Schrouwmolde groenstrook met picknicktafel

Gezamenlijk onderhouden van het driehoekvormige veldje met picknicktafel aan de Schrouwmolde.