Jan van Ruitenbeekstraat onderhoud groenstroken

Bewoners onderhouden gezamenlijk groenstroken grenzend aan voortuinen om het eenduidige straatbeeld te behouden.