Speeltoestellen Spieghelhof parkje

Enkele bewoners zijn aan het inventariseren of het mogelijk zou zijn om bij de speelboom van het spieghelhofparkje enkele speeltoestellen neer te zetten voor de jongere kinderen rondom het parkje. Om het zo democratisch mogelijk te houden hebben wij +/- 50 directe bewoners gevraagd of hier animo voor is en zo ja voor wat voor toestellen er dan behoefte zou zijn. De voorwaarde was wel dat het toestel er zo natuurlijk mogelijk uit moet komen te zien en niet te groot is om het groen van het parkje te waarborgen. Inmiddels zijn er al meer dan 25 zeer enthousiaste reacties gekomen en het verzamelde (zo democratisch mogelijke tot stand gekomen) ontwerp zit als PDF bij dit initiatief. Het gaat om een glijbaantje die in de heuvel ingegraven kan worden, een minischommeltje, een wipwapje en enkele stapstammen. De speeltoestellen komen van www.acaciarobinia.nl.

Wij hopen dat het mogelijk is om deze speeltoestellen te kunnen plaatsen.

Alvast bedankt namens de kinderen rondom het Spieghelhofparkje!

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Budget

  • diverse speeltoestellen

    In 2018
    project.budget.fields.is_assigned-alt

Feedback van de gemeente

De speeltoestellen worden vandaag geplaatst.

Bewoners en mijn collega Mark Hengeveld zijn met elkaar in gesprek over wat te bestellen.

Hartelijk dank voor het plaatsen van uw wens op MijnWijkplan. Goed dat u al geïnventariseerd hebt wat de wensen in de wijk zijn. Deze steun is belangrijk om uw wens verder uit te werken en te realiseren. Vraag uw buren hartjes uit te delen voor de wens op MijnWijkplan. Indien u al handtekeningen heeft verzameld, mag u deze toesturen naar m4.evers@nijmegen.nl. Dan zorg ik dat deze handtekeningen bij de hartjes opgeteld worden. Succes en veel plezier!

Reacties

Gepromoveerd naar In uitvoering op 29-10-2018
Idee is ingestuurd op 18-07-2018