg. De fietsroute is daarmee ook gelijk verbeterd doordat (doorgaand) verkeer de fietsroute niet meer kruist. Verder sluit ik me aan bij alle maatregelen die de snelheid uit het verkeer kunnen halen op de LvOI.

Antwoord

Beste E.J., E.H. en Leon, Zeker is het mooi dat het stuk Weurtseweg waar jullie wonen autoluw gaat worden.....maar de Weurtseweg is langer dan alleen dat stuk.Als jullie straks met de bakfiets over moeten steken midden in de hellende bocht van het onveilige stuk Weurtseweg (want dat blijft het doordat er daar geen enkele snelheidsbeperkende maatregel wordt genomen) wil ik jullie nog wel eens horen.Het zou fijn zijn als jullie ook eens wat verder zouden kijken dan alleen je eigen stukje leefomgeving; er wonen namelijk meer mensen aan de Weurtseweg.

Antwoord

Hallo, ik wil graag even melden dat ik begrijp dat er nog best wat zorgen zijn bij bewoners (over toenemende drukte en daardoor onveiligheid) maar dat ik het in basis een heel mooi plan vind. De gemeente Nijmegen maakt er eindelijk serieus werk van om de stad fietsvriendelijker en schoner te maken (en niet alleen met poeha-marketing maar met echte plannen) en de automobilist (ik ben er zelf ook een, met 2 kleine kinderen) steeds vaker op de 2e of 3e of 6e plek te zetten. Die gedragsverandering (auto vaker laten staan en alternatieven zoeken) zal voor veel mensen (inclusief mijzelf) lastig zijn, maar is op lange termijn wel de beste oplossing om de stad, mooier, veiliger en schoner te maken.

Antwoord

Ik ben ook erg te spreken over de plannen van de Gemeente Nijmegen en sluit me volledig aan bij de woorden van E H!Ja, het is raadzaam om nog eens kritisch te kijken naar de inrichting van de laan van Oost-Indië. Vwb het autoluwer van de Weurtseweg; dit kan me niet snel genoeg doorgevoerd worden. Iedere dag dat ik die racebaan nu over moet steken leg in m'n eigen leven (en die van m'n kinderen) in de waagschaal.

Antwoord

Beste Johan, Dus we gaan gewoon wachten tot ze een overstekend kind of een fietser omrijden? Dat lijkt me toch echt geen plan. Dit lijkt erg op korte termijn planning…er is kennelijk geen rekening gehouden met het feit dat aan de laan van oost Indië een volwaardig deel vd wijk is gebouwd met kinderen etc. Beroerde planologie … erg jammer Groet Hans

Antwoord

Helemaal mee eens! Echt bijzonder dat hier niet over na is gedacht. Groet Anouk

Antwoord

Is bij het zetten van de knippen in de Weurtseweg wel genoeg rekening gehouden met de definitieve inrichting van de laan van Oost-Indië? Bestemmingsverkeer voor het deel van Koningsdaal tussen de Weurtseweg en de Laan van Oost-Indië kan straks alleen nog maar via de ventweg op de Laan van Oost-Indië de tussenliggende straten bereiken. Dit levert extra drukte op deze ventweg en de tussenliggende straten op. Kan er niet gekozen worden voor een mindere drastische oplossing dan knippen in de Weurtseweg waarbij deze wel toegankelijk blijft voor bestemmingsverkeer? Doorgaand verkeer kan ook geweerd worden door het nemen van minder drastische maatregelen zoals wegversmallingen, drempels etc.

Antwoord

Hallo, is er nagedacht over de extra verkeersdruk die dit mogelijk op de Laan van Oost Indie gaat opleveren? En wat gaat er gebeuren om de snelheid uit het gemotoriseerd te halen? In de straten naar het Noorden , maar ook in de Jan Nieraethstraat is veel 'kinderverkeer' dat per fiets de Laan van Oost Indie oversteekt om naar scholen etc te gaan. Graag reactie. Vriendelijke groet, Hans Timmermans

Antwoord

Beste JHans, met dit issue ben ik al lange tijd bezig maar dan voor het stuk Weurtseweg voor De Industrie.En, tot nog toe is het antwoord; 'de Weurtseweg en Laan van Oost-Indie zijn ontsluitingswegen aangeduid als S101; dit betekend géén zebrapaden of andere snelheidsremmende maatregelen. Zoals ik heb begrepen gaan dus op de Laan van Oost-Indie ook de bestaande zebrapaden verdwijnen.........

