de Stelt-Oost

De gemeente Nijmegen heeft plannen om op het terrein tussen de Steltsestraat, Bemmelsedijk, Vossenpelssestraat, en Plantjevlag woningbouw te realiseren. Dit gebied heet de Stelt-Oost. 

Achtergrond
Om woningbouw in de Stelt-Oost mogelijk te maken, moeten er plannen gemaakt en vastgesteld worden. Deze plannen worden gemaakt door de gemeente en  voordat deze definitief worden vastgesteld,  is het mogelijk voor belanghebbenden (zoals omwonenden) om hier kennis van te nemen en eventueel een zienswijze op de plannen te geven.

Plannen
Voor de Stelt-Oost zijn er nu een drietal plannen gemaakt:

  • Een bestemmingsplan – de huidige bestemming van het gebied is ‘agrarisch’. Om woningbouw mogelijk te maken dient de bestemming aangepast te worden.
  • Een saneringsplan – onder de grond ligt een voormalige stortlocatie. Voordat er gebouwd kan worden dient er een plan te zijn hoe de woningbouw veilig op de stort kan worden gerealiseerd.
  • Een beeldkwaliteitsplan – in het beeldkwaliteitsplan wordt geregeld hoe de nieuwe ontwikkeling er op hoofdlijnen uit moet komen te zien.

Op de informatieavond van 17 mei 2021 zijn de plannen toegelicht. Een opname van deze avond bekijkt u hier: https://youtu.be/wwJavpawmDw
De presentatie is op deze pagina onder documenten te vinden.

Meer informatie?
Het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan liggen van 29 april 2021 tot en met 9 juni 2021, en het saneringsplan van 28 april 2021 tot en met 26 mei 2021,  ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel (Marïenburg 30, Nijmegen). De stukken van de bodemsanering zijn vanaf 28 april ook digitaal in te zien. Kijk hiervoor op www.overheid.nl. Het digitale bestemmingsplan is vanaf woensdag 28 april 2021 te raadplegen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Idee is ingestuurd op 18-05-2021