Herinrichting Laauwikstraat

Met de beoogde herinrichting van dit gedeelte van de Laauwikstraat wil gemeente Nijmegen de verkeersveiligheid vergroten en de 30km zone ondersteunen. Bij het nieuwe ontwerp houden we rekening met de bus.

Het gaat om het gedeelte Laauwikstraat tussen de Visveldsestraat en Turennesingel.

 

Communicatie:

Het nieuwe ontwerp wordt afgestemd met de uitvoerder Openbaar Vervoer (Connexion).

Tijdens de inloopavondavond is informatie opgehaald bij de bewoners. Aan de hand van de informatie die we op de inloopavond hebben opgehaald, is er een aangepast ontwerp voor de verkeersmaatregelen Laauwikstraat gemaakt (zie bijlage PDF ''Aangepast ontwerp verkeersmaatregelen Laauwikstraat).

 

Planning

  • In december 2018 is een uitnodiging voor de inloopavond per brief aan buurtbewoners
  • Op donderdag 17 Januari 2019 is een inloopavond georganiseerd bij basisschool Geldershof, Laauwikstraat 11.
  • Eind maart / begin april is het aangepast ontwerp op mijnwijkplan geplaatst.
  • Naast het aangepaste ontwerp plaatsen we ook de reactie van de gemeente op de ontvangen opmerkingen tijdens de inloopavond op deze webpagina in de bijlage.
  • April 2019 wordt een aannemer gezocht voor de uitvoering van het project.
  • De ambitie is om het project voor de zomer uit te voeren. De uitvoering van het project wordt onder andere afgestemd met werkzaamheden aan de Laauwikstraat/Vossenpelsstraat.

 

Aangepast Ontwerp

Vanaf 2 april 2019 is het aangepaste ontwerp in de bijlage vindbaar

Toelichting ontwerp.

Kruising Visveldsestraat: wordt vormgegeven als een inritconstructie. Hierdoor ontstaat een voorrangssituatie door vormgeving. De inritconstructie wordt zo haaks mogelijk uitgevoerd op het verlengde van de Laauwikstraat. Er wordt aan de noordzijde van de kruising een extra stuk trottoir aangelegd om een oversteek mogelijkheid te creeëren. Markeringen; de haaienstanden en de 30km markering worden verwijderd. Aanpassing van bebording op het kruispunt.

Kruising Azaleastraat en de kruizing met de Petuniastraat: worden voorzien van een drempelplateau uitgevoerd in klinkers. Bij de beide kruispunten worden tijdelijke verkeersborden geplaatst voor de gewijzigde voorrangssituatie.   

In de Petuniastraat is een drempelconstructie aanwezig, deze verwijderen we en leggen we  dicht met klinkers.

Kruising met fietspad Diederik van Lentlaan: bebording over de 30km zonering worden verwijderd om verwarring te voorkomen. Het straatnaam bord van de Diederik van Lentlaan verplaatsen we.

Tracé na de Diederik van Lentlaan tot de Turennesingel: tijdens de inloopavond waren de reacties van de buurtbewoners erg gemixxed op het voorstel om het fietspad op te heffen. Met name over de veiligheid en de ruimte voor de fietser als we deze snel na de rotonde naar de rijbaan verplaatsen uitte u zorgen. Gezien uw reactie kiezen we ervoor om het bestaande fietspad te handhaven in het aangepaste ontwerp.   

Rotonde Turennesingel: bebording wordt verplaatst naar locaties waar deze beter zichtbaar is. Als u de Laauwikstraat in rijdt komt er 30km markering op de weg en staat er een 30km zuil langs de weg (deze zijn beter zichtbaar). Borden verboden tractoren en vrachtverkeer krijgen een meer zichtbare locatie.  

Op de rotonde Turennesingel voegen we ook bebording toe voor ''doorgaandverkeer Nijmegen (zuidwaarts) via Turennesingel'' en ''doorgaand verkeer Arnhem (noordwaarts) via Turennesingel''.  

 

Terugkoppeling inloopavond 17 Januari

Voor een uitgebreid overzicht van input van bewoners en de reactie van de gemeente, kunt u het document in de bijlage bekijken.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

heeft u ideeën? laat het collega Redmar van Steen weten!

