levensgevaar voor fietsers

Exact op dit punt is 8 jaar geleden (maart 2012) meisje op de fiets omgekomen onder de wielen van een rechtsafslaande vrachtwagen. 

: Reeds eerder wees ik de Gemeente op de gevaarlijke siuatie voor fietsers die komend uit de Groenestraat rechtsaf de Annastraat willen volgen. Er was namelijk geen aparte fietsstrook naast het afslaande autoverkeer (Groenstraat, rechtsaf: Annastraat), dus fietsers moesten zich tussen de vaak uiterst rechts opgestelde auto's een weg banen om rechtsaf te slaan. Nu is er op het eerste deel van de Groenestraat (gezien vanaf de Annastraat) een rode fietsstrook aangebacht en daardoor is de beschreven situatie nog gevaarlijker geworden! Als een fietser de fietsstrook vanaf de Groenestraat blijft volgen totdat die uitmondt op de Annastraat en daar nog steeds op de fietsstrook rechtsaf slaat, kan die fieser door afslaand autoverkeer rechts in de flank worden aangereden. Er is op geen enkele manier met verkeerslichten aangegeven dat er rechtsafslaande fietsers voor de wielen van de rechtsafslaande automobilisten kunnen opduiken! Als de fietser ervoor zou kiezen samen met de auto's rechtsaf te slaan, moet de fietser allereerst de rode fietsstrook verlaten en vervolgens zich tussen de opgestelde auto's wringen om rechtsaf te kunnen slaan (laten we wel wezen: geen fietser zal zich achter de opgestelde auto's opstellen om het groene licht af te wachten...).Ik dring er dus nogmaals met klem op aan dat de Gemeente aan de uiterst rechterzijde van het voorsorteervak voor auto's (rechtsaf) een rode fietsstrook aanbrengt, waardoor fietsers rechts van de auto's (die dan uiterst links in hun vak dienen te wachten op groen licht) kunnen doorrijden en rechtsaf de Annastraat op kunnen rijden.

Initiatiefnemer
Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Idee is ingestuurd op 17-08-2020