Picknickbank bij Wadi Leonardo Da Vincistraat

Soetegaerde is een nieuwe wijk in Lent. Het is een buurt met een mix van woningtypen. In 2022 verwelkomen we de nieuwe bewoners van Soetegaerde deel drie. In de Coronaperiode is het voor buurtbewoners lastig elkaar te leren kennen. Om spontane ontmoetingen gemakkelijker te maken, willen we centraal in de wijk een picknickbank plaatsen. Ouderen kunnen er uitrusten, jonge ouders gebruiken deze om toezicht te houden op hun kinderen. Deze ontmoetingsplek draagt bij aan verbinding in de wijk. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reactie gemeente op 29-04-2022:

 

Beste bewoners,

 

Gefeliciteerd met het behalen van zoveel likes op jullie idee! Omdat veel mensen enthousiast zijn over een picknickbank op deze plek, gaan we graag in jullie wens mee.

 

Via de initiatiefnemer hebben we laten weten dat we willen wachten met het plaatsen van een picknickbank totdat de speelplekken gerealiseerd zijn. Dit staat nu eind mei op de planning. De redenen dat we willen wachten zijn als volgt:

  • Onze ervaring leert dat de meest gunstige locatie van een picknickbank eigenlijk pas te bepalen is als de rest van de openbare ruimte al is ingericht, en als er enig zicht is op hoe deze wordt geleefd.
  • Bovendien, de geplande locatie van de speeltoestellen mag dan wel bepaald zijn, maar als bijvoorbeeld tijdens de werkzaamheden toch blijkt dat er ietwat geschoven moet worden om praktische redenen, en er staat al een picknickbank, dan kan dit bij kleine wijzigingen in het plan grote gevolgen hebben. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met minimale valondergronden bij speeltoestellen.
  • Het later nog verplaatsen van een picknickbank is complexer dan dit wellicht op het eerste oog lijkt, omdat hij in de grond wordt vastgemaakt.

 

We hebben vernomen dat er onvrede leeft over het uitstellen van het plaatsen van een picknickbank. Daarom geven we jullie graag twee opties:

 

  • Optie 1: we bestellen zo snel mogelijk een eenvoudige picknickbank van een minimaal formaat. Deze wordt dan op een nader te bepalen plek geplaatst.  Hierna wordt de picknickbank niet verplaatst en er komt geen extra picknickbank meer bij.
  • Optie 2: we wachten totdat de speelplekken zijn gerealiseerd en bepalen dan wat de mogelijkheden zijn qua formaat, en wat de meest wenselijke plek is om de bank neer te zetten.

 

We horen jullie voorkeur graag via MijnWijkplan of per mail via wijkregisseurnoord@nijmegen.nl. We hakken de knoop door op 16 mei aanstaande, aan de hand van de reacties die we krijgen.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Budget

  • In 2022
    project.budget.fields.is_assigned-alt