Reacties

Hallo Redmar, Nu hangt er een bord “Doorgaand verkeer” maar dat wijst de Laauwikstraat in en dat was nou juist niet de bedoeling! Mijn suggestie: Als je vanuit Bemmel de rotonde nadert zie je een bord dat rechts naar Arnhem wijst en links (driekwart rond) naar Nijmegen. Of een bord dat doorgaand verkeer naar links en naar rechts wijst, maar in ieder geval niet de Laauwikstraat in! En als je hier borden plaatst, lijkt het me logisch dat je ze ook op de volgende rotonde plaatst! Verder heb je me nog niet geantwoord op mijn tweede vraag over 30 km en navigatie.

Antwoord

Dag Joy, het is inderdaad niet de bedoeling dat het bord de Laauwikstraat in wijst. Ik ga er naar kijken. De navigatie weet ik het antwoord nog niet op... heb de vraag weer uitgezet bij collega's hoe dit gewijzigd wordt.

Antwoord

Hallo Redmar We hebben afgesproken Bebording Doorgaand verkeer Nijmegen en doorgaand verkeer Arnhem zie ook hierboven de info bij het ontwerp/uit te voeren werkzaamheden door Gemeente Nijmegen: Op de rotonde Turennesingel voegen we ook bebording toe voor ''doorgaand verkeer Nijmegen (zuidwaarts) via Turennesingel'' en ''doorgaand verkeer Arnhem (noordwaarts) via Turennesingel''. Natuurlijk moet je dit bij de volgende rotonde herhalen, zoals ook bij een omleiding het geval is.

Antwoord

Op mijn vraag wanneer de richtingborden op de rotondes Laauwikstraat-Turennesingel en Turennesingel-Stelsestraat geplaatst zouden worden kreeg ik te horen dat dat tegelijk met het verlagen van de drempels zou gebeuren. Nu zijn de drempels alweer een tijdje verlaagd, maar de borden staan er nog steeds niet. Wanneer gaat dat dan wel gebeuren? Ik heb al heel wat keren gevraagd ervoor te zorgen dat de max.snelheid van 30 km ook in de navigatie zichtbaar is. Kun je aangeven waarom dat niet is gelukt?

Antwoord

Dag Joy, Het bord doorgaand verkeer op de rotonde Turennesingel zou geplaatst moeten zijn, deze uitvraag heb ik zoals afgesproken gedaan. Bord op de andere rotonde hebben wij niet over gesproken en heb ik niet meegenomen in de uitvraag. Ik ga er naar kijken of het bord geplaatst is. vriendelijke groet, Redmar

Antwoord

Hoi Joy, Jou vraag over de navigatiesystemen; sinds een jaar of 6 worden de verkeersbesluiten (waaronder die waarin maximumsnelheden worden gewijzigd) gepubliceerd in de Staatscourant. Doel is het verbeteren van de uitwisseling van verkeersbesluiten tussen wegbeheerders en afnemers van verkeersbesluiten, zoals bijvoorbeeld bedrijven die navigatiesystemen aanbieden. Verkeersbesluiten zijn daarmee toegankelijk om ze te verwerken in navigatiesystemen. Lijkt me dat nu de verkeersbesluiten online beschikbaar zijn, GPS-bedrijven zelf zorgen voor het verwerken in hun systemen.

Antwoord

Hallo Redmar van der Steen, ik probeer u al een paar weken te bellen. Uw mobiele telefoon lijkt uitgeschakeld te zijn en via het telefoonnummer van de gemeente bent u ook niet bereikbaar. Ik heb al twee keer een bericht aan de telefoniste achtergelaten met het verzoek mij terug te bellen, maar u heeft nog niet gereageerd. Wilt u mij svp terugbellen? Bij voorbaat dank.

Antwoord

Helaas heeft de aanpassing van de plateaus niet veel geholpen. Er is nu wel minder gekras en gebonk op de opritten van de plateaus maar met zwaarder verkeer zoals vrachtwagens, landbouwvoertuigen en met name bussen gaat er een trilling door de huizen die parallel liggen aan de opritten. Vitrinekasten trillen en boven voel je trillingen in bed of op de stoel waarop jr zit. Graag een reactie van Redmar wat hieraan kan worden gedaan.

Antwoord

Wat mij betreft gaan die plateaus weer weg. Het is onrustiger geworden in de straat en de trillingen zijn niet aanvaardbaar. Uiteindelijk zijn we met die plateaus er alleen maar op achteruit gegaan. En waren die niet oorspronkelijk voor de bewoners bedoeld?

