Het Lentse EI komt uit

Bewoners van de John Lennonstraat hebben een vergroeningsinitiatief geinitieerd met als doel om het EI verder te vergroenen & verduurzamen door middel van ontstening en het aanbrengen van extra groenvoorzieningen waaronder bomen, planten en bloemen. 

Gemeente: Update 1 september 2021

Vandaag is het (vrijwel) definitieve ontwerp en beplantingsplan op deze pagina gepubliceerd. Morgen, op 2 september, wordt e.e.a. gepresenteerd en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De uitnodigingsbrief voor de informatiebijeenkomst is vorige week bezorgd en is ook links onder op deze webpagima te vinden.

Gemeente: Update juli 2021

Het concept ontwerp is op een paar punten nog iets aangepast en is toegevoegd op deze webpagina. Een beplantingsplan, welke struik en boom komt waar te staan, is in de maak en wordt tijdens de informatieavond getoond.

Een informatieavond is gepland op 2 september om 19:30h, waarschijnlijk in Voorzieningenhart De Ster. Omwonenden krijgen in augustus een brief met de definitieve uitnodiging.

Gemeente: Update juni 2021

Nadat in 2019 er vijf boompjes zijn bijgeplaatst op het plein, wordt er dit jaar een volgende stap gezet om het plein groener en aantrekkelijker te maken.

Samen met een aantal betrokken bewoners heeft de Gemeente een ontwerp gemaakt voor een groene invulling. Wij plaatsten nu, onder voorbehoud van voldoende budget, het concept ontwerp op MijnWijkplan zodat u er alvast kennis van kunt nemen. Er kunnen nog wijzigingen volgen.

Het plan is om in het najaar tot uitvoering over te gaan, maar eerst volgt er nog een informatieavond waarvoor omwonenden een uitnodiging ontvangen. Dan laten wij ook zien wat voor bomen en struiken er in principe komen.

Vermoedelijk zal genoemde avond in augustus/september zijn.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Ongelooflijk trots op het te realiseren plan dat dankzij de vasthoudendheid van bewoners en de gemeente in het najaar 2021 gerealiseerd gaat worden!

Antwoord
Idee is ingestuurd op 14-06-2021