Asfaltonderhoud van Boetbergweg

Asfaltonderhoud van Boetbergweg staduitwaarts

Vanaf 9 mei worden in opdracht van gemeente Nijmegen door Aannemingsmaatschappij van Gelder werkzaamheden uitgevoerd aan de van Boetbergweg tussen Couwenbergstraat en Staddijk. Op de kruising met de Apelterenweg worden geen werkzaamheden uitgevoerd. Tijdens deze werkzaamheden wordt het asfalt op de rijbaan staduitwaarts vervangen.

Fase 1 - asfalteringswerkzaamheden van Boetbergweg tussen Couwenbergstraat en Apelterenweg
In de periode 9 mei t/m 13 mei wordt er asfaltonderhoud uitgevoerd op de rijbaan staduitwaarts tussen de Couwenbergstraat en Apelterenweg. 

Bereikbaarheid in fase 1
In fase 1 wordt het doorgaand autoverkeer tussen Apelterenweg en Couwenbergstraat in beide richtingen omgeleid via de A73, Wijchenseweg en Nieuwe Dukenburgseweg. 

De wijken Dukenburg, Weezenhof en Hatert blijven in deze fase bereikbaar via de Nieuwe Dukenburgseweg. 

De hulpdiensten, DAR en de busmaatschappij BRENG kunnen de werkzaamheden in beide richtingen wel passeren door over de rijbaan stadinwaarts te rijden. Ter hoogte van de Hatertse brug wordt een tijdelijke halte geplaatst voor buslijn 6 en 9 staduitwaarts. Om de lijnbussen en hulpdiensten veilig langs het werk te begeleiden worden verkeersregelaars ingezet.

Fietsers kunnen de werkzaamheden passeren via het fietspad. 

In de bijlage (zie kaartje met omleidingsroutes fase 1) is visueel weergeven hoe het autoverkeer wordt omgeleid en hoe de wijken bereikbaar blijven.

Tijdens de werkzaamheden wijzigt de planning voor het ophalen van het huisafval niet. 

Fase 2 - asfalteringswerkzaamheden van Boetbergweg tussen Apelterenweg en Staddijk
In de periode 16 mei t/m 20 mei wordt er asfaltonderhoud uitgevoerd op de rijbaan staduitwaarts tussen de Apelterenweg en Staddijk. 

Bereikbaarheid in fase 2
In fase 2 wordt het doorgaand autoverkeer staduitwaarts omgeleid via de Wijchenseweg. Voor het verkeer stadinwaarts zijn er geen stremmingen.

De wijken Dukenburg, Weezenhof en Hatert blijven in deze fase bereikbaar.

In de periode 16 t/m 20 mei is de Staddijk tussen de Aldenhof en Boetbergweg tijdelijk een éénrichtingsweg. Om de sportverenigingen aan de Staddijk vanaf de A73 te bereiken is een korte omleiding ingesteld via de wijk Aldenhof.

Woningen blijven in deze fase bereikbaar voor de hulpdiensten.

Fietsers kunnen de werkzaamheden passeren via het fietspad. 

In de bijlage (zie kaartje met omleidingsroutes fase 2) is visueel weergeven hoe het autoverkeer wordt omgeleid en hoe de wijken bereikbaar blijven.

Tijdens de werkzaamheden wijzigt de planning voor het ophalen van het huisafval niet. 

Fase 3 - aanleg betonnen bushalte Malvert staduitwaarts
In de periode 23 mei t/m 7 juni wordt er een betonnen bushalte aangelegd thv de zijstraat Malvert staduitwaarts. Voor deze werkzaamheden wordt er één rijstrook op de van Boetbergweg afgezet. Het doorgaand autoverkeer kan wel het werkvak passeren. Ook wordt er voor de bus een tijdelijke halte aangelegd.  

Aanpassing kruising Apelterenweg
De gemeente Nijmegen is momenteel bezig met een haalbaarheidsstudie om de kruising Apelterenweg-Boetbergweg in 2023 aan te passen om de doorstroming op de van Boetbergweg te optimaliseren. In deze fase moet ook het asfalt stadinwaarts tussen Weezenhof 10e straat en de Hatertse brug worden vervangen. Ook wordt er tijdens deze werkzaamheden een betonnen bushalte aangelegd t.h.v. de bushalte Hatertse brug stadinwaarts. Meer informatie over deze werkzaamheden volgt in 2023. 

Ontwerp
Voor de tekening met onderhoudsmaatregelen asfaltonderhoud van Boetbergweg in 2022, zie bijlage OZ22002-DO 506-UO-001-5.0 van Boetbergweg.

Wij begrijpen dat de bovenstaande werkzaamheden voor hinder zorgen, maar hopen hiervoor op uw begrip.

Met vriendelijke groet,

Van Gelder Aannemingsmaatschappij

 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Gepromoveerd naar In uitvoering op 15-03-2022
Idee is ingestuurd op 15-03-2022