Antwoord

Helemaal mee eens! De drempels hebben de zaak alleen maar verslechterd. Los van de hinderlijke en schadelijke trillingen wordt er nog steeds te hard gereden en komt er veel vracht-en landbouwverkeer door de straat. Waarom kan ons gedeelte er niet hetzelfde uit komen te zien als voorbij de rotonde richting Bemmel? Met de stille bestrating en versmalde bushaltes kunnen de drempels weg en worden de doelstellingen wel bereikt.

Antwoord

Hallo Redmar, Wanner worden de wegwijsborden op de rotondes Laauwikstraat-Turennesingel en Turennesingel-Steltsestraat geplaatst? En wanneer is het geregeld dat navigatiesystemen zien dat de maximum snelheid 30 km is? En wanneer komt er een antwoord op de vragen van Charles, die ook onze vragen zijn? Graag een reactie, anders heeft deze site weinig zin.

Antwoord

Dag Joy, De verkeersplateaus op het kruispunt met de Azaleastraat en Petuniastraat worden aangepast, vandaag zijn de bewonersbrieven verzonden. Het gaat hier om aanpassingen aan het hellende vlak van de opgangen op de doorgaande route Laauwikstraat. Deze worden 'soepeler' gemaakt. De borden op de rotondes worden meegenomen tijdens de aanpassing. Het navigatiesysteem is me nog niet gelukt om te achterhalen door wie dat geregeld wordt, hier wordt nog aan gewerkt. Ik heb persoonlijk contact opgenomen met Charles, vandaar dat de reactie hier uit is gebleven. De hoogte van de plateaus is conform CROW richtlijnen. Wij hebben gebakken klinkers toegepast conform beleid Nijmegen 30 km zone en conform duurzaamheidsbeleid gemeente Nijmegen.

Antwoord

Hallo Redmar, Met verbijstering heb ik je brief gelezen. Is er werkelijk niemand bij de gemeente die zich afgevraagd heeft wat de reden is dat “het hellend vlak van de verkeersplateaus op de kruispunten Azaleastraat/Laauwikstraat en Petunistraat/Laauwikstraat als erg hoog/stijl worden ervaren”? Als je namelijk “gewoon” 30km/u rijdt over deze drempels, is er niets aan de hand! Ik doe het iedere dag. Maar als je met de snelheid die de klagers blijkbaar gewend zijn eroverheen wilt, tsja dan klap je inderdaad met de voor- of achterkant tegen het wegdek. Ook niet vreemd, want er staat alleen één klein onopvallend bordje “30km” aan de rotonde van de Turennesingel, aan de andere kant bij de Visveldsestraat staat helemaal niks en zelfs Toezicht en Handhaving denkt dat je 50km/u mag na het rode pad... Greets, Leon.

Antwoord

Dag Leon, we hebben de plateaus conform CROW richtlijnen 30 km zone aangelegd. Ik ben zelf met de verkeerskundige gaan observeren op het moment dat bussen de plateaus passeren en deze raken met de kont de drempel. Dit zien we ook aan de slijtage op de drempel. Vandaar dat we ze gaan aanpassen naar een busvriendelijke verhouding om onder meer schade te voorkomen. Voor personenauto's is het inderdaad een ander verhaal. Vanaf de Turennesingel staat naast het bord ook op de weg 30 gemarkeerd.

Antwoord

Hallo Redmar in vervolg op ons telefonisch onderhoud heb ik nog de volgende vragen er komt dus een aanpassing van de plateaus na klachten van Breng Nu breng niet accord gaat met de door de gemeente voorgestelde aanpassing zal er een nieuw overleg met Breng volgen voor deze aanpassingen van de plateaus. Wij hebben als bewoners ook graag een overleg en in ieder geval de volgende vragen waarom zijn er hier gebruikte klinkers toegepast en komen ern worden verderop in de Laauwikstraat nieuwe geluidreducerende klinkers toegepast Hoe verhouden de hoogte van deze plateaus in de straat met elkaar bewoners momenteel overlast door hoogteverschil van asfalt en stenen bij het begin en einde van het plateau het is geen vloeiende lijn graag ook een overleg met bewoners hierover m vr gr Charles Meijers

Antwoord

Wij wachten nog steeds op de borden bij de rotonde met verwijzing doorgaande weg naar Arnhem en Nijmegen via Turennesingel graag nog een extra bord met 30km verwijzing bij de Visveldsestraat Laauwikstraat het blijkt da ook diverse Lentenaren niet weten dat hier nu ook 30km geldt en graag een datum voor de evaluatie plannen

Antwoord

In de nota over het vrachtverkeer, staat ons deel van de straat weliswaar gemarkeerd als verboden voor vrachtwagens, maar niet als 30 km zone....

