Inrichtingsplan voor spelen, bewegen en ontmoeten in de Landbouw- en Muntenbuurt

Van omgevingsvisie naar inrichtingsplan

Gemeente Nijmegen heeft samen met bewoners de Omgevingsviesie 2020-2040 (Nijmegen, stad in beweging) opgesteld. Hierin staat o.a. dat we werken aan een gezonde, groene, openbare ruimte die uitnodigd tot spelen, bewegen en ontmoeten. In 2023 gaan we aan de slag met het verbeteren van de openbare speel- sport- en ontmoetingsruimte in de Lanbouw- en Muntenbuurt. Voor de buurt is er een inrichtingsplan gemaakt. Hierop kunt u zien wat de plannen voor de Landbouw- en Muntenbuurt zijn op het gebied van spelen, bewegen en ontmoeten. Diverse inwoners en wijkprofessionals hebben input gegeven voor dit inrichtingsplan. Zo hebben we o.a. gesproken met enkele omwonerden van de Dukaatstraat en de wijkregisseur. Het inrichtingsplan kunt u vinden onder 'bestanden'.


Meedenken over de nieuwe inrichting

De gemeente Nijmegen vindt het ook belangrijk dat bewoners kunnen meedenken over de nieuwe inrichting van de speel- sport- en ontmoetingsplekken. Daarom gaan we in november de wijk in om met buurtbewoners in gesprek te gaan. Bewoners ontvangen binnenkort een brief met daarin alle benodigde informatie. 


Hoe gaan we verder

Na de gesprekken met buurtbewoners gaan we ontwerpen maken voor de speel- en ontmoetingsplekken. Deze ontwerpen zullen dan gedeeld worden op mijnwijkplan. U kunt hier dan ook een reactie op de ontwerpen geven. De aanleg zal in 2023 starten.


Nijeveld

Dit inrichtingsplan gaat alleen over de Landbouw- en Muntenbuurt. De speelplekken in de rest van Nijeveld zijn voorlopig nog niet aan herinrichting toe.