Antwoord

Bij de inloop twee weken geleden over de herinrichting van de straat heb ik begrepen dat dit geen S 101 een meer is. Die gaat nu via de Marialaan en Industrieweg. Ik mag toch ook hopen dat het zebrapaden niet verdwijnt, en dat er ook meer oversteekmogelijkheden bijkomen. De wijk is heel kinderrijk, en op dit moment lijken de plannen zwaar onvoldoende om een veilige oversteek te garanderen.

Antwoord

Klopt het dat het einde van de ferry portierstraat wordt afgesloten met plantenbakken? Aan het einde van de weurtseweg? Dit om sluipverkeer tegen te gaan? Zo niet; wat wordt gedaan om dit sluipverkeer door deze straat te beperken? Vriendelijke groet, Freek

Antwoord

Beste, Ter hoogte van De Industrie zijn twee vluchtheuvels in de tekening aangegeven. Bij de noordelijke lijkt de suggestie te worden gedaan dat daar een zebra oversteekplaats komt, zo is mij verteld, want ik kan dit zelf niet zien. Mocht daar geen zebra gepland zijn, kan dan worden bekeken of een zebra alsnog kan worden aangelegd. Ik ben zeer slechtziend, woon in de flat naast De Industrie en zou met die oversteekplaats enorm geholpen zijn en wellicht ben ik niet de enige. Met vriendelijke groet, Falco van Dinteren

Antwoord

Ik maak me zorgen over de verkeersdrukte in de Kanaalstraat, het deel tussen de Waterstraat en het park. Het is nu al druk in de straat met vaak te hard rijdende auto's en auto's die tegen het verkeer inrijden in de Oude Rijnstraat. Dit wordt na de 3 knippen alleen maar meer. Er wonen veel jonge kinderen (circa 30 jonger dan 12 jaar!) in dit deel van de Kanaalstraat. Hoe zorgt de gemeente dat de straat veilig blijft?

Antwoord

Met de komst van de knippen 2,3 en 4 betekend dat de wijk alleen nog maar ontsloten wordt voor auto's via de kanaalstraat ? Zo ja, is er rekening gehouden met het verhoogde autoverkeer op de kanaalstraat door de maatregel?

Antwoord

Hallo, Wij wonen op de Weurtseweg 89 (naast de Industrie) maar hebben geen uitnodiging ontvangen voor de inloopavond.... Op de voorlopige schets is dit stuk van de Weurtseweg (net) niet zichtbaar; betekend dit dat daar niets gaat veranderen? Zo niet dan geen probleem., maar zo ja zouden wij toch ook graag willen weten wat er gaat gebeuren. Graag uw reactie. Mvrgr Johan van Puijenbroek Mail: johan.nl@live.nl

Antwoord

Beste, Zou er - vergelijkbaar aan de andere straten - kunnen worden nagedacht over een verkeersplateau ter hoogte van de Wilhelm Linnemanstraat? Aangezien de parkeerterreinen van niet één, maar twee woonblokken (tussen Winselingseweg/Wilhelm Linneman & tussen Wilhelm Linneman /Albert Trouwborststraat) hier hun in/uitgang hebben en er dus ook veel fietsverkeer hier oversteekt (denk met name jonge kinderen die op de fiets hier naar de basisschool Aquamarijn/Michiel de Ruyter fietsen)? Vr.gr. Roza Meuleman

Antwoord

Hallo Roza,Ik neem je vraag op in de lijst met reacties, te zien links op deze website. Deze maand geven we een antwoord op alle reacties.Met vriendelijke groet,John Dibbits

Antwoord
Idee is ingestuurd op 29-08-2022