Antwoord

We dus beter bij de Wijkraad aan kunnen kloppen.

Antwoord

Via de wijkraad heb ik een reactie van de wijkagent mogen ontvangen die stelt dat radarcontrole uitgewezen heeft dat er niet structureel te hard gereden wordt. Wat is structureel? Als ik de spitstijden aanhoudt, rijdt gemiddeld 1 op de 3 auto’s te hard. Ook is er vrachtverkeer wat echt niet bezorgend is, idem voor het landbouwverkeer. Redmar, in de plannen zijn verbodsborden voor landbouwverkeer opgenomen, die zijn bij mijn weten nog niet geplaatst. Is daar al zicht op? Verder schat ik in dat Redmar niet zo heel veel kan doen aan wat we als bewoners nu ervaren.

Antwoord

Het bord C7 (verboden voor vrachtwagens = is elk "motorvoertuig, niet ingericht voor het vervoer van personen, waarvan de toegestane maximum massa meer bedraagt dan 3500 kg" - RVV 1990) staat er al heel lang, maar als de bestuurders van landbouwvoertuigen niet weten dat het bord ook voor hen geldt schieten we er inderdaad niet veel mee op... Met alle respect voor de wijkraad, maar dat is geen vertegenwoordigend orgaan, onze gekozen volksvertegenwoordigers wel en die zouden hier op moeten treden. Als ook de wetshandhavers niet handhaven, moet je de inrichting van de weg het werk laten doen. Het OM geeft die suggesties niet voor niets. Het is aan Redmar (lees: de ambtenarij) om dat te realiseren...

Antwoord

Die zijn te bereiken via de wijkraad en doorgaans bereid om het gesprek aan te gaan.

Antwoord

De borden C07 en C08 worden wel geplaatst zoals we toegezegd hebben in de voorbereiding. De borden zijn bij de rotonde Turennesingel en bij de rotonde aan het begin van de Laauwikstraat aan de lichtmasten bevestigd. Het verbod is nu van toepassing op vrachtverkeer enook landbouwverkeer (uitgezonderd bestemmingsverkeer)

Antwoord

het kan overigens zijn dat nog niet alle borden hangen omdat enkele borden verouderd waren en ook vervangen worden.

Antwoord

Wellicht is het nog te vroeg voor een evaluatie, maar toch. Een enkeling (onder wie de chauffeurs van Breng) rijden wat rustiger op de kruising Laauwikstraat-Petuniastraat. Maar vele automobilisten rijden met royaal meer dan 30 km per uur over de aangepaste kruising. De overlast door vracht- en landbouwverkeer, bussen en busjes is daardoor fors toegenomen. Toegenomen geluidsoverlast (remmen, optrekken en steen i.p.v. asfalt) en regelmatig heftige trillingen hebben de situatie ter plekke verslechterd en zeker niet verbeterd. Dat kan toch niet de bedoeling zijn geweest!

Antwoord

Daar was ik al bang voor... Vracht-en landbouwverkeer mag helemaal niet door de Laauwikstraat rijdenaar zoland er niks gehandhaafd wordt, lapt iedereen de regels aan de laars. Maak je ook geen illusies over de 30km zones: ook daar is handhaving geen prioriteit. In de Frankrijkstraat hebben buurtbewoners ook tevergeefs geprobeerd om adequate maatregelen te krijgen. Ik ben nog steeds voorstander van een bussluis/knip bij de kruising met de Visveldsestraat. Dat heeft geen verstorend effect op de ontsluitingswegen (want er zijn voldoende alternatieven) terwijl de busroutes behouden blijven. Ook het fietsverkeer op het RW-pad is hierbij gebaat.

Antwoord

*rijden, maar zolang

Antwoord

De komende periode zal de nieuwe situatie gemonitord worden. Aan de hand van het monitorren weten we hoe het verkeer zich gedraagd en of er te hard gereden wordt. Op basis daarvan zullen we maatregelen nemen. Project draag ik na oplevering over aan mijn collega's. Hebben jullie hier nog vragen over dan mogen jullie deze richten aan de wijkregisseur (Jeannette Stevens).

