Groene dorpshart het Ei

Het ei met het voorzieningenhart de Ster en de basisscholen Het Talent en de Windroos vormt het hart van het nieuwe gedeelte van Nijmegen Lent. Het plein biedt volop gelegenheid tot sport en spel. Het plein wordt gedeeltelijk gebruikt als schoolplein. Kortom bedrijvigheid alom. 

Door de gebruikte materialen en de gekozen constructie van het plein, met name de opstelling van de huizen, maakt dat dit plein ook heel erg gehorig is. Dit levert de nodige geluidshinder op voor mensen die aan het ei wonen.

In het kader van het jaar waarin Nijmegen de groene hoofdstad van Europa is lijkt het ons als bewoners van het ei een goed idee om de aangebrachte  groenvoorzieningen in het ei substantieel uit te breiden. Hiermee dienen we een drieledig doel:

1) Meer groen betekent een bijdrage aan het verduurzamen van Lent

2) Met behulp van meer beplanting kan de geluidshinder worden gereduceerd en het woongenot van de direct aanwonenden worden vergroot

3) meer groen betekent een betere en gevarieerdere speelplek voor de kinderen uit de buurt en de schoolgaande en overblijvende kinderen van de BSO! 

Meer concreet: door het plaatsen van meerdere bomen om het ei en struiken tegenover de ingang van De Ster hopen wij het verblijfsklimaat in het ei te kunnen verbeteren. Met behulp van deze voorzieningen hopen wij de 'stadsgeluiden' te kunnen vermengen met omgevingsgeluiden in de vorm van fluitende vogels, bewegende bladeren, takken en bomen. Hierdoor zullen geluiden die eerder als hinderlijk werden ervaren kunnen op gaan in omgevingsgeluiden. 

Daarnaast wordt ook de aanblik van het plein verbeterd. Van een koud 'betonnen' plein naar een aantrekkelijk groen dorpsplein met een warmere uitstraling! Meer groen zal van het ei  een nog veel betere en gevarieerdere speelplek maken. Dus verduurzaming, geluidsreductie en speelgenot/kindvriendelijkheid gaan hier hand in hand.

Initiatiefnemer
Deelnemers

Budget

  • aanplant vijf extra bomen in het hart van het Ei

    In 2019
    project.budget.fields.is_assigned-alt
  • Budget aanpak hele plein

    In 2020
    project.budget.fields.is_assigned-alt

Feedback van de gemeente

Proficiat, uw wens heeft veel likes gekregen op MijnWijkplan. Wij nodigen u van harte uit om deze wens verder uit te werken. In de uitwerkingsfase onderzoeken we samen of het plan voldoet aan technische, beleidsmatige en financiële voorwaarden en wordt het draagvlak in de wijk verder onderzocht. Als dat het geval is, wordt het plan uitgevoerd uit het wijkbudget. Mocht het plan niet aan de voorwaarden voldoen of er blijkt weerstand te zijn in de wijk, kijken we of het plan aangepast kan worden. Als we er echt niet uit komen, dan wordt een andere wens uitgewerkt. Hartelijk dank voor uw inzet en betrokkenheid in de wijk. Laat u uw buurtgenoten weten dat zij uw plan kunnen volgen via MijnWijkplan? Samen maken we de wijk. JS31102018

Dank u voor het plaatsen van uw idee op mijnwijkplan. Fijn dat u ons digitale platform hebt gevonden! Het is belangrijk dat uw idee ondersteund wordt door de wijk / wijkbewoners. Probeer uw buurtgenoten naar mijnwijkplan te krijgen voor het uitdelen van hartjes en te reageren op uw idee! Succes!

Reacties

Gepromoveerd naar In uitvoering op 01-11-2019

Rondom bomen lijkt mij een goed idee. Het geeft schaduw, meer geborgen gevoel en de functie van het plein blijft toch behouden.

Antwoord

Heel goed idee! Mijn dochter zat twee jaar geleden in een soort kindertaal van het Talent. Zij mochten destijds aangeven wat ze graag wilden. Dat was: meer groen meer groen een klimrek, koppeltje-duik-rekken en meer groen. Kinderen hebben daar ook allerlei tekeningen bij gemaakt. Top dus, dit plan!

Antwoord

Heel goed idee! Mijn dochter zat twee jaar geleden in een soort kindertaal van het Talent. Zij mochten destijds aangeven wat ze graag wilden. Dat was: meer groen meer groen een klimrek, koppeltje-duik-rekken en meer groen. Kinderen hebben daar ook allerlei tekeningen bij gemaakt. Top dus, dit plan!

Antwoord

Heel goed idee! Mijn dochter zat twee jaar geleden in een soort kindertaal van het Talent. Zij mochten destijds aangeven wat ze graag wilden. Dat was: meer groen meer groen een klimrek, koppeltje-duik-rekken en meer groen. Kinderen hebben daar ook allerlei tekeningen bij gemaakt. Top dus, dit plan!

Antwoord

Heel goed idee! Mijn dochter zat twee jaar geleden in een soort kindertaal van het Talent. Zij mochten destijds aangeven wat ze graag wilden. Dat was: meer groen meer groen een klimrek, koppeltje-duik-rekken en meer groen. Kinderen hebben daar ook allerlei tekeningen bij gemaakt. Top dus, dit plan!

Antwoord

geen groen in het ei, daarom heen is prima

Antwoord

ik vind het een goed idee maar je moet wel ruimte overlaten in de kuil

Antwoord

Prima idee! Zo ook meer vogels in de buurt!

Antwoord

Een paar bomen in de kuil lijkt mij een prima idee!

Antwoord

Meer groen zal het ei (of "de kuil", zoals mijn kinderen het noemen) ook een nog veel betere en gevarieerdere speelplek maken. Dus verduurzaming, geluidsreductie en speelgenot/kindvriendelijkheid gaan hier hand in hand.

Antwoord

Goed idee minder geluid en meer verkoeling :P

Antwoord

Goed idee Claudia en Stefan van meer groen hebben we allemaal plezier !

Antwoord
Idee is ingestuurd op 13-06-2018