4 Vogel en 2 egelhuisjes op basisschool Het Talent, Unit Rood

Dit initiatief kwam vanuit de Kinderraad van de gemeente Nijmegen waar de leerlingen van basisschool het Talent uit Lent hebben deelgenomen.
Dit voorjaar werd de raadzaal van het Stadhuis weer bezocht door een aantal groepen leerlingen van basisscholen uit heel Nijmegen. De leerlingen hebben op school goed nagedacht over wat zij belangrijk vinden en hoe ze hun buurt bijvoorbeeld gezelliger, groener of veiliger kunnen maken. Tijdens het bezoek in het Stadhuis krijgen de leerlingen eerst een rondleiding om daarna op de zetels in de raadzaal plaats te nemen en met veel overtuiging en creativiteit hun plannen aan elkaar te presenteren. Nadat ze elkaar kritisch hebben bevraagd was het tijd om te stemmen op het beste idee per school. De vogel en egelhuisjes kwamen als hoogste uit de peiling.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Budget

  • Vogel en egelhuisjes op basisschool Het Talent, Unit Rood

    Jaarlijks, van 2024 tot en met 2024
    project.budget.fields.is_assigned-alt