Antwoord

Tussen de beide zijstraten, vooral op de plekken waar de grote bomen staan, de tegels los liggen

Antwoord

Beste Redmar, Wat is de planning voor het groen? Wat kunnen we nog van de gemeente verwachten rondom de trottoirs, er zijn op ons stuk, links en rechts van de straat grote stukken waar de stoeptegels meer dan los liggen. Als dat niet bij dit project hoort, wie zet dat waar de op agenda?

Antwoord

Alphons, de losliggende trottoirs waren nog niet eerder bekend bij mij. Om welke plekken in de straat gaat het precies?

Antwoord

Inderdaad tussen de Azaleastraat en Petuniastraat aan beide zijden liggen veel trottoirtegels los. Sommigen steken bijna een tegeldikte omhoog! Een gedeelte wordt veroorzaakt door de wildgroei van de Acacia bomen en de trillingen van het verkeer doen vervolgens de rest...

Antwoord

Klopt het dat de werkzaamheden uitgelopen zijn? Ik zie hieronder dat de omleiding tot 30 aug zou duren. Hopelijk wordt er desondanks nog wel tijd uitgetrokken om de aanpassingen die Joy noemt uit te voeren, en om de gewijzigde voorrangssituatie duidelijk aan te geven.

Antwoord

De werkzaamheden zijn inderdaad wat uitgelopen door de hittegolf de laatste week van Augustus. Deze week wordt het werk opgeleverd.

Antwoord

Ik bedoelde: dat gaat veel lawaai geven als dat voertuigen overheen rijden.

Antwoord

Het straatwerk op de hoek Laauwikstraat-Petuniastraat is bijna klaar. We zien twee problemen: de put midden op de kruising ligt aan een zijde lager dan het straatwerk. Dat gaat veel lawaai geven voortuinen daar overheen rijden. Daarnaast zijn de openingen van de put in de stoeprand bij de boom lager komen te liggen t.o.v. het straatwerk. Daardoor zijn de gaten te klein geworden om het regenwater vlot af te voeren. Kunnen beide problemen opgelost worden voordat de straatwerkers klaar zijn?

Antwoord

we gaan hier naar kijken.

Antwoord

We passen in dit project uitsluitend verkeer remmende maatregelen toe. Markeringen, kruispunten en bebording worden aangepast.

Antwoord

Maar zolang er niets gehandhaafd wordt, verandert er ook niets... Ik heb jarenlang op een woonerf gewoond: "stapvoets rijden" bleek een moeilijk begrip. De notoire hardrijders waren overigens de bewoners in de straat zelf, want die kende precies elk hoekje en gaatje in de weg! Vandaar dat ik de uitspraak van het OM eerder citeerde: gedrag ga je niet sturen met wat drempels en borden...

Antwoord
Gepromoveerd naar In uitvoering op 22-08-2019

De aannemer is vandaag gestart met de werkzaamheden aan het kruispunt Laauwikstraat / Visveldsestraat. De werkzaamheden aan de drie kruispunten waar drempelplateau's worden aangelegd worden afzonderlijk uitgevoerd (dus kruispunt voor kruispunt). Tijdens de werkzaamheden is er sprake van een omleidingsroute op het gedeelte Laauwikstraat tussen de Turennesingel / Visveldsestraat. De omleidingsroute is tot 30 Augustus. De Laauwikstraat blijft wel toegankelijk voor bestemmingsverkeer (bewoners) vanaf of de Turennesingel of de Visveldsestraat afhankelijk aan welk kruispunt op de Laauwikstraat gewerkt wordt.

Antwoord

Wellicht is het nog te vroeg voor een evaluatie, maar toch. Een enkeling (onder wie de chauffeurs van Breng) rijden wat rustiger op de kruising Laauwikstraat-Petuniastraat. Maar vele automobilisten rijden met royaal meer dan 30 km per uur over de aangepaste kruising. De overlast door vracht- en landbouwverkeer, bussen en busjes is daardoor fors toegenomen. Toegenomen geluidsoverlast (remmen, optrekken en steen i.p.v. asfalt) en regelmatig heftige trillingen hebben de situatie ter plekke verslechterd en zeker niet verbeterd. Dat kan toch niet de bedoeling zijn geweest!

