Duurzaam vergroenen park Frijhof

Het Frijhof park is in 2011 opgeleverd en een prachtig onderdeel van het woongebied Alphons Sieberspad, Dorsvlegelstraat en Ploegstraat. We maken er als buurtbewoners veel gebruik van: om te zitten, te spelen, te ontmoeten en over uit te kijken vanuit onze woningen en voortuinen. 

Het Frijhof park heeft helaas niet meer de parkachtige uitstraling die het in 2011 had. Sterker nog: het park was in de zomer van 2019 en 2020 een soort steppe. Het gras herstelt zelfs na een langere regenperiode niet meer. Het lijkt nu weliswaar groen, maar het is feitelijk zand en onkruid. Het gras krijgt zonder herstelonderhoud geen kans. Wij proberen als buurtbewoners via een boomadoptieschema de magnolia’s en kersenbloesems te redden door ze te bewateren. Dat is deels gelukt, maar haast onbegonnen werk en bovendien geen duurzame oplossing.  

De buurtbewoners in de grondgebonden woningen aan het park hebben in een enquête unaniem aangegeven dat zij het park weer duurzaam groen willen hebben. Daarover hebben zij ook allerlei ideeën aangedragen, passend bij het oorspronkelijke ontwerp en ook rekening houdend met de huidige droge en warme zomers. Het gaat ons als buurtbewoners om een goed gazon, het vervangen van dode bomen en heesters, misschien ook wel het toevoegen van groen in de vorm van bloemvakken, heesters en bomen en een speelboom. De uitkomst van de enquête kunnen wij aan de gemeente toelichten. 

Wij vragen de gemeente om in ieder geval de basis weer op orde te brengen. Onze eventuele aanvullende ideeën zullen hoe dan ook niet conflicteren met het oorspronkelijke ontwerp. De buurtbewoners hebben aangegeven graag mee te doen. Dit betekent het plan samen met de gemeente verder concretiseren. Als het Frijhof park er weer mooi bij staat helpen we graag het mooi te houden door de handen uit de mouwen te steken. 

Dit idee is opgezet met input van medebewoners en in een "commissie" van meerdere betrokkenen.

-----------------------------------------------

Reactie gemeente op 22-02-2021

Hartelijk dank voor het indienen van uw idee op Mijnwijkplan.

Al diverse malen zijn er (in het verleden) met bewoners gesprekken geweest over het groen in het park Frijhof.

Er spelen enkele zaken in dit park die eerder zijn besproken en ik hier nog een keer wil aanhalen.

Basis op orde
Dode bomen en heesters zijn in het verleden vervangen en hagen zijn en worden aangevuld wanneer er gaten vallen. Hiermee houden we het oorspronkelijke ontwerp in stand. Ook de bloembollen zijn begin 2020 aangevuld.

We herkennen dat het grasveld de laatste drie jaar al vroeg in het seizoen heel droog was. We hebben drie hele droge en warme (voor)jaren gehad waardoor het gras geen kans heeft gehad om te groeien én te herstellen. Dit zagen we overal in Nijmegen.

Helaas kunnen wij niet voldoen aan het zo door jullie gewenste beeld, een mals gazon.

Dit heeft verschillende oorzaken:

  • - De locatie heeft een aantal belemmeringen. De locatie bevindt zich op doorlaatbare en arme zandgrond, grondwater zit te diep en er is slechts een dunne leeflaag beschikbaar voor beplanting door de aanwezigheid van een parkeerdek.
  • - Het aantal maaibeurten wat wij in ons beheer uit kunnen voeren is onvoldoende om op deze locatie gazon te krijgen. Om een goed gazon te krijgen moet er veel vaker gemaaid worden zodat gazon/gras het wint van de kruiden. De gemeente kan niet meer maaibeurten bieden.  
  • - In droge tijden moet gazon regelmatig/vaak bewaterd worden. Dit is niet in onze lijn met het groenbeleid en wij vinden dit niet duurzaam.

Het groenbeleid van de gemeente is erop gericht meer biodiversiteit te verkrijgen. Dit doen we door o.a. grasvelden en bermen slechts 1 of 2 keer per jaar te maaien. Hierdoor ontstaan er meer kruiden. We kunnen op deze locatie minder gaan maaien om een meer kruiden- en bloemenrijk grasveld te krijgen. Het gras wordt dan uiteraard hoger maar de bloemen en kruiden kunnen zich dan gaan ontwikkelen en trekken bijen, vlinders en andere insecten aan.

Doorzaaien van gazon wordt door ons  niet gedaan (buiten enkele evenemententerreinen). Het is slechts een tijdelijke oplossing, effect is minimaal en kruiden winnen het uiteindelijk van het gras.

Wat ons betreft is de basis op orde.

Wij realiseren ons dat de ontwikkelaar een parkachtig beeld heeft geschetst van jullie woonomgeving. Helaas kunnen we dit niet (geheel) realiseren.

In het verleden zijn er  gesprekken met bewoners gevoerd over een aanvulling op het ontwerp. Daar was echter onvoldoende draagvlak voor onder de bewoners.

U geeft aan aanvullende ideeën te hebben voor het park. Wilt u het plan op Mijnwijkplan plaatsen? We kunnen dan gezamenlijk in gesprek over de mogelijkheden.

Draagvlak van alle bewoners is hierbij nog steeds belangrijk.

 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Hallo Koen, Bedankt voor het plaatsen van je idee. Onder je idee heb ik een reactie geplaatst, zie rechterpagina. Graag zien we het aanvullende plan tegemoet en lijkt mij het goed hierover contact te hebben.

Reacties

Met belangstelling me meer verdiept in het initiatief van deel bewoners aan 't Frijhof en reactie gemeente en gedachten over een groen/ strak grasveld/ functie van een park. Mijn indruk is dat de definitie van gazon met alleen grassprieten en maximale hoogte wordt toegepast. Er wordt dus heel wat afgemaaid. Een gele of witte waas van bloemetjes wordt kordaat de nek omgedraaid, te veel natuur? Nu zie ik wat andere initiatieven vanaf mijn balkon. Meer lucht en begroeiing rondom een bestaande boom (vanaf mijn balkon is een duidelijk verschil in hoe deze boom voller in blad staat ) en hier en daar een plukje wildgroei. De afgelopen 2 jaar hebben we als bewoners natuurlijk regelmatig de zinderende hitte ervaren in het park en een gevoelde 'no go area' in de middaguren naast de lange warmteafgifte van de grond in de namiddag en avond. Vergroening lijkt mij dan ook een goed plan. Misschien wat meer snel groeiende bomen met meer begroeiing (lucht) er omheen?

Antwoord

Ik sta achter het plan om het park terug te brengen in oorspronkelijk ontwerp door gras, bomen en hagen te vervangen waar nodig. Het toevoegen van extra elementen doet naar mijn mening afbreuk aan het open karakter en is bovendien gevoelig voor persoonlijke voorkeuren.

Antwoord

Wij vinden het heel belangrijk dat het park weer een goede grasmat terug krijgt, maar ook het open karakter behoud.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 30-01-2021