Acacialaan onderhoud groenstrook

Aanwonenden onderhouden samen het plantsoen.