Groene dorpshart het Ei

Het ei met het voorzieningenhart de Ster en de basisscholen Het Talent en de Windroos vormt het hart van het nieuwe gedeelte van Nijmegen Lent. Het plein biedt volop gelegenheid tot sport en spel. Het plein wordt gedeeltelijk gebruikt als schoolplein. Kortom bedrijvigheid alom. 

Door de gebruikte materialen en de gekozen constructie van het plein, met name de opstelling van de huizen, maakt dat dit plein ook heel erg gehorig is. Dit levert de nodige geluidshinder op voor mensen die aan het ei wonen.

In het kader van het jaar waarin Nijmegen de groene hoofdstad van Europa is lijkt het ons als bewoners van het ei een goed idee om de aangebrachte  groenvoorzieningen in het ei substantieel uit te breiden. Hiermee dienen we een drieledig doel:

1) Meer groen betekent een bijdrage aan het verduurzamen van Lent

2) Met behulp van meer beplanting kan de geluidshinder worden gereduceerd en het woongenot van de direct aanwonenden worden vergroot

3) meer groen betekent een betere en gevarieerdere speelplek voor de kinderen uit de buurt en de schoolgaande en overblijvende kinderen van de BSO! 

Meer concreet: door het plaatsen van meerdere bomen om het ei en struiken tegenover de ingang van De Ster hopen wij het verblijfsklimaat in het ei te kunnen verbeteren. Met behulp van deze voorzieningen hopen wij de 'stadsgeluiden' te kunnen vermengen met omgevingsgeluiden in de vorm van fluitende vogels, bewegende bladeren, takken en bomen. Hierdoor zullen geluiden die eerder als hinderlijk werden ervaren kunnen op gaan in omgevingsgeluiden. 

Daarnaast wordt ook de aanblik van het plein verbeterd. Van een koud 'betonnen' plein naar een aantrekkelijk groen dorpsplein met een warmere uitstraling! Meer groen zal van het ei  een nog veel betere en gevarieerdere speelplek maken. Dus verduurzaming, geluidsreductie en speelgenot/kindvriendelijkheid gaan hier hand in hand.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Budget

  • aanplant vijf extra bomen in het hart van het Ei

    In 2019
    project.budget.fields.is_assigned-alt
  • Budget aanpak hele plein

    In 2020
    project.budget.fields.is_assigned-alt