Antwoord

Het OM wijst trouwens ook op het sturen van gedrag door inrichting van de weg: "Om het simpel te zeggen: Als een 50 km-zone verandert in een straat waar maximaal 30 km mag worden gereden, dan ben je er niet met het veranderen van een verkeersbord. Het ligt niet in de rede dat mensen automatisch hun gedrag aanpassen. We kijken dan in eerste instantie naar de wegbeheerders. Kunnen zij iets veranderen aan de weginrichting om te voorkomen dat mensen worden uitgelokt om toch te hard te rijden?" - Officier van Justitie Jeroen van Leeuwen, afdelingshoofd Beleid en Strategie van Parket Centrale Verwerking OM. Dat is hier zeker ook van toepassing! De voorgestelde aanpassingen zijn waarschijnlijk onvoldoende.

Antwoord

We passen in dit project uitsluitend verkeer remmende maatregelen toe. Markeringen, kruispunten en bebording worden aangepast.

Antwoord

Het valt me de laatste weken op dat er heel veel landbouwverkeer en vrachtwagens die duidelijk geen bestemmingsverkeer zijn door de Laauwikstraat rijden. Het verbodsbord C7 (verboden voor vrachtwagens = is elk "motorvoertuig, niet ingericht voor het vervoer van personen, waarvan de toegestane maximum massa meer bedraagt dan 3500 kg" - RVV 1990) wordt massaal genegeerd. De feitcode is R 554 a en de boete €95. Handhaving hiervan en ook op de eerder genoemde snelheid is er echter niet. Lokale prioriteiten wat betreft handhaving worden vastgesteld door Burgemeester, OM en Politie. Zou er bij de verantwoordelijke wethouder hiervoor aandacht gevraagd kunnen worden?

Antwoord

Het project ligt bij de aannemer. De aannemer maakt een planning voor de uitvoering van de werkzaamheden. Zodra de planning gemaakt is worden de bewoners geinformeerd.

Antwoord

Hallo Redmar, is er al nieuws van de aannemer?

Antwoord

Dag Leon, door de omleidingsroute (vanwege het openbaar vervoer en de veiligheid voor de werknemers) de afstemming met de uitvoerder openbaar vervoer en de gemeente Nijmegen is men vandaag gestart met de werkzaamheden.

Antwoord

De navigatie geeft nog steeds aan dat dit deel van de Laauwikstraat 50 km gereden mag worden. Kan dat niet op korte termijn gecorrigeerd worden?

Antwoord

Beste Joy, goed dat je dit onder de aandacht brengt. Ik heb de vraag direct doorgezet.

Antwoord

Ik onderschrijf de observatie van Charles. Graag snel uitvoering en handhaving.

Antwoord

Hoe staat het met de uitvoering? Al meer dan een maand na de brief niets meer vernomen. Door het wegfrezen van de strepen van de fietsstrook is het een breed wegvak geworden en is men sindsdien op dit wegvak weer sneller gaan rijden. Indien de uitvoering nog lang op zich laat wachten adviseren wij zolang strepen aan te brengen. De bedoeling is de snelheid te verlagen maar het effect is momenteel het tegendeel. We hopen dat deze situatie niet te lang gaat duren.

Antwoord

Beste Charles, wij ontvangen deze week de aanbieding van de aannemer en zullen daarna direct in overleg gaan over de planning van de werkzaamheden. Wij vragen de aannemer zijn werkzaamheden af te stemmen met de werkzaamheden aan de Vossepelsestraat/Laauwikstraat.

Antwoord

Beste Charles, ter info: wij zijn akkoord met de aannemer en gaan nu in gesprek over de planning van de werkzaamheden. Zodra ik meer duidelijkheid over de planning heb zal ik het op deze pagina delen.

Antwoord

Beste Charles, deze week verwacht ik een voorstel van de aannemer over de uitvoering van de werkzaamheden. Meer info volgt.

Antwoord

Ik zie dat er begonnen is met het wegfrezen van de witte strepen van de fietsstrook. Ik ben wel benieuwd wat de gemeente heeft gedaan met de input van bewoners. Zijn de plannen daarop nog aangepast? Wat is de status van het project op dit moment? Wanneer is de uitvoering gepland? Het blijft akelig stil op dit forum van de kant van de gemeente. Of is het niet de bedoeling dat er gereageerd wordt op de bijdragen van inwoners?

