Het Lentse EI komt uit

Bewoners van de John Lennonstraat hebben een vergroeningsinitiatief geinitieerd met als doel om het EI verder te vergroenen & verduurzamen door middel van ontstening en het aanbrengen van extra groenvoorzieningen waaronder bomen, planten en bloemen. 

Gemeente: Update 1 november 2021

Het is zover. Vrijdag 5 november wordt begonnen aan de klus. Op die dag, heel toepasselijk "Groene Vrijdag" (Groene Vrijdag - Nijmegen European Green Capital 2018 - Dossiers - Over de gemeente - Gemeente Nijmegen) gaan de stenen eruit om plaats te gaan maken voor groen. Maandag wordt dan begonnen met afvoer van zand en aanbrengen van vruchtbare grond. De ontworpen paden worden aangelegd en de struiken en bomen worden geplant. Het gras wordt ingezaaid, maar daar mogen we, gezien de tijd van het jaar, nog niet zo veel resultaat van verwachten. In het voorjaar zal het alsmaar groener worden.

Met aannemer JvEsch is afgesproken dat bereidwillige omwonenden zo mogelijk een handje kunnen helpen bij de werkzaamheden. Vanzelfsprekend alleen als dit geen risico's oplevert. Vraag eventueel de uitvoerder van JvEsch, dhr. Bart Mies, of toezichthouder van de gemeente dhr. René Jongen of projectleider Eduard Schilling.

Bij goed weer duren de werkzaamheden circa 2 weken.

Vandaag is bij de woningen rondom het plein een informatiebrief bezorgd die ook links op de internetpagina is toegevoegd.

Gemeente: Update 1 september 2021

Vandaag is het (vrijwel) definitieve ontwerp en beplantingsplan op deze pagina gepubliceerd. Morgen, op 2 september, wordt e.e.a. gepresenteerd en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De uitnodigingsbrief voor de informatiebijeenkomst is vorige week bezorgd en is ook links onder op deze webpagima te vinden.

Gemeente: Update juli 2021

Het concept ontwerp is op een paar punten nog iets aangepast en is toegevoegd op deze webpagina. Een beplantingsplan, welke struik en boom komt waar te staan, is in de maak en wordt tijdens de informatieavond getoond.

Een informatieavond is gepland op 2 september om 19:30h, waarschijnlijk in Voorzieningenhart De Ster. Omwonenden krijgen in augustus een brief met de definitieve uitnodiging.

Gemeente: Update juni 2021

Nadat in 2019 er vijf boompjes zijn bijgeplaatst op het plein, wordt er dit jaar een volgende stap gezet om het plein groener en aantrekkelijker te maken.

Samen met een aantal betrokken bewoners heeft de Gemeente een ontwerp gemaakt voor een groene invulling. Wij plaatsten nu, onder voorbehoud van voldoende budget, het concept ontwerp op MijnWijkplan zodat u er alvast kennis van kunt nemen. Er kunnen nog wijzigingen volgen.

Het plan is om in het najaar tot uitvoering over te gaan, maar eerst volgt er nog een informatieavond waarvoor omwonenden een uitnodiging ontvangen. Dan laten wij ook zien wat voor bomen en struiken er in principe komen.

Vermoedelijk zal genoemde avond in augustus/september zijn.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Het ei verandert van een kale plek naar iets groens, dat is mooi om te zien. Echter nu zie ik wel dat er al een paar dagen niets gebeurt. Hierdoor rijden nu allerlei busjes van pakketdiensten e.d. nu ook het ei op, omdat de parkeerpaaltjes er uit zijn, dat lijkt me dan weer niet de bedoeling. Kunnen jullie aangeven wanneer het ei gereed is, dit zou eigenlijk vorige week vrijdag zijn. Ik hoor graag van jullie.

Antwoord

Beste Bob Daanen,Begin deze week zijn er nog werkzaamheden uitgevoerd. Participerende omwonenden leggen nog de laatste hand aan het plaatsen van beschermende paaltjes met draad rond het Ei. Vrijdag worden de bouwhekken opgehaald, de rijplaten verwijderd en de paaltjes voor toegang tot het plein teruggeplaatst. Maandag om 16:00h is er een min of meer officiële opening van het groene Ei.

Antwoord

Hoi Eduard, bedankt voor je reactie.Het ei ziet er nu al stukken beter uit, dus wanneer het gaat groeien wordt nog mooier. Dikke duim voor de mensen die dit gerealiseerd hebben!

Antwoord
Gepromoveerd naar In uitvoering op 01-11-2021

Ongelooflijk trots op het te realiseren plan dat dankzij de vasthoudendheid van bewoners en de gemeente in het najaar 2021 gerealiseerd gaat worden!

Antwoord
Idee is ingestuurd op 14-06-2021