Bodemonderzoek speelplaatsen Nije Veld

Gezond spelen in Nije Veld
De bodem is een stuk schoner dan vroeger. Toch is de grond niet overal schoon. Door eeuwenlang gebruik zit op verschillende plekken lood in de bodem. Vooral in de oudere wijken. Lood is niet goed voor de gezondheid, vooral bij jonge kinderen. Daarom gaat de gemeente de bodem onderzoeken op de plaatsen waar jonge kinderen veel komen en spelen. We onderzoeken ook de speelplaatsen in uw wijk.

Het is belangrijk dat kinderen zo weinig mogelijk lood binnenkrijgen
Als kinderen lood binnenkrijgen, door bijvoorbeeld zand met lood te eten, heeft dat gevolgen voor hun hersenen. Die ontwikkelen zich dan minder goed. Hierdoor kunnen deze kinderen een iets lager IQ krijgen.

We onderzoeken hoeveel lood er in de bovenste 20 centimeter grond zit
Dat is de grond waar jonge kinderen het meeste in spelen. Er is een wettelijke regel die zegt hoeveel lood er in de grond mag zitten. Naast de wettelijke regel heeft de GGD ook adviezen gegeven. De GGD-advieswaarden zijn strenger dan de wet. Als er gemiddeld zoveel lood in de grond zit dat een speelplaats volgens de GGD ‘onvoldoende kwaliteit’ heeft dan neemt de gemeente maatregelen. 

Een aantal speelplaatsen in de wijk zijn al onderzocht
Dat zijn de drie speelplaatsen aan de Dukaatstraat en de speelplaats aan de Landbouwstraat. Uit het onderzoek komt dat op alle speelplaatsen weinig lood in de grond zit. Volgens de GGD-advieswaarden hebben de speelplaatsen voor lood een ‘voldoende kwaliteit’.

De andere speelplaatsen in de wijk worden in september of oktober onderzocht
De resultaten van het onderzoek worden bekend gemaakt op Mijn Wijkplan.

Kunnen de andere speelplaatsen nog worden gebruikt?
Ja, alle speelplaatsen kunnen gewoon worden gebruikt. In de grond onder de speelplaatsen die we nog gaan onderzoeken zit misschien te veel lood. Of dat zo is weten we pas wanneer het onderzoek klaar is. Op veel speelplaatsen ligt een laag schoon speelzand of een andere afdekking van de grond, zoals houtsnippers, kunstgras of gras. De kans dat uw kind veel grond binnenkrijgt die misschien verontreinigd is, is daarom klein.

Vragen of opmerkingen
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u een mail sturen naar bodem@nijmegen.nl.