Antwoord

Volgende week ontvangen jullie (de bewoners) een brief over het aangepaste ontwerp. Volgende week plaats ik ook het aangepaste ontwerp op deze pagina (als bijlage) en ook de terugkoppeling op de inloopavond; een overzicht van de input van bewoners en de reactie van de gemeente. Ik heb alle reacties die hier in dit forum geplaatst zijn ook meegenomen als input en wil graag alles in een keer compleet ter reactie geven. De uitvoering is nog niet gepland

Antwoord

Het zou ook consequent zijn om het asfalt rood te maken, want ook het deel Laauwikstraat tussen de rotonde bij het Witte huis tot zijstraat Lentse Schoolstraat is rood afalt.

Antwoord

Gezien de geringe breedte van de Laauwikstraat, het feit dat er veel fietsverkeer en met name fietsende kinderen zijn die regelmatig in de verdrukking komen, pleit ik voor rood asfalt, zodat duidelijk zichtbaar is dat er ook in dit deel van de Laauwikstraat rekening met fietsers moet worden gehouden. Ik heb gezien dat ook de Daalseweg op deze manier is ingericht, dus dat moet ook hier mogelijk zijn.

Antwoord

Daar sluit ik me volledig bij aan! De inrichting van de Daalseweg vind ik erg mooi geworden. Misschien dat hier geluidsarm asfalt wel beter is dan de klinkers...

Antwoord

Ik heb het hier al eerder genoemd, ik ben blij met de aandacht die er nu voor ons gedeelte van de straat is. Ik wil afsluiten met een pleidooi om dit verweesde stukje Laauwikstraat beleids/budgetmatig aan te haken bij hetzij het RijnWaalpad of wat er gaat komen voor de Dorpensingel. Als dat niet haalbaar is, dan toch graag een investering waarbij de infrastructuur in onze stukje Laauwikstraat op minstens hetzelfde niveau gebracht wordt als de andere onderdelen. Ik heb het dan over bijvoorbeeld de straatverlichting, maar toch ook over een nieuwe geluidsarme asfaltlaag. Het groen wat aangeplant gaat worden zou gevarieerd kunnen zijn en mag gerust al enig volume hebben. Ik woon zelf op nr. 62 en kijk al jaren tegen een rijtje miezerige boompjes aan die weigeren te groeien.

Antwoord

Bij het afkondigen van de 30km zone voor ook dit stuk Laauwikstraat in de Staatscourant is aangegeven dat de politie niet achter deze maatregel staat en niet zal handhaven. Voldoet de Laauwikstraat na deze ingreep wel aan de normen van een 30 km zone zodat er gehandhaafd kan worden?

Antwoord

Net voor de gewone spits, vanaf 6.00 uur tot ongeveer 7.30 uur en van 15.00 een 16.30 uur komt er veel groot landbouw en werkverkeer door de straat. Dit kan onmogelijk alleen maar bestemmingsverkeer zijn. Het is gewoonteverkeer. Landbouwmachines met uitstekende delen of gevaartes op een aanhanger komen hier elke ochtend en middag door de straat. Kan dat verkeer niet beter over de Vrouwe Udasingel of anderszins geleid worden in plaats van deze smalle straat in een woonwijk in combinatie met de vele fietsers? Op de avond zelf werd geopperd dat er geen andere mogelijkheden zijn voor dit type verkeer dan de Laauwikstraat te nemen. Ik zou zeggen, creëer die mogelijkheid om de geluids- en trillingshinder voor omwonenden te verminderen, het gevoel van veiligheid voor de fietsers te vergroten. En handhaaf dat.

Antwoord

In december is in de Gelderlander geschreven over 2 verkeersknelpunten op de Mauritssingel bij Lent die opgelost moeten worden. Een is dat de afrit voor Lent-Oost, de Laauwikstraat te kort is waardoor op de Maurits opstoppingen ontstaan. Hier meer ruimte voor auto’s maken om deze afslag te nemen, geeft een verkeerde prikkel af: er dient juist ontmoedigd te worden om deze afslag te nemen. Tenminste zo staat het in de verkeersplannen. Nu wordt er vanwege een probleem op de Mauritssingel het voor mensen makkelijker gemaakt om snel door te kunnen stromen naar de Laauwikstraat, de sluiproute naar Bemmel in stand gehouden wordt.

