Azaleastraat onderhouden openbare ruimte en ontmoetingsplek en groenstrook

Bewoners houden een ontmoetingsplek met picknickbanken en onderhouden de beplanting in de groenstrook die bij de ontmoetingsplek ligt.