Antwoord

Een bussluis in de Laauwikstraat lijkt mij een slecht idee. Oud-Lent is geen bloemkoolwijk en dus niet als zodanig opgezet. Zo'n afsluiting zou heel veel sluipverkeer veroorzaken in m.n. Begoniastraat en Steltsestraat. Met enkele drempels en een wegversmalling bereik je volgens mij wel dat er minder hard gereden wordt, de verkeerssituatie veiliger wordt, maar dat er toch een goede verkeersontsluiting wordt gewaarborgd voor Oud-Lent (en het deel van Visveld dat de Visveldsestraat als enige uitweg heeft)

Antwoord

Ik ben blij dat dit stukje ‘vergeten’ Lent eindelijk aandacht krijgt. Een bussluis zoals Leon voorstelt roept bij mij de nodige vragen op. Het resultaat zou echter wel kunnen zijn dat men na de kruising L-str. VisVstr niet langer het idee heeft dat men gas kan geven. Ik kan met de voorstelde maatregelen nog niet echt geloven dat het een autoluwe 30 km zone wordt.

Antwoord

Ik vraag me af of de twee PDF bestanden die toegevoegd zijn alleen gaan over de verkeersmaatregelen?

Antwoord

3 - de busroutes 13 en 15 hebben minder last van onnodig verkeer. De herinrichting van de bestrating tussen de Visveldsestraat en de Turennesingel kan dan meer gericht worden op fiets, bus en voetganger en met meer groen, zonder dat de functie van wijkontsluitingsweg in gedrang komt (shared space inrichting) 4 - meer ruimte voor fietsers zonder dat het ten koste gaat van de doorstroom voor het autoverkeer. Dit past ook prima in het beleid van de gemeente om in de hele stad meer ruimte te geven aan fietsers en voetgangers.

Antwoord

De beste plek voor zo'n bus-sluis is mijns inziens tussen de Visveldsestraat en Azaleastraat, vlakbij het Rijn-Waal snelfietspad. Op die manier zie ik vier grote voordelen: 1 - de functie van wijkontsluitingsweg van de Laauwikstraat aan beide zijden van de bus-sluis blijft behouden. Met de bus-sluis vlakbij de Visveldsestraat blijven de snelste en kortste routes naar de doorgaande wegen vanuit de wijk gewaarborgd en is er geen overlast voor omwonenden 2 - er is een goed en daarvoor ingericht alternatief voor het doorgaande verkeer uit de richting van Bemmel via de Turnennesingel en de Vrouwe Udasingel. Zeker nu de Dorpensingel er met hulp van de Provincie toch gaat komen

Antwoord

In verscheidene stukken van de gemeente wordt al geconcludeerd dat er nog veel doorgaand verkeer door de Laauwikstraat gaat. Dat geldt vooral voor het gedeelte bij Plantje Vlag, waarvoor tijdelijke maatregelen getroffen waren (maar helaas weer verdwenen) in verband met het dossier Dorpensingel. Met de openstelling van de Turennesingel naar de Waalburg, zijn er twee goede doorgaande wegen met gescheiden fiets/wandelpaden (Turennesingel en de Vrouwe Udasingel). Om ook het gedeelde Rijn-Waal snelfietspad tussen de Lentse Schoolstraat en de Visveldsestraat te ontlasten van het extra - want doorgaande - verkeer en zo voor fietsers veiliger te maken, zou een bus-sluis (geen doorgang voor autoverkeer) op het stuk Laauwikstraat tussen de Visveldsestraat en de Turennesingel volgens mij een logische keuze zijn.

Antwoord

De busblokken halen op de Vrouwe Udasingel op die plekken de snelheid er wel uit, maar zorgen niet per se voor veiligere situaties - vergelijkbaar met de situatie op de Voorstadslaan… De meeste mensen denken dat dit gedeelte van de Laauwikstraat (tussen de Visveldsestraat en de Turennesingel) een gewone 50km/u weg is. In de brief die aan de omwonenden gestuurd is, wordt gelukkig ook de conclusie getrokken dat alleen borden en belijning niet voldoende zijn.

Antwoord

"Bij het nieuwe ontwerp houden we rekening met de bus." > Als dat dan maar geen 'bus-blokken' worden, zoals in de Vrouwe Udasingel...

Antwoord
Idee is ingestuurd op 10-12-2018